Schildwachtklier

Opsporen en verwijderen

Mammapoli

Deze folder geeft u informatie over het verwijderen van een schildwachtklier. Deze procedure wordt ook wel de 'sentinel node procedure' genoemd.

Wat is een schildwachtklier?

De eerste lymfeklier(en), die via het lymfevat rechtstreeks in verbinding staat met het kankergezwel wordt de schildwachtklier of poortwachtersklier genoemd. Deze klier wordt als eerste aangetast als het gezwel zich gaat uitzaaien via de lymfebanen.

Waarom wordt de schildwachtklier verwijderd?

Nog niet zo lang geleden werden bij een operatie voor borstkanker, ook de oksellymfeklieren verwijderd. Dit was nodig om te constateren of er uitzaaiingen in de okselklieren aanwezig waren.

Achteraf bleek regelmatig dat er geen uitzaaiingen in de klieren waren en deze dus onnodig verwijderd waren. Dat is jammer, want het verwijderen van de lymfeklieren kan aanleiding geven tot klachten zoals:

  • het ontstaan van een dikke arm als gevolg van lymfoedeem;
  • een verhoogde gevoeligheid voor infecties aan de arm.

Er is nu een andere mogelijkheid om vast te stellen of er uitzaaiingen naar de okselklieren zijn. Dit is het schildwachtklieronderzoek. De schildwachtklier(en) zijn op te sporen met behulp van een licht radioactieve stof die toegediend wordt daags vóór de operatie en een blauwe kleurstof die toegediend wordt tijdens de operatie. Alleen die klieren worden verwijderd en onderzocht.

Ongeveer 5 werkdagen na de operatie is de uitslag bekend. Zijn deze schildwachtklier(en) vrij van uitzaaiingen dan hoeven de andere oksellymfeklieren niet verwijderd te worden.

Zijn er wel uitzaaiingen gevonden, dan betekent dit dat de okselklieren alsnog verwijderd worden op een later tijdstip.

Lymfeklierscan

Om de schildwachtklier op te sporen moet vooraf een lymfeklierscan gemaakt worden. De scan wordt in het Laurentius ziekenhuis in Roermond gemaakt.

De dag voor de operatie gaat u naar het ziekenhuis in Roermond. Daar laat u eerst een ponsplaatje maken en daarna meldt u zich op afdeling 30, de Nucleaire Geneeskunde.

De lymfklieren in de oksel kunnen met behulp van een lymfklierscan aangetoond worden. Voorafgaand aan de lymfklierscan wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof in de borst ingespoten. De hoeveelheid radioactiviteit is ongevaarlijk voor u en uw omgeving

De vloeistof stroomt door het lymfevat naar de eerste lymfklier (de schildwachtklier). Hier merkt u zelf niets van.

Het duurt maximaal 1 uur voordat de vloeistof in de lymfeklier opgenomen is. Gedurende deze tijd kunt u in het ziekenhuis wachten.

Na de inwerktijd kan men, door het maken van een lymfeklierscan nagaan waar de schildwachtklier ongeveer zit. Met een stift wordt deze plaats op de huid aangetekend. De chirurg weet dan de volgende dag tijdens de operatie waar deze klier zich ongeveer bevindt.

Het maken van de scan duurt ongeveer 30 minuten. De gemaakte foto's krijgt u mee. U brengt deze de volgende dag mee (heel belangrijk!) als u voor de operatie komt. U geeft ze af op de verpleegafdeling waar u opgenomen wordt.

Van de ingespoten licht radioactieve vloeistof zijn geen bijwerkingen te verwachten. Het verdwijnt binnen enkele dagen weer vanzelf uit het lichaam,  vaak al eerder.

De hoeveelheid straling die u ontvangt is vergelijkbaar met een röntgenonderzoek.

De operatie

De volgende dag wordt tijdens de operatie de schildwachtklier verwijderd. Nadat u onder narcose bent gebracht, wordt een kleine hoeveelheid blauwe kleurstof rondom de tumor (of het litteken) gespoten. Ook deze kleurstof vloeit naar de schildwachtklier. De blauwgekleurde klier is goed te herkennen en is bovendien nog steeds radioactief. Met behulp van een kleine camera, die op radioactiviteit reageert kan de chirurg de schildwachtklier vinden en voor verder onderzoek verwijderen. Het vinden van de schildwachtklier zegt niets over goed- of kwaadaardige cellen in deze klier. Dit kan pas vastgesteld worden na onderzoek van deze klier in het pathologisch anatomisch laboratorium.

De chirurg zal vervolgens de met u besproken operatie aan de borst uitvoeren. Deze duurt ongeveer 30 minuten.

De blauwe kleurstof wordt via de urine uitgeplast. De urine kan hierdoor tijdelijk blauw/groen van kleur zijn.

De blauwe verkleuring op de huid zal een tijd (vaak tot 1 jaar na de inspuiting) zichtbaar blijven.

De uitslag

Het duurt minimaal 5 werkdagen voordat de uitslag van het onderzochte weefsel bekend is bij de chirurg. Bij ontslag maakt men voor u een afspraak bij de mammapoli waar u de uitslag krijgt.

PDF
Stel PDF samen

Heeft u nog vragen?

Bij vragen of problemen kunt u altijd contact opnemen met de Mammapoli. De gespecialiseerde verpleegkundige is op werkdagen te bereiken tussen 13:00 - 14:00 uur. Bij zaken die niet kunnen wachten kunt u naar de poli Chirurgie bellen. Op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 - 17:00 uur.

De gespecialiseerde verpleegkundige:
0495 – 57 21 08 

Poli Chirurgie:
0495 – 57 22 70

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH):
0495 – 57 26 10