Behoud ‘Bronzen Smiley’s’ voor VMK centrum

25 juni 2018Verpleegafdeling 2 Vrouw-Moeder-Kind

Het Vrouw-Moeder-Kind centrum (VMK centrum) van SJG Weert mag ook de komende vijf jaar de bronzen Smiley’s voeren als kenmerk van een kindvriendelijk ziekenhuis.

Stichting Kind en Ziekenhuis kent de Smiley’s toe aan zorgorganisaties die zich positief onderscheiden door hun kindgerichte voorzieningen. SJG Weert kreeg de Smiley’s voor de kinderafdeling, de kraamafdeling en de dagbehandeling, alle drie onderdeel van het Vrouw-Moeder-Kind centrum (VMK centrum).

Om een Smiley te krijgen, moet het ziekenhuis voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Op het VMK centrum mag bijvoorbeeld altijd een ouder bij zijn/haar kind overnachten. Ook wordt voor de ingreep altijd toestemming gevraagd aan ouder én kind. Bovendien kan er altijd een van de ouders bij het kind blijven tot het in slaap is gebracht bij een operatie.

Naast de kinderafdeling, is ook de kraamafdeling onder de loep genomen. Kraamvrouwen mogen bijvoorbeeld rekenen op de hulp van een lactatieverpleegkundige bij borstvoeding. Zowel het kindje als de partner van de kraamvrouw mogen op de kamer overnachten. Ook direct na een keizersnede blijft het kind, mits medische verantwoord, continu bij de ouders.  Tot slot is er 24/7 een ruggenprik beschikbaar bij de bevalling. De volledige lijst met criteria is terug te vinden op www.kindenziekenhuis.nl.

Behoud ‘Bronzen Smiley’s’ voor VMK centrum