Binnen 48 uur duidelijkheid: wel of geen borstkanker

1 september 2017

Vanaf september 2017 worden ook in de regio Weert weer alle vrouwen tussen de 50 en 75 jaar via het landelijk bevolkingsonderzoek gescreend op borstkanker. Een stressvol moment, zeker wanneer de röntgenfoto’s in de bus onvoldoende informatie opleveren en de huisarts u voor aanvullend onderzoek naar het ziekenhuis doorstuurt. SJG Weert biedt deze vrouwen snel duidelijkheid, meestal binnen 48 uur.

Indien het aanvullend onderzoek bij medische beeldvorming geen verdenking van borstkanker oplevert, kunt u met een gerust gevoel direct weer naar huis. Mocht de uitslag niet goed zijn of ook maar de geringste twijfel oproepen, dan zal de radioloog met u overleggen om een weefselpunctie uit te voeren. Aansluitend wordt u direct daarna doorgeleid naar de Mammapoli voor verder onderzoek. Zonder hierover een afspraak te maken staat u vanaf dat moment onder de deskundige behandeling van de Mammapoli.

Tot voor kort verliep die route binnen SJG Weert iets anders. Vrouwen bij wie het bevolkingsonderzoek onvoldoende of onduidelijke informatie opleverde (de zogeheten Birads 0-uitslag), gingen voor een medische intake en lichamelijk onderzoek eerst naar de Mammapoli. Daarmee stonden ze al direct onder behandeling van  het ziekenhuis terwijl nog allerminst vaststond of er wel sprake was van borstkanker. Ter illustratie: bij tweederde van de vrouwen die na een Birads 0-uitslag voor aanvullend onderzoek in het ziekenhuis komen, wordt uiteindelijk niets kwaadaardigs gevonden.

“Bij een verdenking van borstkanker

gaan vrouwen eerst naar de Mammapoli

waar ze binnen 48 uur terecht kunnen.”

Aangepaste route
Om de zorg goedkoper te maken is deze landelijke richtlijn sinds 1 juli 2017 veranderd. Bij een onduidelijke uitslag van het bevolkingsonderzoek volgt nu eerst een tomosynthese in combinatie met een mammografie op de afdeling Medische Beeldvorming. Zolang er geen onderzoek door de oncologisch chirurg nodig is, blijft u dus onder behandeling van uw huisarts en betaalt u - afhankelijk van het eigen risico - alleen de kosten van het radiologisch onderzoek. “Voor de goede orde: ook in de aangepaste routing behoudt de Mammapoli gewoon de regie en het overzicht. We houden exact bij wie er voor radiologisch onderzoek wordt ingestuurd en weten dus ook welke patiënten met een goede uitslag direct naar huis mogen. Doordat er voor deze vrouwen geen onderzoek op onze Mammapoli nodig is, ontstaat er nóg meer ruimte voor de zorg en begeleiding van patiënten die wel met slecht nieuws worden geconfronteerd. Dat is dus een voordeel”, vertelt Sandra Janssen, verpleegkundig specialist en casemanager oncologie van de Mammapoli in SJG Weert.

Aan de kwaliteit van de borstkankerzorg in SJG Weert verandert niets. Die blijft onverminderd van hoog niveau. “Bij een verdenking van borstkanker - via het landelijk bevolkingsonderzoek of door de huisarts - gaan vrouwen eerst naar de Mammapoli waar ze binnen 48 uur terecht kunnen. Als er geen aanvullende onderzoeken nodig zijn, krijgen ze op dezelfde dag van het polibezoek al duidelijkheid. Aan die landelijke richtlijn voldeden we hier in Weert al lang en breed”, zegt gespecialiseerd verpleegkundige Wilma Aben.

Alle zorg rond de patiënt
Het Weerter ziekenhuis heeft de borstkankerzorg tot in detail rond de patiënt georganiseerd. Alle stappen die nodig zijn, vanaf de verwijzing door de huisarts tot en met de follow-up en nazorg op lichamelijk en psychosociaal gebied, zijn vastgelegd. Daardoor is het voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren, wie wat doet en wie waar verantwoordelijk voor is. Verpleegkundig specialist en casemanager Sandra Janssen is in het hele traject het vaste aanspreekpunt voor zowel de patiënt als de behandelaars in het ziekenhuis. Als spin in het web ziet zij er op toe dat er niets over het hoofd wordt gezien en dat alle afspraken en onderzoeken goed op elkaar afgestemd worden.

Binnen 48 uur duidelijkheid: wel of geen borstkanker