Behandeling van ernstige vaatvernauwing

1 april 2016

SJG Weert loopt voorop met drug eluted stent

Toonaangevend in behandeling van ernstige vaatvernauwingen in het been

SJG Weert is in ons land een expertisecentrum voor de behandeling van ernstige vaatvernauwingen in de benen. Vaatchirurg Arthur Sondakh heeft sinds 2011 al zo’n 500 patiënten geopereerd met een vergevorderd stadium van etalagebenen. Dat gebeurt via een speciale kathetertechniek die de bloedtoevoer herstelt en daarmee amputatie van het onderbeen, de voet of tenen voorkomt.

Bij deze dotterbehandeling wordt de vernauwde beenslagader eerst met een ballonnetje opgerekt. Indien nodig plaatst de vaatchirurg vervolgens een zogeheten drug eluted stent, een metalen gaasconstructie die de slagader openhoudt. Deze stent is bekleed met een speciaal medicijn dat voorkomt dat de vaatwand aan de binnenkant dichtgroeit. “Uit internationaal onderzoek, waarbij patiënten vijf jaar lang zijn gevolgd, blijkt dat een stent met medicatie een beter en duurzamer resultaat biedt dan een stent zonder medicatie”, vertelt de Weerter vaatchirurg.

De behandelmethode wordt al langer toegepast bij vernauwingen van de kransslagader, maar blijkt ook zeer effectief voor patiënten met vernauwingen van de beenslagader. Als een van de weinige ziekenhuizen in ons land heeft SJG Weert hier al uitgebreide ervaring mee opgedaan. Volgens Arthur Sondakh is een dotterbehandeling via de katheter voor de patiënt veel minder ingrijpend dan een bypassoperatie waarbij de beenslagader wordt omgeleid. “Het plaatsen van de drug eluted stent gebeurt via een sneetje van slechts twee millimeter in de lies. Dat betekent beduidend minder pijn, een veel sneller herstel en ook veel minder kans op wondcomplicaties.”

Als een van de weinige ziekenhuizen in Nederland heeft SJG Weert ervaring opgedaan met deze nieuwe behandelmethode.

Jaarlijks opereert de Weerter vaatchirurg circa 100 mensen, voornamelijk ouderen, via de katheter aan vernauwingen in de beenslagader. “In een vergevorderd stadium van etalagebenen ervaart de patiënt zelfs in rusttoestand veel pijn. Met alle risico’s van dien. Doordat de beenslagader verstopt zit, raakt de bloedtoevoer gestremd en krijgen de voet en tenen te weinig zuurstof. Er ontstaan wonden die niet meer genezen en het beenweefsel kan zelfs afsterven, waardoor amputatie onvermijdelijk is.”

Volgens Arthur Sondakh kan een operatie de kwaliteit van leven voor patiënten weliswaar aanzienlijk verbeteren, maar is het geen permanente oplossing voor hart- en vaatziekten. “Hart- en vaatziekten kun je alleen maar voorkomen door de risicofactoren - een hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol, roken en te weinig bewegen - bij de wortel aan te pakken en de gezondheid goed in de gaten te houden.”


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 1  •  april 2016  •  pag. 15

Behandeling van ernstige vaatvernauwing