Chirurg - superviserend medisch specialist SEH (fulltime/parttime)

Sluitingsdatum: 31-07-2021

Wij zoeken een enthousiaste, gecertificeerde, traumachirurg / algemeen chirurg met ervaring én affiniteit in de acute geneeskunde.

Wie zijn wij?

SJG Weert heeft de voorbije 15 jaar de ontwikkeling van de acute zorg én de doorontwikkeling van de spoedeisende hulp op een kwalitatief hoogwaardige manier weten vorm te geven. Niet in de laatste plaats door de wijze waarop de vakgroep SEH-artsen hier samen met onze medische staf én verpleegkundig team invulling aan heeft gegeven. Maar ook de intensieve samenwerking met onze huisartsen binnen de geïntegreerde spoedpost en daarbuiten heeft de organisatie van de spoedzorg gemaakt tot wat deze momenteel is. Nu het specialisme SEH-arts KNMG een niet meer weg te denken plaats inneemt in onze acute zorg hebben we het specialisme Internist acute geneeskunde toegevoegd aan deze vakgroep om de scope van de acute zorg te verbreden en de expertise van beide specialismen complementair in te zetten voor onze patiëntenzorg.
Voor de duur van de onderbezetting van de vakgroep SEH-artsen KNMG, complementair aan het hele team, zijn wij op zoek naar een traumachirurg / algemeen chirurg die als superviserend specialist het team versterkt.

Wat vragen wij?

Wij zoeken een enthousiaste, gecertificeerde, traumachirurg / algemeen chirurg met ervaring én affiniteit in het aandachtsgebied acute geneeskunde, die graag samen met de SEH-artsen KNMG, de Internisten acute geneeskunde én de medische staf de kwaliteit én continuïteit van acute zorg wil borgen en blijvend verbeteren. Je bent gedreven, proactief en het geeft je energie om samen met ons op zoek te gaan naar een zo optimaal mogelijke inzet van je specialisme in ons ziekenhuis. Samenwerken is je op het lijf geschreven, niet in de laatste plaats als superviserend specialist op onze SEH mét onze medisch specialisten, arts-assistenten én SEH-verpleegkundigen. Jij ziet zelfstandig (on)verwezen chirurgische patiënten én patiënten voor de andere snijdende vakken. Je werkt intensief samen met andere medisch specialisten. Met SEH-artsen en Internisten acute geneeskunde in één team, vorm je samen de bezetting voor een continurooster; 7 dagen per week.

Operatieve vaardigheden

Graag willen wij jouw expertise ten volle benutten. De vakgroep chirurgie wil je graag de mogelijkheid bieden om ook je operatieve vaardigheden (denk aan acute ingrepen en algemeen chirurgische ingrepen) op peil te houden en participeert dan ook actief in bovengenoemd samenwerkings- en roulatiemodel.

Wat bieden we?

Wij bieden een arbeidsovereenkomst conform AMS-voorwaarden. De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van één jaar. De indiensttredingsdatum wordt in overleg vastgesteld, liefst zo spoedig mogelijk maar bij voorkeur uiterlijk 1 oktober 2021.

Wonen en werken op de grens van Brabant en Limburg

In de gemeente Weert wonen ruim 50.000 mensen. De gemeente ligt in Midden-Limburg en is goed bereikbaar. Weert heeft zowel een compacte centrumstad als prachtige natuurgebieden. Het is een zeer prettige regio om te wonen en te werken.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons: mevrouw T. Lettinga, chirurg, of de heer T. Goertz, clustermanager, telefoon 0495-572103. Daarnaast ben je van harte uitgenodigd om een dag met ons mee te werken om een beeld te kunnen vormen over elkaar en onze organisatie.

Tot slot

  • De gesprekken vinden plaats op een nader te bepalen datum. 
  • Bij aanvang van de werkzaamheden dient men te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen en de originele VOG te kunnen overleggen.

Vragen over deze vacature?

de heer T. Goertz
+31 495-572103
mevrouw T. Lettinga
+31 495-572100