Beroerte: het kan ook u overkomen!

7 april 2015

Tijdens de Europese Dag van de beroerte op 12 mei a.s. organiseert SJG Weert een informatiemarkt. Dit in samenwerking met de CVA-vereniging. De markt is vooral bedoeld om geïnteresseerden te informeren over het herkennen en voorkomen van een beroerte. De markt vindt plaats tussen 13:00 - 17:00 uur in de centrale hal van het ziekenhuis. U kunt zich deze middag laten testen of u risico loopt op een beroerte.

Gevolgen van een beroerte
Wist u dat jaarlijks in Nederland 10.000 mensen overlijden als gevolg van een beroerte en dat maar liefst 41.000 mensen een beroerte krijgen? Dat zijn er meer van 100 per dag. Grote kans dat u dit in uw directe omgeving ook meemaakt. Naast de kans op overlijden is blijvende invaliditeit ook vaak het gevolg van een beroerte. De kans op herstel en het voorkomen van invaliditeit is het grootst wanneer een behandeling binnen 4 uur kan starten. Het tijdig herkennen van een beroerte is daarom dus van groot belang.

Informatiemarkt
Tijdens de informatiemarkt kunt u naast het meten van uw bloeddruk ook uw bloedsuiker laten controleren en uw BMI laten bepalen. Diverse professionals, zoals een ergotherapeut, logopedist en fysiotherapeut zijn aanwezig om u te informeren en antwoord te geven op uw vragen. Ook is de stichting SGL aanwezig. Zij ondersteunen mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking en/of een hersenletsel in de provincie Limburg. Een bezoek aan de informatiemarkt is kosteloos en u hoeft zich niet aan te melden.

Beroerte: het kan ook u overkomen!