Behandeling van aneurysma in de buik

1 april 2016

In nauwe samenwerking met Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Dankzij een intensieve samenwerking met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven loopt SJG Weert in ons land mee voorop bij de behandeling van aneurysma’s in de buikaorta, een aandoening waarbij de slagader in de buik plaatselijk is verwijd of uitstulpt en in het ergste geval kan scheuren. Vaatchirurg Arthur Sondakh en zijn Eindhovense collega’s maken gebruik van een speciale operatietechniek die zijn wetenschappelijke waarde ruimschoots heeft bewezen en voor de patiënt steeds verder wordt verbeterd en verfijnd.

Bij deze techniek wordt via twee kleine sneetjes in de liesslagaders een broekprothese (stentgraft) ingebracht. Wetenschappelijke studies tonen aan dat deze methode voor patiënten beduidend minder ingrijpend en risicovol is dan de klassieke open buikoperatie. De vaatchirurgen van Eindhoven en Weert die sinds 2011 intensief samenwerken, behoren met de geboekte resultaten tot de top van Nederland en zelfs van Europa.

De fabrikant van medische hulpmiddelen, brengt binnenkort de vijfde generatie stentgraftsystemen op de markt. De vaatchirurg kan dan de prothese via een geavanceerde techniek nog nauwkeuriger plaatsen en bevestigen in de buikslagader. Deze verbeterde techniek zal de uitkomst van de behandeling op termijn sterk verbeteren. De nieuwe stentgraft wordt momenteel in drie Nederlandse ziekenhuizen, waaronder het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, wetenschappelijk getest. Vanwege de intensieve samenwerking met Eindhoven kunnen ook patiënten uit Weert hier straks van profiteren.


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 1  •  april 2016  •  pag. 15

Behandeling van aneurysma in de buik