Okselklierdissectie

Mammapoli

U wordt binnenkort opgenomen voor een okselklierdissectie, al dan niet in combinatie met een operatie aan de borst. De opname vindt plaats op afdeling Heelkunde, (4e etage). Op deze afdeling worden patiënten van verschillende specialismen opgenomen. Dit kan betekenen dat u op een kamer komt te liggen bij patiënten die om een andere reden geopereerd worden. Gewoonlijk liggen zowel mannen als vrouwen op een kamer.

De operatie

Borstkanker verspreidt zich meestal het eerste naar de lymfeklieren in de oksel (okselklieren). Vanuit deze klieren kan borstkanker zich verder in het lichaam uitzaaien. Daarom moeten soms deze klieren verwijderd worden. Dit heet een okseldissectie. Anders dan bij de schildwachtklier procedure worden niet één maar meerdere lymfeklieren in de betreffende oksel verwijderd.

De verwijdering van de klieren uit de oksel kan op 2 momenten in uw behandeling gebeuren:

 • Tegelijk met de operatie aan de borst. Dit gebeurt als tijdens de onderzoeken naar borstkanker ) is gebleken dat een schildwachtklier procedure niet mogelijk is.
 • Na het onderzoeken van de schildwachtklier. Dit gebeurt als bij verder microscopisch onderzoek van de schildwachtklier wel kwaadaardige cellen zijn ontdekt. Dit betekent dan dat een 2e operatie noodzakelijk is.

Wond en drain

 • Als gelijktijdig een borstamputatie plaatsvindt, worden de okselklieren via dezelfde wond van de borstoperatie verwijderd.
 • Als gelijktijdig een borstsparende operatie plaatsvindt, krijgt u 2 verschillende wonden.
 • Als eerst een schildwachtklier procedure heeft plaatsgevonden wordt deze wond opnieuw opengemaakt en zal deze iets groter worden.

De wond wordt onderhuids gehecht. De hechtingen zijn hierbij niet zichtbaar. Op de wond komt een pleister. In het begin kan nog een bloeduitstorting zichtbaar zijn en kan het wondgebied wat gezwollen zijn. Om bloed en wondvocht weg te zuigen wordt een slangetje (drain) in het operatiegebied aangebracht. Met deze drain gaat u ook naar huis en deze blijft maximaal 1 week aanwezig in het wondgebied. De gespecialiseerd verpleegkundige geeft u hierover aanvullende uitleg.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn ook bij okseloperaties de normale risico's op complicaties. De meest voorkomende complicaties zijn:

 • Direct na de operatie kan een nabloeding ontstaan. Soms is dan een 2e operatie noodzakelijk om de bloeding te verhelpen.
 • Er kan een wondinfectie optreden. Het kan zijn dat het nodig is de wond een beetje open te maken, soms is antibiotica voldoende om de infectie te behandelen.       
 • Na de operatie en het verwijderen van de drain kan het voorkomen dat een opeenhoping van lymfevocht ontstaat (seroom). Dit vocht kan met behulp van een holle naald worden weggezogen. Dit is pijnloos omdat de omgeving van de wond nog gevoelloos is. Dit aanprikken kan tot enkele weken na het verwijderen van de drain nodig zijn.
 • De huid van de oksel wordt door het weghalen van de oksellymfeklieren geheel of gedeeltelijk gevoelloos. Dit gebeurt omdat tijdens de operatie zenuwen beschadigd worden. Ook een deel van de borstwand en de bovenarm kunnen minder gevoelig of gevoelloos worden. Dit vreemde gevoel kan tijdelijk, maar kan ook blijvend zijn.
 • Een vervelende complicatie is lymfoedeem .Door de operatie aan de oksel kan lymfvocht moeilijker vanuit de arm en/of de hand worden afgevoerd. Hierdoor wordt de arm of hand dikker. Soms is de zwelling nauwelijks te zien, soms wordt de arm dik. Vaak voelt de arm strak, zwaar, gespannen en moe aan.

  U kunt ook tintelingen in uw arm en hand voelen. Lymfoedeem kan meteen na de operatie optreden, maar ook pas na jaren. Het is belangrijk om meteen aan de bel te trekken als u tekenen van lymfoedeem bemerkt. Hoe eerder het ontdekt wordt, des te beter is het te behandelen.

Leefregels

 • Na een okselklierdissectie kunt u het beste, zolang de drain aanwezig is, rustig aan doen. Dit houdt in, geen zwaar lichamelijke activiteiten (zoals zwaar tillen). Rust bevordert de wondgenezing.
 • De 3e dag na de operatie mag u met een drain kort douchen. Daarna de wond droog deppen. Ga de 1e week niet in bad liggen.
 • Na het douchen een droge pleister rondom de insteekplaats plakken.
 • Het is verstandig om gedurende 4 weken na de operatie niet te zwemmen.

Naar huis

Na 2 tot 3 dagen mag u meestal naar huis. Dit betekent dat u met de drain naar huis gaat. U krijgt van de gespecialiseerd verpleegkundige uitgebreid uitleg over het naar huis gaan met de drain. Ook krijgt u een boekje mee met uitleg over de drain. Achterin het boekje vindt u een lijstje om bij te houden hoeveel vocht per dag uit de drain komt. De drain blijft maximaal 1 week zitten, of mag er eerder uit, als er minder dan 30 cc vocht binnen 24 uur uit komt. De gespecialiseerd verpleegkundige belt u op over de dagelijkse hoeveelheid vocht die uit de drain komt. U hoeft zo niet elke dag naar het ziekenhuis te komen.

Als zich problemen voordoen of u heeft vragen over de drain dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de Mammapoli.

In de avond- nachturen en in het weekend, kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp telefoon: 0495 – 57 26 10.

In overleg wordt besloten om de drain te verwijderen. Het verwijderen van de drain gebeurt op de Mammapoli.

Om de uitslag te bespreken krijgt u een afspraak voor de Mammapoli mee als u naar huis gaat.

De uitslag

Het verwijderde weefsel wordt microscopisch onderzocht. Na ongeveer 5 werkdagen zijn de uitslagen hiervan bekend. Elke donderdagavond vindt in SJG Weert een bespreking plaats waarbij de uitslag van het weefselonderzoek wordt besproken. Het mammateam beoordeelt dan gezamenlijk welke aanvullende behandeling voor u de beste is. Naar aanleiding van deze bevindingen kan een aanvullende behandeling zoals radiotherapie, hormonale therapie en/of chemotherapie worden geadviseerd. Bij de afspraak op de Mammapoli. informeren de behandelend chirurg en gespecialiseerd verpleegkundige u en eventueel uw partner/familie hierover. Ook wordt bij de controle naar de wond gekeken.

PDF
Stel PDF samen

Belangrijk

Een okselklierdissectie kan een ingrijpende verandering zijn, waarmee u moet leren omgaan. Duidelijke voorlichting, een goede voorbereiding op de operatie en goede begeleiding na afloop zijn hierbij belangrijk. De chirurg en de gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen u daarbij helpen en ondersteunen.

Heeft u nog vragen?

Bij vragen of problemen kunt u altijd contact opnemen met de Mammapoli. De gespecialiseerde verpleegkundige is op werkdagen te bereiken tussen 13:00 - 14:00 uur. Bij zaken die niet kunnen wachten kunt u naar de poli Chirurgie bellen. Op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 - 17:00 uur.

De gespecialiseerde verpleegkundige:
0495 – 57 21 08 

Poli Chirurgie:
0495 – 57 22 70

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH):
0495 – 57 26 10

Borstkankervereniging Nederland (BVN)

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een professionele patiëntenorganisatie voor iedereen die te maken heeft (gehad) met borstkanker en / of erfelijk belast is. BVN geeft goede, actuele informatie, organiseert lotgenotencontact en behartigt de belangen van patiënten. U kunt gebruik maken van de volgende diensten:

Medische informatie, psychosociale onderwerpen en informatie over late gevolgen van borstkanker. www.borstkanker.nl

B-bewust: biedt informatie, handige checklists en filmpjes.
www.b-bewust.nl

Met B-force vormt BVN de stem van haar achterban. Door online antwoord te geven op korte vragen helpt u BVN bij het verbeteren van de borstkankerzorg en het stimuleren van onderzoek. www.bforce.nl

B-actief: met financiële hulp van BVN zetten (ex) borstkanker patiënten hun eigen ervaring in om iets te betekenen voor anderen.
www.borstkanker.nl/b_actief

Speciaal voor vrouwen jonger dan 45 jaar, biedt BVN een centrale ontmoetingsplek voor vragen, ervaringen en lotgenotencontact.
www.de-amazones.nl

Voor niet-medische vragen via telefoon:
030 – 291 72 20 (ma, woe en vrijdag van 10:00 – 12:30 uur) 
of via e-mail: info.databank@borstkanker.nl 
www.borstkanker.nl/serviceteam

Over erfelijkheid
www.brca.nl

Een online instrument dat laat zien welk ziekenhuis welke borstkankerzorg biedt.
www.monitorborstkankerzorg.nl

Toon Hermans Huis Weert
Het Toon Hermans Huis Weert (THHW) is een inloophuis voor iedereen die direct of indirect met kanker wordt geconfronteerd. Het is een bijzondere ontmoetingsplaats en hun deuren staan open voor iedereen die behoefte heeft aan steun of een luisterend oor. Voor meer informatie en activiteiten: 
www.toonhermanshuisweert.nl