Preventiemedewerker fysieke belasting

Sluitingsdatum: 10-03-2021
Dag

Gezond en veilig werken is belangrijk! Voor interne kandidaten SJG Weert.

De functie

De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken:

 • Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  De preventiemedewerker ondersteunt de leidinggevenden in de organisatie met het opstellen van een overzicht van alle risico’s over de veiligheid, gezondheid en het welzijn binnen het team. Dit resulteert in de RI&E. De preventiemedewerker werkt ook mee aan het realiseren van het plan van aanpak.
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de arbodeskundigen en de ondernemingsraad (OR) over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  De preventiemedewerker adviseert aan en werkt met de bedrijfsarts en de arbo werkgroep.
 • Het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen.
  De preventiemedewerker vervult een brugfunctie tussen de werkgever en werknemers en hij let er op dat er aandacht wordt besteed aan de – in de RI&E beschreven – risico’s. De preventiemedewerker assisteert de werkgever met heldere voorlichting over duidelijke werkinstructies, het correct gebruik van beschermingsmiddelen en handige tools bij langdurig beeldschermgebruik.

Wat vragen we?

Denk- en werkniveau op MBO/HBO niveau, Voldoende kennis en ervaring met de risico's in de organisatie en de mogelijke beheersmaatregelen. Bereidheid om aanvullende opleidingen en trainingen te volgen.

Wat bieden we?

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor 6 uren per week. De cao ziekenhuizen is van toepassing. Dit betekent dat je recht hebt op een eindejaarsuitkering en een vakantietoeslag van 8,33%. Ook bieden we je een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden en kijken we graag met je mee hoe je je verder kunt ontwikkelen. Persoonlijk contact, korte lijnen en een informele sfeer kenmerken onze manier van werken.

Tot slot

 • De gesprekken vinden plaats op een nader te bepalen datum.
 • Deze vacature is bedoeld voor medewerkers die reeds in dienst zijn van SJG Weert.

Vragen over deze vacature?

Cor Lambregts
+31 495572351

Personeel & Organisatie

Over SJG Weert

SJG Weert is een dynamische organisatie die zich aanpast aan de uitdagingen van de hedendaagse gezondheidszorg. Het kleinschalige ziekenhuis, behorende tot de top 5 van de meest klantvriendelijke ziekenhuizen van Nederland, kenmerkt zich door korte lijnen en levert op professionele wijze verantwoorde, hoogstaande zorg.
Wij bieden basiszorg in de volle breedte binnen de muren van SJG Weert of in samenwerking met partners in de regio. De klant staat daarbij steeds op de eerste plaats.