Advies en luisterend oor onmisbaar bij hersenziekte

27 september 2019

Een acute of chronische hersenaandoening heeft diepe impact op het dagelijks leven. Precies om die reden kunnen patiënten op de poli Neurologie van SJG Weert rekenen op optimale voorlichting en begeleiding. Op extra tijd en professionele aandacht. Voor mensen met de ziekte van Parkinson en MS staan gespecialiseerde verpleegkundigen klaar. Na een beroerte biedt de CVA-nazorgverpleegkundige deskundig advies en een luisterend oor.

Tijdens het spreekuur van de neuroloog is de tijd meestal te kort om alle vragen en zorgen van de patiënt en zijn familie te bespreken. Die tijd heeft de gespecialiseerd verpleegkundige wel. “In een gesprek van drie kwartier wordt de patiënt uitgebreid voorgelicht en is er ruimte om dieper in te gaan op de impact van de neurologische aandoening. De thuissituatie, de belasting van mantelzorgers en de eventuele hulp die nodig is. Maar ook hoe je zo goed mogelijk kunt omgaan met je klachten. Het is heel laagdrempelig, alles is bespreekbaar”, vertelt neuroloog Harry Lövenich.

Bij MS (een ontstekingsziekte van de hersenen) en Parkinson (het afsterven van zenuwcellen die dopamine maken) horen vaak allerlei klachten waar je op het eerste gezicht misschien niet aan denkt. De helft van de MS-patiënten heeft bijvoorbeeld last van chronische vermoeidheid. De ziekte van Parkinson gaat vaak gepaard met dementie en gedragsveranderingen. Beide ziektes leiden ook geregeld tot problemen met plassen en cognitieveen stemmingsstoornissen. “Juist omdat de sociale impact zo groot is, is er zoveel behoefte aan extra tijd, aandacht en gespecialiseerde kennis”, zegt Harry Lövenich.

Bij de behandeling van MS en Parkinson werken de vijf neurologen van SJG Weert nauw samen met zorgverleners in de eerste lijn. Wanneer aanvullende therapie of begeleiding nodig is, wordt er direct geschakeld.

Nazorg bij beroerte
Ook bij een herseninfarct of -bloeding (CVA) is de nazorg goed geregeld. Vier weken na ontslag uit het ziekenhuis wordt de patiënt voor verder advies en voorlichting verwezen naar de CVA-nazorgpoli. De gespecialiseerd verpleegkundige vraagt hoe het thuis gaat, of er complicaties zijn opgetreden en of alle adviezen duidelijk zijn rond de behandeling en het medicijngebruik. Na het gesprek op de CVA-nazorgpoli neemt een speciaal opgeleide praktijkondersteuner van de huisarts, via een uitvoerige overdracht, de zorg over. “Op die manier zorgen we ervoor dat de patiënt niet vaker naar het ziekenhuis hoeft dan nodig is”, zegt de neuroloog.

Snel handelen
SJG Weert heeft alles in huis voor het bieden van de eerste acute hulp na een beroerte. Alle afspraken tussen zorgverleners zijn van A tot Z vastgelegd in een zorgpad. En dat moet ook wel aangezien snel en adequaat handelen in dit soort situaties van levensbelang is. Op de Spoedeisende Hulp in Weert worden jaarlijks zo’n 170 patiënten binnengebracht met een herseninfarct. Binnen 4,5 uur na het infarct kan er worden gestart met trombolyse, een behandeling waarbij stolsels in de bloedvaten van de hersenen met een vloeistof worden opgelost. Trombolyse is de eerste en belangrijkste stap in de acute behandeling. “Om tijdverlies te voorkomen, is het dus zaak om zo snel naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan. Bij grotere vaatafsluitingen onderzoeken we of er na de trombolyse nog een trombectomie nodig is in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Bij deze aanvullende behandeling worden bloedpropjes in de hersenen verwijderd. Na deze behandeling komt de patiënt terug naar Weert voor onderzoek naar de oorzaak van het herseninfarct, de revalidatie en de nazorg”, zo besluit de neuroloog.


Gezondheidskrant SJG Weert • nummer 2 • september 2019 • pag. 5

Advies en luisterend oor onmisbaar bij hersenziekte