Veelgestelde vragen

Over afspraken en operaties in de huidige situatie

Zorgverlening

Nee, helaas kan niet iedereen meteen terecht. Dat zou onverantwoord zijn. We bekijken steeds nauwgezet hoeveel reguliere zorg we op een veilige en verantwoorde wijze kunnen laten plaatsvinden.

Afspraken

Nee, waar mogelijk laten we de afspraken nog steeds telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden omdat we in de huidige corona-situatie het aantal contactmomenten willen beperken. Ook wisselen we de fysieke en telefonische afspraken af, zodat er steeds zo min mogelijk patiënten in de wachtkamers zijn.

Wij nemen hiervoor telefonisch contact met u op. Ook bespreken we op welke wijze uw afspraak zal plaatsvinden: op de polikliniek of via beeldbellen/telefonisch.

 • Heeft u corona-gerelateerde klachten en is het niet mogelijk  om uw afspraak uit te stellen, dan krijgt u een mondkapje. Deze moet u dragen tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis. Het mondkapje ontvangt u direct na binnenkomst bij de speciale balie in de centrale hal.
 • U kunt tijdelijk geen begeleiding meenemen naar uw afspraak als dit niet noodzakelijk is. Kom dus alleen. Een uitzondering geldt voor kinderen en als begeleiding (bijvoorbeeld door mantelzorger) noodzakelijk is. Dan geldt dat er maximaal 1 begeleider mee mag in het ziekenhuis. Begeleidt u een kind dan is dat dus mogelijk, maar u kunt dan geen andere kinderen meenemen naar de afspraak.
 • Kom zo kort mogelijk voor uw afspraak naar het ziekenhuis.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen en desinfecteer uw handen bij binnenkomst en bij het verlaten van het ziekenhuis.
 • Het verplaatsen van uzelf binnen het ziekenhuis kan meer tijd in beslag nemen dan gebruikelijk, omdat u mogelijk moet omlopen. Zo zijn de trappen en de poliklinieken op de eerste etage eenrichtingsverkeer geworden, staan er op diverse punten bij de centrale lifthal stoplichten en mogen er maximaal 3 personen tegelijkertijd met de lift. Wij vragen u deze looproutes voor uw eigen veiligheid en die van anderen te respecteren.
 • Verlaat na uw afspraak zo snel mogelijk het ziekenhuis via de schuifdeur.

  Op deze pagina ziet u een impressie van hoe het ziekenhuis nu is ingericht.

Als u een afspraak heeft, gaat u door de draaideur bij de hoofdingang naar binnen. Heeft u een scootmobiel, dan mag u door de schuifdeur naar binnen.

Vervolgens wordt bij een speciale balie in de hal met een grote banner gevraagd of u klachten heeft. Heeft u klachten, dan krijgt u een mondkapje. Hierna meldt u zich bij de balie van het Planbureau en wordt u aangemeld. Komt u voor het Priklaboratorium of Medische Beeldvorming? Dan meldt u zich direct bij de afdeling en niet eerst bij het Planbureau.

Nee, dat kan helaas niet. Kom dus alleen naar uw afspraak. Uitzonderingen worden gemaakt voor kinderen, zwangeren (20 weken echo) en wanneer begeleiding (bijvoorbeeld door een mantelzorger) noodzakelijk is. In dat geval is één begeleider per patiënt toegestaan. Indien mogelijk wachten de begeleiders buiten het ziekenhuis.

U krijgt direct na binnenkomst bij de speciale balie in de centrale hal een mondkapje. Draag het mondkapje en volg de instructies op die u bij deze balie krijgt.

U krijgt direct na binnenkomst bij de speciale balie in de centrale hal een mondkapje. Draag het mondkapje en volg de instructies op die u bij deze balie krijgt. Ook vindt uw afspraak dan plaats in een andere verloskamer, zodat we zwangeren met coronaklachten en zonder coronaklachten zo goed mogelijk scheiden.

Wij vragen u om deze zoveel mogelijk via MijnSJG of telefonisch te maken en niet aan de balie.

Beeldbellen is een alternatief voor de telefonische afspraak met uw arts. Het voordeel ervan is dat u uw zorgverlener ook kunt zien tijdens het gesprek. Patiënten bij wie de afspraak in het ziekenhuis vervangen kan worden door een beeldbelconsult, krijgen hierover bericht van de polikliniek waar ze onder behandeling zijn. Bij patiënten die geen smartphone hebben of die liever niet willen beeldbellen, vindt de afspraak telefonisch plaats. Om te kunnen beeldbellen installeert u de BeterDichtbij app op uw mobiele telefoon. Met deze app kunnen wij op een veilige manier met u beeldbellen. Op deze pagina staat uitgelegd hoe u dit kunt doen. Ook vindt u hier aanvullende informatie over beeldbellen.

Operaties en ingrepen

Wij nemen hiervoor telefonisch contact met u op zodra wij weten wanneer uw operatie plaats kan vinden.

Voor de operatie/ingreep:

 • U wordt door de afdeling Planbureau gebeld wanneer uw operatie of ingreep plaats kan vinden.
 • Wanneer u corona-gerelateerde klachten heeft en de operatie kan niet uitgesteld worden, wordt u twee dagen voor uw operatie getest op het coronavirus. Wanneer u corona blijkt te hebben, wordt de operatie indien mogelijk uitgesteld.

Op de dag van de operatie/ingreep:

 • Ondanks dat wij begrijpen dat een operatie of ingreep mogelijk heel spannend kan zijn, kunt u in principe tijdelijk geen begeleiding meenemen het ziekenhuis in. Mocht u met de auto worden afgezet, dan verzoeken wij uw begeleider om het ziekenhuisterrein zo spoedig mogelijk te verlaten na het afzetten. Voor zwangeren (keizersnede), kinderen en voor patiënten waarbij begeleiding noodzakelijk is (bijvoorbeeld door mantelzorger) geldt een uitzondering. Voor hen geldt dat zij maximaal 1 begeleider mee het ziekenhuis in mogen nemen.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen en desinfecteer uw handen.
 • U gaat door de draaideur bij de hoofdingang naar binnen. Heeft u een scootmobiel, dan mag u door de schuifdeur naar binnen. Vervolgens wordt bij een speciale balie in de hal met een grote banner gevraagd of u klachten heeft. Heeft u klachten, dan krijgt u een mondkapje. Hierna meldt u zich op de aangegeven locatie.

 • Het verplaatsen van uzelf binnen het ziekenhuis kan meer tijd in beslag nemen dan gebruikelijk, omdat u mogelijk moet omlopen. Zo bestaat er op sommige plekken éénrichtingsverkeer, staan er op diverse punten bij de centrale lifthal stoplichten en mogen er maximaal 3 personen tegelijkertijd met de lift. Op deze pagina staat een impressie van hoe ons ziekenhuis nu is ingericht.

Als u naar huis mag:

 • Uw begeleiding mag u ophalen op de parkeerplaats, maar hij of zij mag in principe niet het ziekenhuis in. Uitzonderingen worden gemaakt voor kinderen en wanneer begeleiding  (bijvoorbeeld door een mantelzorger) om het ziekenhuis te verlaten noodzakelijk is. In dat geval is één begeleider per patiënt toegestaan. U wordt hierover nader geïnformeerd.
 • Verlaat zo snel mogelijk het ziekenhuis.

Als u een operatie of ingreep heeft staan, gaat u door de draaideur bij de hoofdingang naar binnen. Heeft u een scootmobiel, dan mag u door de schuifdeur naar binnen. Vervolgens wordt bij een speciale balie in de hal met een grote banner gevraagd of u klachten heeft. Heeft u klachten, dan krijgt u een mondkapje. Hierna meldt u zich op de aangegeven locatie voor uw operatie/ingreep.

Uw begeleiding mag u afzetten op de parkeerplaats, maar hij of zij mag in principe helaas niet mee het ziekenhuis in. Uitzonderingen worden gemaakt voor kinderen en wanneer begeleiding (bijvoorbeeld door een mantelzorger) noodzakelijk is. In dat geval is één begeleider per patiënt toegestaan.

U wordt door de afdeling Planbureau gebeld waarbij ook gevraagd wordt of u last heeft van klachten die te maken kunnen hebben met corona. U geeft dan aan waar u last van heeft en er wordt gekeken of het mogelijk is om de operatie of ingreep uit te stellen.

Patiënten die geopereerd moeten worden en klachten hebben als hoesten, benauwdheid, koorts of neusverkoudheid, worden twee dagen voor hun operatie getest op het coronavirus. Wanneer u corona blijkt te hebben, zal de operatie of ingreep, indien mogelijk, uitgesteld worden tot u weer beter bent.

Bloedprikken/medicijnen ophalen

Bloedprikken kan alleen op afspraak, van maandag t/m vrijdag van 7:30 - 17:00 uur. U maakt uw afspraak bij voorkeur via MijnSJG. Op deze pagina staat uitgelegd hoe u dit doet. Mocht u geen computer/tablet of DigiD (o.a. kinderen) hebben, dan kunt u uw afspraak uiteraard ook telefonisch maken. U belt dan naar: 0495-572639.

Voor uw afspraak loopt u door de draaideur bij de hoofdingang naar binnen. Komt u met de scootmobiel? Dan kunt u via de schuifdeur naar binnen. Vervolgens wordt bij een speciale balie in de hal met een grote banner gevraagd of u klachten heeft. Heeft u klachten, dan krijgt u een mondkapje en volgt u de aangegeven route naar het Priklaboratorium.

Om uw medicijnen op te halen, loopt u door de draaideur bij de hoofdingang naar binnen. Komt u met de scootmobiel? Dan kunt u via de schuifdeur naar binnen. Vervolgens wordt bij een speciale balie in de hal met een grote banner gevraagd of u klachten heeft. Heeft u klachten, dan krijgt u een mondkapje. Daarna kunt u naar de apotheek om uw medicijnen op te halen.

Spoedeisende Hulp (SEH)

Uw huisarts stelt ons op de hoogte dat u naar onze Spoedeisende Hulp gaat komen. U komt naar het ziekenhuis en volgt de ingang van de Spoedeisende Hulp. U meldt zich vervolgens bij de balie waar u een mondkapje ontvangt en uw gegevens worden gecontroleerd. U kunt daarna plaatsnemen in de wachtkamer.

Ga via de ingang van de Spoedeisende Hulp naar binnen en meldt u aan de balie daar.

Bezoek

Vanaf 2 juni is één bezoeker per dag per patiënt toegestaan. Individuele uitzonderingen zijn in overleg mogelijk, bijvoorbeeld bij terminale patiënten, kinderen en kraamvrouwen.

Wilt u op bezoek komen? Stem dan goed met de andere naasten af wie op welke dag op bezoek gaat. Het bezoekuur is komende tijd van maandag t/m zondag van 17.30 tot 20.00 uur. Voor het VMK en de IC geldt dat er in overleg met de verpleging afwijkende bezoektijden kunnen worden afgesproken.

Als u op bezoek wilt komen, vragen wij u om zich te houden aan een aantal regels. Deze leest u hier.

Doordat er nu weer bezoek mogelijk is, komt deze tijdelijke wasgoedregeling te vervallen. Diegene die op bezoek gaat, kan het wasgoed ophalen en afgeven.

Een belteam van verpleegkundigen belt dagelijks de contactpersonen van opgenomen patiënten bij wie corona is vastgesteld of wordt vermoed. De familie krijgt dan een korte update over hoe het gaat. Mocht de conditie van uw naaste onverwachts snel verslechteren of mocht hier om een andere reden aanleiding toe zijn, dan wordt vanuit de afdeling tussentijds contact opgenomen met de contactpersoon. Ook op de 3e etage (niet-coronapatiënten) houden de verpleegkundigen de contactpersoon de hoogte. Op het VMK zijn ouders/partner van de zwangere doorgaans aanwezig op de afdeling en verloopt het contact via hen.