Casemanager

Eén coördinator tijdens het traject van onderzoek en behandeling

De informatie in deze folder is bedoeld voor mensen die doorgestuurd zijn naar de medisch specialist in verband met een (sterk) vermoeden op kanker of bij wie kanker is vastgesteld.

Casemanager

De casemanager is een gespecialiseerde verpleegkundige die nauw betrokken is bij de onderzoeken die u krijgt en/of de behandelingen die daarop volgen.

De casemanager is, net als uw behandelend arts, lid van het behandelteam. De casemanager heeft bepaalde taken zoals:

  • u informeren over de gang van zaken;
  • voorlichting geven over de behandelingen;
  • u (en uw partner) begeleiden;
  • bepaalde onderzoeken doen;
  • verpleegkundige zorg bieden.

De casemanager heeft een belangrijke rol in de coördinatie van uw zorg tijdens de periode van  onderzoek en behandeling. Bij onderzoek naar en behandeling van kanker zijn vaak meerdere behandelaars, hulpverleners en instellingen betrokken.

Soms gebeuren alle onderzoeken en behandelingen in dit ziekenhuis. Ook kan het zijn dat u verwezen wordt naar een ander ziekenhuis. Daardoor is het niet altijd duidelijk waar u met welke vragen terecht kan. En wie voor welk deel van uw behandeling verantwoordelijk en aanspreekbaar is. Daarom is het prettig als u één vast aanspreekpunt heeft. Deze persoon noemen wij de casemanager. De casemanager stemt alle zorg rondom uw behandeling op elkaar af.

Onderzoek naar en behandeling van kanker bestaat uit meerdere aparte stappen die allemaal op elkaar moeten aansluiten. Deze stappen moeten in de juiste volgorde gebeuren. Daarbij moeten ook (te) lange wachttijden worden voorkomen. Dit regelt de casemanager. Onder andere door uw afspraken goed op elkaar af te stemmen. Hij/zij is dan ook uw aanspreekpunt over het verloop van de stappen.

Heeft u vragen over onderzoeken en behandelingen die u krijgt? Neem dan contact op met uw casemanager.

In SJG Weert werken 7 casemanagers, elk met  een apart aandachtsgebied.

Mammapoli (route 1A)

Sandra Janssen - Engelen:
- verpleegkundig specialist oncologie;
- casemanager borstkanker;
- casemanager melanomen;
- casemanager schildklierkanker.
Telefoon: 0495 - 57 20 80, vraag naar sein 7660
E- mail: ile.engelen@sjgweert.nl

Miriam Geene:
- verpleegkundig specialist oncologie;
- casemanager borstkanker.
Telefoon: 0495 - 57 20 80, vraag naar sein 7660
E-mail: mi.geene@sjgweert.nl

Wisselpoli, onderdeel van poli Chirurgie (route 1B)

Iris Coolen:
- casemanager tumoren van het maagdarmkanaal.
- oncologie verpleegkundige
Telefoon: 0495 - 57 22 70, vraag naar sein: 7538
E-mail: casemanagersoncologiemdl@sjgweert.nl

Anouk Janssen:
- casemanager tumoren van het maagdarmkanaal.
- oncologie verpleegkundige i.o.
Telefoon: 0495 - 57 22 70, vraag naar sein: 7538
E-mail: casemanagersoncologiemdl@sjgweert.nl

Marly van Cranenbroek:
- casemanager tumoren van het maagdarmkanaal.
- verpleegkundige in opleiding tot specialist oncologie (VIOS)
Telefoon: 0495 - 57 22 70, vraag naar sein: 7538
E-mail: casemanagersoncologiemdl@sjgweert.nl

Poli Longgeneeskunde (route 0B)

Ted Goossens:
- verpleegkundige specialist oncologie;
- casemanager longkanker.
Telefoon: 0495 - 57 21 00, vraag naar sein: 7613
E-mail: t.goossens@sjgweert.nl 

Poli Urologie (route 1B)      

Kim Roest:
- casemanager urologische tumoren     
Telefoon: 0495 - 57 24 80, vraag naar sein: 7768 
E-mail: k.roest@sjgweert.nl

Poli Interne geneeskunde (route 1B)      

Ted Goossens:          
- verpleegkundig specialist oncologie;                    
- casemanager kanker van bloed en bloedvormen de organen (hematologie).    
Telefoon: 0495 - 57 21 00, vraag naar sein: 7613  
E-mail: t.goossens@sjgweert.nl

Poli Gynaecologie/Chirurgie (route 2E en route 1B)

Iris Coolen:
- casemanager gynaecologische tumoren.
- oncologie verpleegkundige
Telefoon: 0495 - 57 23 70, vraag naar sein: 7538
E-mail: casemanagersoncologiemdl@sjgweert.nl 
E-mail: casemanagersgyn@sjgweert.nl

Anouk Janssen:
- casemanager gynaecologische tumoren.
- oncologie verpleegkundige i.o.
Telefoon: 0495 - 57 23 70, vraag naar sein: 7538
E-mail: casemanagersoncologiemdl@sjgweert.nl
E-mail: casemanagersgyn@sjgweert.nl

PDF
Stel PDF samen

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over onderzoeken en behandelingen die u krijgt? Neem dan contact op met uw casemanager.