Rondleiding kinderunit

Vrouw–moeder–kind centrum
(VMK)
 

Rondleiding kinderunit

Bent u leerkracht op de basisschool en wilt u in de klas aandacht besteden aan het onderwerp gezondheid en ziekte? Of begeleidt u op een andere manier kinderen in de basisschoolleeftijd en wilt u het onderwerp ‘ziekenhuis’ behandelen? Denk dan eens aan een rondleiding over de kinderunit van SJG Weert.

De kinderunit (onderdeel van het vrouw-moeder-kind centrum) verzorgt van oktober t/m juni 1 keer in de maand op woensdagochtend 2 rondleidingen voor basisschoolleerlingen. Een pedagogisch medewerker en een verpleegkundige van de kinderunit verzorgen deze rondleidingen. De rondleiding is gratis.

Vrijwel alle kinderen krijgen te maken met een ziekenhuisbezoek. Bijvoorbeeld vanwege bezoek aan een familielid, of omdat zij zelf opgenomen worden. Kinderen die hebben deelgenomen aan een rondleiding zijn over het algemeen minder angstig bij een ziekenhuisopname.

Voorwaarden

Wilt u met een groep kinderen deelnemen aan een rondleiding? Houd dan rekening met de volgende punten:

  • Bij voorkeur heeft de rondleiding een gericht doel, bijvoorbeeld als onderdeel van een project op school.
  • Per rondleiding kunnen maximaal 25 kinderen deelnemen (exclusief begeleiding van minimaal 2 volwassenen).
  • Vraag een rondleiding vroeg in het schooljaar aan. Dan kan de rondleiding in de periode van het project ingepland worden. Aanvragen kan tot minimaal 4 weken voor de gewenste datum bij de afdeling patiënteninformatie. Dit kan telefonisch (0495 - 57 22 05) of per e-mail: patienteninformatie@sjgweert.nl. Vermeld bij de aanvraag het aantal kinderen en om welke leeftijdscategorie het gaat.
  • U krijgt van de afdeling patiënteninformatie een bevestiging van de geplande rondleiding. Dan pas is de datum definitief.

Programma rondleiding

Een rondleiding duurt ongeveer 1 uur. De inhoud van het programma is afgestemd op 2 leeftijdsgroepen: leerlingen van de groepen 1 t/m 4 en leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Het programma ziet er als volgt uit:

  • Ontvangst in de centrale hal van het ziekenhuis.
  • Welkomstwoord in het de dr. Lohmankamer.
  • PowerPoint presentatie met foto’s  over de gang van zaken rond een dagopname op de kinderunit. De presentatie is afgestemd op het belevings- en ontwikkelingsniveau van de kinderen.
  • Rondleiding op de kinderunit en uitleg over de aanwezige ziekenhuismaterialen zoals een ziekenhuisbed, de thermo- en bloeddrukmeter en po/urinefles.

Meegekomen begeleiders zijn wel aanwezig bij de ontvangst en de presentaties, maar kunnen (met uitzondering van de leerkracht) om privacy redenen niet mee naar de kinderunit.

Laat tijdens de presentatie maar door 1 persoon foto’s maken. Stem dit af met de ouders. De ouders mogen geen ‘broertje of zusje’ meebrengen.

De begeleiders krijgen een gratis uitrijdkaartje voor het parkeren.

Voorbereiding rondleiding

De kinderunit heeft een leskist samengesteld, die u als hulpmiddel bij de voorbereiding op de rondleiding kunt gebruiken. In de leskist zitten ziekenhuisspullen’ zoals een polsbandje, een spatel, een stethoscoop, voorbeeld van een handgips, mondkapje, röntgenfoto, en (operatie)kleding. De leskist kunt u gratis lenen via de afdeling patiënteninformatie. Ook kunt u bij de Openbare Bibliotheek boekjes lenen of bijvoorbeeld de poppenhoek in de klas als ziekenhuiskamer inrichten ter voorbereiding op de rondleiding.

Website

Op de website www.sjgweert.nl/kinderen vindt u informatie afgestemt op kinderen over het ziekenhuis, bezoek aan de dokter, opname, operatie en onderzoeken.

RondleidingKinderunit.jpg

PDF
Stel PDF samen

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de rondleiding, leskist of kinderwebsite? Neem dan contact op met de afdeling patiënteninformatie, bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 17:00 uur.

Afdeling patiënteninformatie:
0495 – 57 22 05

E-mail:
patienteninformatie@sjgweert.nl