Beleid en missie

Om goede zorg in het hier en nu te kunnen garanderen, kijken we als organisatie altijd vooruit. Op alle fronten wordt aan de toekomst van SJG Weert gewerkt. Dat ziet u aan de verbouwingen en vernieuwingen rondom onze huisvesting, maar ook aan de vernieuwende zorg die steeds weer beter wordt afgestemd op uw wensen en behoeften. De koers voor de komende jaren is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2017-2020. Dit willen we graag met u delen.

Samenvatting Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan 2017-2020  
Meerjaren Bestuurlijk Beleidsplan 2017-2020

Bestuurlijke reglementen, statuten en regelingen

Reglement RvB - 2019
Algemene profielschets RvT - mei 2019
Reglement RvT - 2019
Reglement RvT - commissie Kwaliteit - juni 2019
Toezichtsvisie RvT - december 2018 
Statuten SJG Weert - mei 2019
Conflictregeling SJG Weert - mei 2019
Reglement auditcommissie RvT - december 2019

SJG-Beleidsplan-2017-2020-samenvatting.jpg