Alle informatie rondom voeding in patiëntendossier

8 maart 2017

Als eerste in Nederland:

Vanaf 8 maart wordt de communicatie rondom voeding binnen SJG Weert ook vastgelegd in het dossier van de patiënt. Dat klinkt voor een buitenstaander wellicht als een kleine verandering, maar voor de zorg van de patiënt kan dat een belangrijk verschil maken. Juist als je herstellende bent, is voeding van essentieel belang. SJG Weert is de eerste in Nederland dat nu de communicatie tussen specialisten, diëtisten, verpleegkundigen, logopedisten en medewerkers Service en Zorg gaat koppelen aan het patiëntendossier.

Voeding is belangrijk voor herstel
Lilian Meerts is teamleider Service en Zorg: “Dat gezonde voeding belangrijk is, is algemeen bekend. Dat wordt alleen nog maar belangrijker als je opgenomen wordt in het ziekenhuis. Over het algemeen lig je meer in bed, verlies je spiermassa en daarmee levenskracht.” Onderzoek bevestigt deze stelling: zo loopt dertig procent van alle ouderen in het ziekenhuis een risico om ondervoed te worden, terwijl twintig procent al ondervoed is bij opname. “Er zijn verschillende manieren om dat risico te beperken”, zo stelt Lilian: “Zo proberen we, daar waar mogelijk, onze patiënten te laten bewegen én letten we op de voeding. Voor de ene patiënt betekent dat meer eiwitten, terwijl de ander vooral op de ijzerinname moet letten.” Belangrijke informatie en opdrachten die collega’s elkaar geven rondom de voeding van een patiënt kan door een nieuwe applicatie in het patiëntendossier HiX Nutrition, nu heel makkelijk worden vastgelegd. Zo hebben alle betrokken, te allen tijde toegang tot dezelfde informatie.

Eerste in Nederland
Andere ziekenhuizen hebben interesse getoond in de ervaring die nu binnen SJG Weert wordt opgedaan. Lilian: “Voor zover wij weten zijn onze medewerkers Service en Zorg de eersten in Nederland die op deze manier gebruik maken van de mogelijkheden van een digitaal patiëntendossier. Als andere ziekenhuizen gebruik willen maken van onze ervaring delen we die uiteraard graag.” De teamleider Service en Zorg vindt het belangrijk om te vermelden dat de betrokken medewerkers geen inzage in het complete dossier hebben: “Zij kunnen alleen de informatie zien bij het onderdeel ‘voeding’. Andere informatie is voor hen niet relevant en is dus ook afgeschermd.”

Alle informatie rondom voeding in patiëntendossier