Internist Acute Geneeskunde (fulltime/parttime – 1,0 tot 1,6 fte)

Sluitingsdatum: 31-12-2022

Wij zijn op zoek naar enthousiaste, proactieve, gecertificeerde internisten, die graag in een kleinschalig ziekenhuis willen werken.

Wie zijn wij?

SJG Weert heeft de voorbije 15 jaar de ontwikkeling van de acute zorg én de doorontwikkeling van de spoedeisende hulp op een kwalitatief hoogwaardige manier weten vorm te geven. Niet in de laatste plaats door de wijze waarop de vakgroep SEH-artsen hier samen met onze medische staf én verpleegkundig team invulling aan heeft gegeven. Maar ook de intensieve samenwerking met onze huisartsen binnen de geïntegreerde spoedpost en daarbuiten heeft de organisatie van de spoedzorg gemaakt tot wat deze momenteel is. Nu het specialisme SEH-arts KNMG een niet meer weg te denken plaats inneemt in onze acute zorg willen we graag het specialisme Internist acute geneeskunde toevoegen aan deze vakgroep om de scope van de acute zorg te verbreden en de expertise van beide specialismen complementair in te zetten voor onze patiëntenzorg. Onlangs zijn we erin geslaagd om een team van 3 Internisten Acute Geneeskunde samen te stellen. 
In verband met vervanging en uitbreiding van de vakgroep, zoeken we een internist acute geneeskunde

Wat vragen we?

Wij zoeken enthousiaste, gecertificeerde, Internisten acute geneeskunde die graag samen met de SEH-artsen KNMG én de medische staf de kwaliteit én continuïteit van acute zorg willen borgen en blijvend verbeteren. Je bent gedreven, proactief en het geeft je energie om samen met ons op zoek te gaan naar een zo optimaal mogelijke inzet van je specialisme in ons ziekenhuis. Samenwerken is je op het lijf geschreven, niet in de laatste plaats als superviserend specialist op onze SEH mét onze SEH-artsen KNMG, arts-assistenten én SEH-verpleegkundigen. Jij ziet zelfstandig (on)verwezen interne patiënten én patiënten voor de andere beschouwende vakken. Je werkt intensief samen met andere medisch specialisten. Met SEH-artsen in één team, vorm je samen de bezetting voor een continurooster; 7 dagen per week.

Graag willen wij jouw expertise ten volle benutten. Zoals gezegd spelen je werkzaamheden zich naast de SEH af op de polikliniek Interne Geneeskunde.  Subspecialisatie op het gebied van de oudere patiënt, ervaring op het gebied van SEH-overstijgende aandachtsgebieden en/of ervaring/affiniteit op het terrein van (transmurale) regievoering acute zorg is een pré.

Wat bieden we?

Wij bieden een arbeidsovereenkomst conform AMS voorwaarden. De indiensttredingsdatum wordt in overleg vastgesteld. De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van één jaar met de intentie deze na 6 maanden om te zetten naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wonen en werken op de grens van Brabant en Limburg

In de gemeente Weert wonen ruim 50.000 mensen. De gemeente ligt in Midden-Limburg en is goed bereikbaar. Weert heeft zowel een compacte centrumstad als prachtige natuurgebieden. Het is een zeer prettige regio om te wonen en te werken.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen: mevrouw Y. Groenen, internist acute geneeskunde (ye.groenen@sjgweert.nl) of mevrouw L. Kuijpers – Mannaerts, internist, tel. 0495-572100. Daarnaast ben je van harte uitgenodigd om een dag met ons mee te werken om een beeld te kunnen vormen over elkaar en onze organisatie.

Tot slot

  • De gesprekken vinden plaats op een nader te bepalen datum. 
  • Bij aanvang van de werkzaamheden dient men te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen en de originele VOG te kunnen overleggen.

 

 

Vragen over deze vacature?

mevrouw L. Kuijpers-Mannaerts
+31 495-572100
mevrouw Y. Groenen
+31 495-572100

SJG Weert

SJG Weert staat voor verbondenheid. Als streekziekenhuis hebben we een netwerk als geen ander: in huis kennen we elkaar door en door en werken we boven de muren van de poliklinieken en afdelingen uit. Dat maakt het mogelijk om patiënten samen te behandelen vanuit hun persoonlijke situatie en een integrale aanpak, in plaats van vanuit één aandoening of behandeling. We leveren zorg in de volle breedte, met bijzondere aandacht voor kwetsbare ouderen en oncologie. En is er gespecialiseerde zorg nodig die wij niet in huis hebben? Dan maken we gebruik van ons uitgebreide netwerk van zorgpartners. Voor elke expertise weten we zo de beste specialisten te vinden. Simpelweg omdat we elkaar kennen en aandacht voor onze patiënt hebben.