Gekleurde drinkbekers

Service en Zorg

Deze folder is bedoeld om u uitleg en informatie te geven over waarom gekleurde drinkbekers gebruikt worden.

Waarom een gekleurde beker?

Eerst enkele belangrijke wetenswaardigheden.
Voldoende drinken is erg belangrijk. In het ziekenhuis worden patiënten volop gestimuleerd om voldoende te drinken. Bij verscheidene patiëntengroepen zien we dat de patiënt juist minder gaat drinken of moeite heeft met drinken.

Een aantal van deze patiëntengroepen zijn:

 • CVA-patiënten
 • patiënten met neurologische aandoeningen zoals o.a. de ziekte van parkinson, MS, ALS
 • patiënten bekend met dementie
 • patiënten met (verdenking van) delier
 • patiënten met slikstoornissen
 • patiënten met verschijnselen van ondervoeding / uitdroging
 • patiënten ouder dan 70 jaar

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het gebruik van een gekleurde beker eraan bijdraagt dat de patiënt meer gaat drinken.

Daarnaast heeft het drinken uit een gewone beker, ongeacht de kleur, voordelen ten opzichte van de nu veel gebruikte tuitbeker, namelijk:

 • De patiënt moet rechtop zitten tijdens het drinken waardoor de kans op verslikken kleiner wordt.
 • Bij een gewone beker wordt de mondmotoriek beter gestimuleerd dan bij een tuitbeker.
 • De kans op verslikken is kleiner bij het drinken uit een gewone beker, omdat de patiënt bij het drinken uit een tuitbeker o.a. niet goed voelt hoeveel vloeistof er in de mond komt en hij/zij pas kan reageren als de vloeistof al in de mond is (en dat is vaak te laat!).
 • Door de geribbelde buitenkant is de beker beter vast te houden.
 • Door de kleur wordt de patiënt visueel geprikkeld om te drinken.

Binnen het ziekenhuis wordt in samenwerking met verschillende disciplines (o.a. medewerkers Service en Zorg, verpleegkundigen, artsen, ergotherapeuten, diëtistes, logopedisten) met zorg bekeken welke patiënten baat kunnen hebben bij het gebruik van een gekleurde beker.

De inzet van de gekleurde beker is een onderdeel van de zorg voor de patiënt waarmee wij de kwaliteit van zorg zo optimaal mogelijk willen maken!

PDF
Stel PDF samen

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de medewerkers Service en Zorg. Ook opmerkingen en suggesties kunt u altijd voorleggen aan onze medewerkers. Ze zijn herkenbaar aan de blauwe bies op het uniform.