Intern lid klachtenonderzoekscommissie

Sluitingsdatum: 08-12-2021

Wij zoeken een medisch specialist die werkzaam is in SJG Weert en vanuit medische expertise en ervaring wil deelnemen aan de klachtenonderzoekscommissie.

 

Achtergrond: medisch specialist

Algemeen

Conform de klachtenregeling, gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), biedt SJG Weert haar patiënten de mogelijkheid om klachten of onvrede over de ondergane diagnostiek, behandeling, verzorging of bejegening voor te leggen aan de klachtenonderzoekscommissie.

De klachtenonderzoekscommissie bestaat uit zowel interne als externe leden en beschikt over een onafhankelijke externe voorzitter.

Per klacht wordt een deelcommissie samengesteld op basis van de voor de behandeling van de klacht benodigde deskundigheid.
Ieder lid dient bereid te zijn op elk moment gehoor te geven aan een oproep om in een deelcommissie zitting te nemen. Het is wenselijk dat een lid in voldoende mate beschikbaar is.

Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij actief deelneemt aan de bijeenkomsten, gesprekken en/of hoorzittingen die in het kader van de behandeling van klachten plaatsvinden.

Profiel

Voor de functie wordt gezocht naar een medisch specialist, werkzaam in SJG Weert, die vanuit zijn of haar medische expertise en ervaring deelneemt aan de behandeling van klachten.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij integer en betrouwbaar is, oog heeft voor kwaliteit van zorg en in staat is onafhankelijk, objectief, onpartijdig en zonder last of ruggenspraak bij te dragen aan het onderzoek en de besluitvorming van de commissie.

De kandidaat dient daarbij te beschikken over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Daarnaast gaat de voorkeur uit naar een persoon die zich kan inleven in de positie van zowel de patiënt als van de zorgverlener, waarbij de kandidaat evenwel standvastig en evenwichtig is en beschikt over een opbouwend kritisch en analytisch denkvermogen.

De tijdsinvestering van het lidmaatschap neemt naar verwachting enkele dagdelen per jaar in beslag. Er staat een vergoeding tegenover van €120,- per klacht.
Meer info over de commissie en de klachtenregeling is te vinden op de website van SJG Weert https://sjgweert.nl/algemeen/klacht-of-compliment/klachtenprocedure

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wencke van der Werf, bestuurssecretaris, telefoonnummer 0495 – 57 25 60.

Vragen over deze vacature?

Wencie van der Werf
+31 495-572560