Internist acute geneeskunde of internist meervoudige differentiatie (waaronder acute geneeskunde) fulltime/parttime 1,0-1,6 fte

Sluitingsdatum: 01-08-2021

Wij zijn op zoek naar enthousiaste, proactieve, gecertificeerde internisten acute geneeskunde of internisten met een meervoudig profiel.

Wie zijn wij?

SJG Weert heeft de voorbije 15 jaar de ontwikkeling van de acute zorg én de doorontwikkeling van de spoedeisende hulp op een kwalitatief hoogwaardige manier weten vorm te geven. Niet in de laatste plaats door de wijze waarop de vakgroep SEH-artsen hier samen met onze medische staf én verpleegkundig team invulling aan heeft gegeven. Maar ook de intensieve samenwerking met onze huisartsen binnen de geïntegreerde spoedpost en daarbuiten heeft de organisatie van de spoedzorg gemaakt tot wat deze momenteel is. Nu het specialisme SEH-arts KNMG een niet meer weg te denken plaats inneemt in onze acute zorg willen we graag het specialisme internist acute geneeskunde toevoegen aan deze vakgroep om de scope van de acute zorg te verbreden en de expertise van beide specialismen complementair in te zetten voor onze patiëntenzorg. Onlangs zijn we erin geslaagd om een team van drie internisten acute geneeskunde samen te stellen. Aangezien dit team per september 2021 naast de SEH en IC ook de klinische verpleegafdeling Interne Geneeskunde tot haar aandachtsgebied kan rekenen willen we graag onze vakgroep verder uitbreiden.

Wat vragen we?

Wij zoeken enthousiaste, gecertificeerde, internisten acute geneeskunde of internisten met een meervoudig profiel, opgeleid in het aandachtsgebied de acute geneeskunde, die graag samen met de SEH-artsen KNMG én de medische staf de kwaliteit én continuïteit van acute zorg willen borgen en blijvend verbeteren. Je bent gedreven, proactief en het geeft je energie om samen met ons op zoek te gaan naar een zo optimaal mogelijke inzet van je specialisme in ons ziekenhuis. Samenwerken is je op het lijf geschreven, niet in de laatste plaats als superviserend specialist op onze SEH mét onze SEH-artsen KNMG, arts-assistenten én SEH-verpleegkundigen. Jij ziet zelfstandig (on)verwezen interne patiënten én patiënten voor de andere beschouwende vakken. Je werkt intensief samen met andere medisch specialisten. Met SEH-artsen in één team, vorm je samen de bezetting voor een continurooster; 7 dagen per week.

Graag willen wij jouw expertise ten volle benutten. Zoals gezegd spelen je werkzaamheden zich naast de SEH ook af op de klinische verpleegafdeling Interne Geneeskunde en indien je affiniteit hebt met intensive care, behoren werkzaamheden op de IC ook tot de mogelijkheden. De vakgroep Interne Geneeskunde ziet mogelijkheden op termijn ten behoeve van de poliklinische spoedzorg. De vakgroep Geriatrie ziet ook mogelijkheden om voor hun eigen specialisme samenwerking vorm te geven. Subspecialisatie op het gebied van de oudere patiënt, ervaring op het gebied van SEH-overstijgende aandachtsgebieden en/of ervaring/affiniteit op het terrein van (transmurale) regievoering acute zorg is een pré.

Wat bieden we?

Wij bieden een arbeidsovereenkomst conform AMS voorwaarden. De indiensttredingsdatum wordt in overleg vastgesteld, liefst zo spoedig mogelijk maar bij voorkeur uiterlijk 1 november 2021. De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van één jaar.

Wonen en werken op de grens van Brabant en Limburg

In de gemeente Weert wonen ruim 50.000 mensen. De gemeente ligt in Midden-Limburg en is goed bereikbaar. Weert heeft zowel een compacte centrumstad als prachtige natuurgebieden. Het is een zeer prettige regio om te wonen en te werken.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons: mevrouw M. Kremers, Internist acute geneeskunde (thans i.o.), m.kremers@sjgweert.nl, mevrouw L. Kuijpers – Mannaerts, Internist 0495-572100 en/of de heer T. Goertz, clustermanager, telefoon 0495-572103. Daarnaast ben je van harte uitgenodigd om een dag met ons mee te werken om een beeld te kunnen vormen over elkaar en onze organisatie.

Tot slot

  • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op een nader te bepalen datum.
  • Bij aanvang van de werkzaamheden dient men te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen en de originele VOG te kunnen overleggen.

Vragen over deze vacature?

de heer T. Goertz
+31 495-572103
mevrouw L. Kuijpers-Mannaerts
+31 495-572100
mevrouw M. Kremers
+31 495-572100

SJG Weert

Als je kiest voor werken in SJG Weert, kies je voor werken in een kleinschalig ziekenhuis midden in de stad. Samen met zo’n 1.100 collega’s lever je een bijdrage aan basiszorg van hoog niveau; direct aan het bed of op een van de ondersteunende afdelingen. Dat doe je met je collega’s binnen SJG Weert, maar zeker ook in samenwerking met onze partners in de regio. Persoonlijk contact, korte lijnen en gastvrijheid kenmerken onze manier van werken. De patiënt staat daarbij steeds op de eerste plaats.