Beeldbellen met uw arts/zorgverlener

28 april 2020

Door de veiligheidsmaatregelen rondom corona kunnen veel afspraken in het ziekenhuis niet op de normale manier doorgaan. SJG Weert kijkt nu hoe en op welke manier de zorg zo snel mogelijk weer opgestart kan worden. Eén van de middelen die het ziekenhuis daarbij inzet, is het beeldbelconsult. Hierbij wordt een afspraak op de polikliniek in het ziekenhuis vervangen door een digitaal (beeldbel)consult bij de dokter of verpleegkundige. Met inzet van de slimme app BeterDichtbij kunnen zorgverlener en patiënt elkaar toch zien, ondanks dat zij zich niet in dezelfde ruimte bevinden. 

BeterDichtbij- veilig en makkelijk contact
Het ziekenhuis werkt al langer met de app BeterDichtbij, maar in verband met corona wordt beeldbellen met patiënten nu versneld ingevoerd. “Inmiddels zijn alle benodigde technische voorzieningen getroffen en kunnen we van start”, aldus neuroloog Tim Alleman, die in SJG Weert ook de rol van CMIO (Chief Medical and Information Officier) vervult. “Wij denken dat het zowel voor de patiënten als de zorgverleners van meerwaarde is om elkaar te kunnen zien tijdens het telefoongesprek. Het is fijn dat dit met BeterDichtbij op een veilige, gemakkelijke manier kan.”

Patiënten bij wie de afspraak in het ziekenhuis vervangen kan worden door een beeldbelconsult, krijgen hierover bericht van de polikliniek waar ze onder behandeling zijn. Als de afspraak wordt omgezet in een beeldbelconsult, moet de patiënt de app BeterDichtbij op zijn telefoon installeren. Vervolgens legt de polikliniek contact via de app, en wordt de patiënt op het afgesproken tijdstip via BeterDichtbij gebeld. Bij patiënten die geen smartphone hebben of die liever niet willen beeldbellen, vindt de afspraak telefonisch plaats.

Mogelijkheden na corona
Alleman ziet ook veel mogelijkheden voor gebruik van de app ná de coronacrisis: “Patiënt en zorgverlener kunnen via de app op een veilige manier informatie uitwisselen. De patiënt hoeft dan mogelijk minder vaak naar het ziekenhuis te komen, terwijl de arts/zorgverlener via het app-contact toch de gezondheid van de patiënt in de gaten kan houden en er voor de patiënt ruimte is om vragen te stellen.”

Meer informatie
Wilt u ter vervanging van uw afspraak op de polikliniek gebruik maken van beeldbellen? Geef dit dan aan op de polikliniek waar u onder behandeling bent. Ter voorbereiding op de beeldbelafspraak kunt u de app alvast op uw mobiele telefoon installeren. Hier is stap voor stap uitgelegd hoe u dit kunt doen. Ook vindt u hier aanvullende informatie over het beeldbellen.

Beeldbellen met uw arts/zorgverlener