Borstvorming bij de man

Gynaecomastie

Chirurgie

Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijke oorzaken, klachten, diagnose en de meeste gebruikelijke behandelmogelijkheden van borstvorming bij de man. Realiseert u zich dat bij het vaststellen van de aandoening de situatie voor iedereen anders kan zijn.

Borstvorming tijdens pubertijd

Bij de geboorte hebben zowel jongens als meisjes kleine klierschijfjes achter de tepel. Meestal verdwijnen deze klierschijven bij jongens in de kindertijd.

Meisjes krijgen in de pubertijd onder invloed van hormonen borstvorming. Ook bij jongens komt het regelmatig voor dat in de pubertijd de borstklieren opzwellen. Meestal is dat aan beide kanten, maar het kan ook aan één kant ontstaan. Deze vergroting is meestal van korte duur, maar kan ook een paar jaar langer blijven bestaan.

Borstvorming op middelbare leeftijd

Vanaf middelbare leeftijd kan de borstklier van de man weer op gaan zwellen. Ook dat is ‘normaal’. Meestal wordt geen oorzaak gevonden voor de borstvorming. Soms kunnen andere factoren een rol spelen bij het ontstaan van borstvorming bij de man op oudere leeftijd.

Mogelijke factoren:

  • Een bijwerking van bepaalde medicijnen; anabole steroïden, prednison en hartmedicijnen.
  • Reactie op stofwisselingsveranderingen bij een nier- of leverziekte.
  • Een verandering in de productie van hormonen (te geringe productie door de zaadbal of door stress).
  • Het slikken van hormonen bij hormoonproducerende gezwellen aan de zaadballen of luchtwegen.
  • Borstkanker.

Meestal wordt borstvorming ontdekt doordat achter één of beide tepels een vaak pijnlijke zwelling ontstaat. Dit kan cosmetische bezwaren geven en hinderlijk zijn, bijvoorbeeld bij het dragen van bretels of rugzak.

Diagnose en onderzoek

Bij borstvorming bij de man in de pubertijd is lichamelijk onderzoek meestal voldoende.

Bij borstvorming op middelbare leeftijd is naast het lichamelijk onderzoek ook aanvullend onderzoek nodig. Eerst wordt een mammografie (röntgenfoto) en/of echografie gemaakt van de borstklier. Bij twijfel over de aard van de zwelling wordt een biopsie (wegnemen van een stukje weefsel) gedaan om een afwijking verder te onderzoeken.

Soms is het nodig te verwijzen naar een internist of een uroloog voor verder onderzoek.

Behandelmogelijkheden

Meestal wordt er enkele maanden gewacht met behandelen, omdat de borstvorming vanzelf kan verdwijnen.

Als de borstvorming het gevolg is van medicijngebruik, wordt gekeken of u kunt stoppen met het medicijn of een ander medicijn kunt gebruiken.

Wanneer de oorzaak niet duidelijk is, kan afhankelijk van de omstandigheden en de klachten besloten worden tot operatie. Daarbij verwijdert de chirurg het klierweefsel achter de tepel. Meestal kan deze operatie in dagbehandeling plaatsvinden.

Wanneer u kiest voor een operatie, moet hiervoor eerst toestemming worden gevraagd bij uw zorgverzekeraar. Deze operatie wordt niet door iedere zorgverzekeraar vergoed. Vraag uw medisch specialist voor een aanvraag. 

Als er een operatie volgt, kunt u hieronder nog aanvullende informatie lezen.      

De operatie

Het klierweefsel achter de tepel wordt door de chirurg weggehaald. Deze operatie gebeurt onder algehele narcose. Het weefsel dat wordt weggehaald wordt altijd onderzocht door de patholoog. De operatie vindt plaats in dagbehandeling. U mag 1 week voor de operatie de borst en oksel niet meer scheren.

Wond

De wond wordt onderhuids gehecht. De hechtingen zijn niet zichtbaar en lossen vanzelf op. Op de wond komt een pleister. Deze pleister laat u 3 dagen zitten.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. De meest voorkomende complicaties zijn een nabloeding of wondinfectie.

Pijn

Heeft u na de operatie pijn, dan kunt u dit tegen de verpleegkundige op het Dagcentrum zeggen. Zij kan u dan een pijnstiller geven. Thuis kunt u zo nodig paracetamol nemen maximaal 4 x daags 2 tabletten van 500 mg.

Leefregels na de operatie

  • Doe 2 weken na de operatie rustiger aan. Doe geen zwaar lichamelijke activiteiten (zoals zwaar tillen). Rust is goed voor de wondgenezing.
  • De 3e dag mag u kort douchen. Daarna de wond droog deppen. Ga de 1e  week niet in bad.
  • Ga de eerste 4 weken na de operatie niet zwemmen.
  • Als de wond droog is mag na 3 dagen de pleister worden verwijderd en hoeft deze niet meer vervangen te worden.

De uitslag

Het verwijderde weefsel wordt microscopisch onderzocht. Na ongeveer 5 werkdagen is de uitslag bekend. Als u naar huis gaat krijgt u een vervolgafspraak mee voor de Mammapoli. Op de Mammapoli informeren de arts en gespecialiseerde verpleegkundige u en eventueel uw partner en/familie over de uitslag.

PDF
Stel PDF samen

Heeft u nog vragen?

Bij vragen of problemen kunt u altijd contact opnemen met de Mammapoli. De gespecialiseerde verpleegkundige is op werkdagen te bereiken tussen 13:00 - 14:00 uur. Bij zaken die niet kunnen wachten kunt u naar de poli Chirurgie bellen. Op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 - 17:00 uur.

De gespecialiseerde verpleegkundige:
0495 – 57 21 08 

Poli Chirurgie:
0495 – 57 22 70

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH):
0495 – 57 26 10