Hand-polsspreekuur

Gezamenlijk spreekuur door verschillende specialisten

Chirurgie
Orthopedie
Plastische chirurgie
Fysiotherapie

U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar het hand-polsspreekuur omdat u klachten aan hand, vingers of pols heeft. Deze klachten kunnen verschillende oorzaken hebben. Het is daarom goed dat verschillende specialisten naar uw hand- en/of polsproblemen kijken. Zij werken nauw met elkaar samen, zodat u snel meer duidelijkheid heeft over uw klachten en de mogelijke behandeling. In deze folder leest u wat u bij uw bezoek aan het spreekuur kunt verwachten.

Het team van het hand-polsspreekuur

Het team voor complexe hand en polsproblemen bestaat uit een traumachirurg, orthopeed, plastisch chirurg en een in hand- en polsproblemen gespecialiseerde fysiotherapeut (handtherapeut). 1 x per maand wordt een spreekuur gehouden door één van de specialisten samen met een handtherapeut.

Uw bezoek aan het spreekuur

U meldt zich bij de aanmeldbalie van de poli plastische chirurgie, waar het spreekuur plaatsvindt. Tijdens uw afspraak beoordeelt één van de specialisten samen met de handtherapeut uw klacht of probleem.

Ze vragen naar uw klachten en onderzoeken uw hand en/of pols. Ze bekijken ook eventueel eerder gemaakte röntgenfoto's en andere onderzoekuitslagen. Soms is er meer onderzoek nodig om duidelijkheid te krijgen. Dit onderzoek kan vaak, maar niet altijd, tijdens dit bezoek plaatsvinden.

De uitslag

Aan het eind van uw bezoek bespreken de specialist en handtherapeut hun voorlopige conclusie en voorgestelde behandeling met u. Soms willen zij uw probleem eerst met het hele team bespreken. Meestal krijgt u dan een telefonische afspraak mee. De arts belt u dan op de afgesproken tijd over de uitslag van dit overleg.

Gezamenlijk overleg

Na het spreekuur bespreken alle teamleden, dus 3 specialisten en de handtherapeut, gezamenlijk uw klacht of probleem en de voorgestelde conclusie en behandeling. Ze overleggen of ze het eens zijn met de conclusie of behandeling. Soms wordt dit aangepast. Dan neemt uw behandelend specialist contact met u op om dit te bespreken. Bij het gezamenlijke overleg van het team bent u als patiënt meestal niet aanwezig.

Behandeling

Afhankelijk van het behandeladvies, kan het zijn dat de behandeling door een andere specialist uit het team wordt gedaan. Dit is omdat die arts meer gespecialiseerd is in de ingreep die bij uw klachten past. Er zijn meerdere behandelingen mogelijk:

Een operatie
Het soort operatie hangt af van uw klachten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een reconstructie, een gewrichtsprothese of een gewrichts-stabiliserende operatie. Na de operatie start uw revalidatie, meestal onder begeleiding van de handtherapeut. Ook komt u regelmatig op controle bij uw arts. Deze controleert of de wond goed geneest, of uw hand/pols voldoende herstelt en of het resultaat van de operatie goed is. Hoelang de revalidatie duurt, hangt af van het soort operatie.

Oefentherapie
Soms is het advies van het team dat oefentherapie de beste behandeling is voor het verhelpen of verminderen van uw klachten. Vaak gaat het dan om een behandeling door de handtherapeut, de gespecialiseerde fysiotherapeut. U kunt kiezen voor de oefentherapie in SJG Weert of een handtherapeut buiten het ziekenhuis. In beide gevallen wordt de therapie door de zorgverzekeraar vergoed als u verzekerd bent voor fysiotherapie.

Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie, dan moet u de rekening van de fysiotherapeut zelf betalen. Dit geldt ook als u de oefentherapie in het ziekenhuis volgt. De verzekeraar ziet dit namelijk als eerstelijnstherapie en hiervoor gelden dezelfde regels als voor therapie buiten het ziekenhuis.

Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie? Houd er dan rekening mee dat er een maximum kan gelden voor de vergoeding van fysiotherapiebehandelingen. Informeer zelf bij uw zorgverzekering naar uw vergoeding.

Ergotherapeut of revalidatiearts
Het team kan ook een verwijzing naar een ergotherapeut of revalidatiearts adviseren.

Behandeling buiten SJG Weert

Soms is de behandeling die in uw situatie het best past niet mogelijk in ons ziekenhuis. SJG Weert is een basisziekenhuis. Dit betekent dat het ziekenhuis goede basiszorg verleent en bepaalde ingrepen zelf doet. Maar voor een aantal meer gespecialiseerde ingrepen verwijzen wij u door naar andere ziekenhuizen. SJG Weert heeft goede contacten met specialisten op het gebied van hand- en polsproblemen in andere ziekenhuizen. Uw specialist helpt u bij de doorverwijzing.

Soms kunnen uw klachten niet behandeld worden. Dit wordt dan met u besproken. U wordt dan terugverwezen naar de huisarts.

PDF
Stel PDF samen

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de poli chirurgie, bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 - 16:30 uur.

Poli chirurgie:
0495 - 57 22 70