24 uur per dag een geriater beschikbaar in SJG Weert

21 september 2020Geriatrie

Om kwetsbare ouderen in medische nood nog beter te kunnen helpen, staat er nu in SJG Weert 24 uur per dag een geriater paraat. De Spoedeisende Hulp kan deze specialist ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend oproepen om oudere patiënten met een broze gezondheid mee te beoordelen.

Met deze en andere maatregelen tilt SJG Weert de geriatrische zorg naar een nog hoger niveau. Tot voor kort was de specialist voor kwetsbare ouderen buiten kantoortijden alleen telefonisch voor advies bereikbaar. Sinds juni zijn de geriaters ’s avonds, ’s nachts en in het weekend beschikbaar en komen ze naar het ziekenhuis als hun expertise gevraagd wordt.

De 24 uurs-bereikbaarheidsdienst is nodig nu de geriaters in Weert ook hun eigen  geriatriebedden hebben in de kliniek. Zij nemen bijvoorbeeld patiënten op met acute verwardheid of ouderen die plots niet meer goed op hun benen kunnen staan. Onderliggend is er dan vaak een lichamelijk probleem, zoals een infectie.

Met de 24 uur-bereikbaarheid wordt nog maar eens onderstreept hoe belangrijk de geriatrische zorg is voor SJG Weert. Kwetsbare ouderen krijgen in het Weerter ziekenhuis al jaren de volle aandacht. En dat is ook hard nodig in deze tijd waarin de bevolking in snel tempo vergrijst en ziektebeelden steeds complexer worden.

Elke zeventigplusser wordt bij een opname in het ziekenhuis – ongeacht door welke medisch specialist hij of zij wordt opgenomen – standaard gescreend op kwetsbaarheid. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het risico tijdens opname op ondervoeding, vallen of het ontwikkelen van een delier (plotse verwardheid). Bij een verhoogd risico wordt altijd het geriatrieteam ingeschakeld. Afhankelijk van de complexiteit van de problematiek kijkt de geriater of geriatrisch verpleegkundige mee tijdens de opname. “Soms zijn verpleegkundige adviezen voldoende. Vaak ook spelen we als geriater een actieve rol en denken we mee over het medisch beleid”, aldus Wouter Overbeek, klinisch geriater van SJG Weert.

Achter de schermen is een kerngroep nu bezig om de geriatrische zorg in het ziekenhuis efficiënter te organiseren en via concrete projecten verder te verbeteren. “Nu alle wensen en behoeften in kaart zijn gebracht, staat het vizier nadrukkelijk op de toekomst. Zo worden de voorbereidingen gestart voor de oprichting van een osteoporosespreekuur, speciaal voor ouderen. Een spreekuur waar we niet alleen naar botontkalking kijken, maar ook naar het algemeen functioneren van de patiënt en zijn omgeving”, zo besluit de geriater.

Even voorstellen: Paul Croughs, geriater
De vakgroep geriatrie heeft sinds 1 mei een nieuw gezicht. Met de aanstelling van klinisch geriater Paul Croughs (46) geeft SJG Weert verder vorm aan zijn ambities in de zorg voor kwetsbare ouderen.

De nieuwe medisch specialist heeft uitgebreide ervaring met deze doelgroep die in deze Weerter regio de volle aandacht krijgt en verdient. De afgelopen 15 jaar werkte Paul Croughs als klinisch geriater in het Zorgsaam Ziekenhuis in Terneuzen. Zijn komst vanuit Zeeland naar Weert was een bewuste keuze, vertelt hij. “Ouderenzorg is in Weert een speerpunt van beleid en volop in ontwikkeling.

In deze Midden-Limburgse regio waar veel ouderen wonen, is dit ziekenhuis druk bezig om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren en vernieuwen. Die ambitie spreekt me aan, daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren. Bijkomend voordeel is dat ik deze regio en de geriaters die hier werken vanuit het verleden ken.”

De vakgroep klinische geriatrie richt zich op het onderzoek en de behandeling van kwetsbare ouderen. Mensen die al een leven achter de rug hebben en vaak met een combinatie van aandoeningen kampen. Het doel van de behandeling is om ervoor te zorgen dat zij met zoveel mogelijk kwaliteit zo lang mogelijk zelfstandig en waardig hun leven kunnen leiden. Paul Croughs: “Vaak is het voor deze patiënten al een flinke stap om naar een ziekenhuis te moeten. Als je dan ook nog een uur moet reizen, wordt het helemaal een drempel. Daarom is het zo belangrijk dat de zorg voor kwetsbare ouderen in deze regio blijft. Een regioziekenhuis dat excelleert in geriatrie in de volle breedte is voor deze patiënten onmisbaar.”


Gezondheidskrant SJG Weert • nummer 2 • september 2020 • pag. 11

24 uur per dag een geriater beschikbaar in SJG Weert