Dagbehandeling Oncologie

Deze folder is bedoeld om u te informeren over de gang van zaken op de Dagbehandeling Oncologie. De folder is een aanvulling op de informatie die u gekregen heeft over uw ziekte, de behandeling en de mogelijke bijwerkingen.

Locatie

De behandeling met chemotherapie vindt plaats op de Dagbehandeling Oncologie. U vindt deze afdeling op de eerste etage (route 1A).

Op deze afdeling wordt zowel chemotherapie gegeven waarvoor u moet worden opgenomen (klinische behandeling), als chemotherapie waarbij u na toediening weer naar huis mag (dagbehandeling).

De afdeling heeft bedden en relax stoelen. Voor sommige behandelingen is het noodzakelijk dat u in bed ligt, in andere gevallen wordt in overleg met u gekozen voor een bed of een stoel.

Meestal draagt u gewone kleding. Vindt u het prettiger om een pyjama of joggingpak te dragen dan kunt u zich op de afdeling omkleden.

Het verpleegkundig team

Het team bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundigen die ruime ervaring hebben met het toedienen van chemotherapie. Tijdens de behandeling wordt geprobeerd zoveel mogelijk voor continuïteit te zorgen. Dit willen we waarborgen door de verpleegkundigen zoveel mogelijk op dezelfde dag in de week te laten werken.

Openingstijden

De Dagbehandeling Oncologie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00 - 17:00 uur. Als de behandeling langer duurt wordt u overgeplaatst naar de klinische afdeling op de 3e etage.

Uw verblijf

Tijdens uw verblijf mag u te allen tijde bezoek ontvangen. Met het oog op de rust op de afdeling vragen wij u wel om het aantal bezoekers beperkt te houden tot maximaal 1 bezoeker per patiënt.

Voordat u voor de behandeling komt, mag u thuis gewoon eten. Als u de gehele dag op de afdeling verblijft, dan krijgt u 's middags een lunch aangeboden. Koffie, thee en bouillon zijn de gehele dag beschikbaar voor u en uw bezoek.

Wij proberen u te verzorgen in een huiselijke sfeer. Tussen 12:00 en 13:30 uur zorgen wij voor een rustmoment.

Op de dagbehandeling ziet u in principe uw behandelende arts niet. In geval van dringende vragen of problemen wordt contact opgenomen met uw  arts. Wanneer u een medewerker van de pastorale dienst wilt spreken, dan is dit altijd mogelijk.

24 uur bereikbaarheid

Voor vragen kunt u in principe altijd terecht in het ziekenhuis. Voor niet dringende vragen of problemen kunt terecht bij de arts of de Verpleegkundig Specialist Oncologie tijdens uw bezoek aan het spreekuur of bij de verpleegkundigen tijdens uw behandeling. Het is ook mogelijk uw niet dringende vraag te stellen via email: dagbehandelingoncologie@sjgweert.nl 

Voor meer dringende problemen kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met de VSO of de verpleegkundigen van de Dagbehandeling Oncologie. Aan hen kunt u het probleem voorleggen. Als het nodig is vindt overleg plaats met uw behandelende arts.

PDF
Stel PDF samen

Heeft u nog vragen?

Op werkdagen van 11:00 -12:00 uur kunt u contact opnemen met Dagbehandeling Oncologie.

Dagbehandeling Oncologie:
0495 - 57 22 37

Voor niet dringende vragen kunt u mailen naar:
dagbehandelingoncologie@sjgweert.nl

Op werkdagen van 12:00 - 14:00 uur kunt u contact opnemen met de Verpleegkundig Specialist Oncologie.

Verpleegkundig Specialist Oncologie:
0495 - 57 21 00, vraag naar sein 7613.

Voor dringende problemen in de avond-, of nachturen en tijdens het weekend of feestdagen, kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH).

Spoedeisende Hulp:
0495 - 57 26 10

Het probleem kan mogelijk telefonisch worden verholpen. Soms is het nodig dat u naar de SEH komt.

Overige telefoonnummers:
Ziekenhuis algemeen:
0495 - 57 21 00

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde:
0495 - 57 21 14

Verpleegafdeling Longziekten:
0495 - 57 21 11

Poli Interne Geneeskunde:
0495 - 57 26 26

Poli Longgeneeskunde: 
0495 - 57 21 90