Asielzoekers en MRSA

27 oktober 2015

Vandaag plaatste het Algemeen Dagblad een bericht dat meldde dat asielzoekers een verhoogde kans op MRSA hebben. Uit de reacties die we daarna op verschillende nieuwssites voorbij zagen komen, blijkt dat niet iedereen op de hoogte is van hoe ziekenhuizen in Nederland met MRSA omgaan. Vandaar dat we toch de behoefte voelen om jullie hier kort wat informatie over te geven. Om misverstanden te voorkomen vind je daarom hier de drie meest gestelde vragen rondom asielzoekers en MRSA i.r.t. het ziekenhuis.

Wat zijn de risico’s van MRSA?
Bij gezonde mensen geeft MRSA meestal geen ziekteverschijnselen. Sterker nog je kunt op dit moment zelf de MRSA-bacterie bij je dragen zonder dat je daar iets van merkt. De bacterie kan echter wel gevaarlijk zijn voor mensen met verminderde weerstand omdat de bacterie resistent is tegen een groot aantal soorten antibiotica. Daardoor is een infectie met MRSA lastig te behandelen.

Hoe groot is de kans dat een asielzoeker MRSA heeft?
Vanuit het ziekenhuis is afgelopen jaar onderzoek gedaan naar MRSA onder een beperkt aantal asielzoekers. Daaruit blijkt dat ongeveer 10 - 15% van de asielzoekers de bacterie bij zich draagt. Dat is hoger dan de 1% bij de Nederlanders.

Wat doet SJG Weert om overdracht binnen het ziekenhuis te voorkomen?
Omdat er een verhoogde kans is dat een patiënt uit het asielzoekerscentrum de bacterie bij zich draagt beschouwen we hen altijd als MRSA verdacht. Dat betekent niet dat de patiënt daadwerkelijk drager is van MRSA, maar dat er wel een verhoogde kans is. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor reguliere patiënten die onlangs in een buitenlands ziekenhuis zijn behandeld, maar ook voor mensen die beroepsmatig in aanraking komen met varkens en vleeskalveren. Hoe je daar als ziekenhuis mee omgaat, daar hebben we in Nederland duidelijke afspraken over gemaakt. Zo worden MRSA-verdachte patiënten altijd geïsoleerd verpleegd en worden er strengere hygiënemaatregelen in acht genomen. De patiënt wordt getest om vast te stellen of uit te sluiten of er daadwerkelijk sprake is van een MRSA bacterie.

 

Asielzoekers en MRSA