Informatie over het coronavirus

Op deze pagina vindt u alle informatie rondom het coronavirus. Ook houden we u op de hoogte van de actuele stand van zaken. Heeft u een vraag over uw afspraak of operatie? Kijkt u dan onderaan op deze pagina bij de veelgestelde vragen en antwoorden.

Stand van zaken

Hieronder staat het overzicht van het aantal opgenomen coronapatiënten in ons ziekenhuis.

Bewezen coronapatiënten op de verpleegafdelingen 0
Verdachte coronapatiënten op de verpleegafdelingen 3
Bewezen coronapatiënten op de IC 0
Verdachte coronapatiënten op de IC 0

Peildatum: 30-09-2020
Let op: deze cijfers zijn een momentopname. Op het moment van publiceren kunnen de cijfers al weer achterhaald zijn.

Maatregelen

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben wij uiteraard maatregelen getroffen. De voornaamste maatregelen leest u hieronder:

 • Neem bij corona-gerelateerde klachten eerst contact op met de polikliniek
  Neem eerst contact op met de polikliniek waar u uw afspraak heeft staan, als u last heeft van verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn), hoesten, benauwdheid, koorts (>38°) of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping. Neem ook contact op als u een huisgenoot heeft met bewezen of verdachte Covid-19 of u de afgelopen twee weken in een risicogebied-/land bent geweest met kleurcode oranje of rood.
  Als u een operatie of ingreep heeft staan, wordt u voorafgaand hieraan gebeld door een medewerker van het Planbureau. Zij stellen u dan vragen over uw gezondheid en u kunt dan ook aangeven of u last heeft van corona-gerelateerde klachten.
 • Medische Beeldvorming en Priklaboratorium alleen op afspraak: u kunt voorlopig hier alleen op afspraak terecht.
 • Geen beleiding
  Voor alle afspraken en ingrepen geldt dat er momenteel géén begeleiding mee naar binnen mag, tenzij dit echt noodzakelijk is. Wordt u door iemand gebracht, dan moet deze persoon dus buiten wachten. Voor afspraken bij Kindergeneeskunde geldt dat één ouder/begeleider mee mag per kind.
 • Kom niet te vroeg voor uw afspraak of ingreep
  Zo voorkomen we dat onze wachtkamers te vol raken.
 • Desinfecteer uw handen
  Desinfecteer uw handen bij binnenkomst in het ziekenhuis bij de aangegeven dispensers en als u het ziekenhuis verlaat.
 • Houd 1,5 meter afstand en volg de aangegeven instructies in het ziekenhuis
 • Verlaat na uw afspraak of bij ontslag zo snel mogelijk het ziekenhuis.
 • Bezoekersregeling: er is één bezoeker per opgenomen patiënt per dag mogelijk. Individuele uitzonderingen zijn in overleg mogelijk. Het bezoekuur is maandag t/m zondag van 17:30 - 20:00 uur. Klik hier voor de gehele bezoekersregeling.

Veelgestelde vragen

 

Afspraken

Nee, waar mogelijk laten we de afspraken nog steeds telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden omdat we in de huidige corona-situatie het aantal contactmomenten willen beperken. Ook wisselen we de fysieke en telefonische afspraken af, zodat er steeds zo min mogelijk patiënten in de wachtkamers zijn.

Wij nemen hiervoor telefonisch contact met u op. Ook bespreken we op welke wijze uw afspraak zal plaatsvinden: op de polikliniek of via beeldbellen/telefonisch.

 • Heeft u corona-gerelateerde klachten, dan wordt gekeken of de afspraak kan worden uitgesteld. Woont u of keert u terug uit een land of regio waar code oranje of rood geldt, dan wordt de afspraak uitgesteld tot na de thuisquarantaineperiode van 14 dagen. Deze regels gelden ook voor mensen die in thuisquarantaine zitten op last van de GGD, bijvoorbeeld omdat zij nauw contact hebben gehad met een persoon die besmet is met het coronavirus. 
 • Is het medisch gezien niet mogelijk om uw afspraak uit te stellen, dan krijgt u een mondkapje. Deze moet u dragen tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis. Het mondkapje ontvangt u direct na binnenkomst bij de speciale balie in de centrale hal.
 • U kunt tijdelijk geen begeleiding meenemen naar uw afspraak als dit niet noodzakelijk is. Kom dus alleen. Een uitzondering geldt voor kinderen en als begeleiding (bijvoorbeeld door mantelzorger) noodzakelijk is. Dan geldt dat er maximaal 1 begeleider mee mag in het ziekenhuis. Begeleidt u een kind dan is dat dus mogelijk, maar u kunt dan geen andere kinderen meenemen naar de afspraak. 
 • Als begeleiding noodzakelijk is, geldt voor uw begeleider het volgende: woont of keert u terug uit een land of regio waar code oranje of rood geldt, dan kunt u niet mee als begeleider tot na de thuisquarantaineperiode van 14 dagen. Dat geldt ook als u in thuisquarantaine zit op last van de GGD, bijvoorbeeld omdat u nauw contact heeft gehad met een persoon die besmet is met het coronavirus. 
 • Kom zo kort mogelijk voor uw afspraak naar het ziekenhuis.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen en desinfecteer uw handen bij binnenkomst en bij het verlaten van het ziekenhuis.
 • Het verplaatsen van uzelf binnen het ziekenhuis kan meer tijd in beslag nemen dan gebruikelijk, omdat u mogelijk moet omlopen. Zo zijn de trappen en de poliklinieken op de eerste etage eenrichtingsverkeer geworden, staan er op diverse punten bij de centrale lifthal stoplichten en mogen er maximaal 3 personen tegelijkertijd met de lift. Wij vragen u deze looproutes voor uw eigen veiligheid en die van anderen te respecteren.
 • Verlaat na uw afspraak zo snel mogelijk het ziekenhuis via de schuifdeur.

  Op deze pagina ziet u een impressie van hoe het ziekenhuis nu is ingericht.

Als u een afspraak heeft, gaat u door de draaideur bij de hoofdingang naar binnen. Heeft u een scootmobiel, dan mag u door de schuifdeur naar binnen.

Vervolgens ziet u een speciale balie in de hal met een grote banner. Als u klachten heeft, neemt u hier uw mondkapje en zet deze op. U meldt zich hierna bij één van de vijf aanmeldzuilen aan. Ook als u voor het Priklaboratorium of Medische Beeldvorming komt, meldt u zich bij een aanmeldzuil.

Nee, dat kan helaas niet. Kom dus alleen naar uw afspraak. Uitzonderingen worden gemaakt voor kinderen, zwangeren (20 weken echo) en wanneer begeleiding (bijvoorbeeld door een mantelzorger) noodzakelijk is. In dat geval is één begeleider per patiënt toegestaan. Indien mogelijk wachten de begeleiders buiten het ziekenhuis.

Voor begeleiders geldt het volgende: woont of keert u terug uit een land of regio waar code oranje of rood geldt, dan kunt u niet mee als begeleider tot na de thuisquarantaineperiode van 14 dagen. Dat geldt ook als u in thuisquarantaine zit op last van de GGD, bijvoorbeeld omdat u nauw contact heeft gehad met een persoon die besmet is met het coronavirus. 

U ziet direct na binnenkomst in de centrale hal een speciale balie. Hier pakt u een mondkapje en draagt deze.  Volg de instructies op die u bij deze balie krijgt.

U krijgt direct na binnenkomst bij de speciale balie in de centrale hal een mondkapje. Draag het mondkapje en volg de instructies op die u bij deze balie krijgt. Ook vindt uw afspraak dan plaats in een andere verloskamer, zodat we zwangeren met coronaklachten en zonder coronaklachten zo goed mogelijk scheiden.

Wij vragen u om deze zoveel mogelijk telefonisch te maken en niet aan de balie.

Beeldbellen is een alternatief voor de telefonische afspraak met uw arts. Het voordeel ervan is dat u uw zorgverlener ook kunt zien tijdens het gesprek. Patiënten bij wie de afspraak in het ziekenhuis vervangen kan worden door een beeldbelconsult, krijgen hierover bericht van de polikliniek waar ze onder behandeling zijn. Bij patiënten die geen smartphone hebben of die liever niet willen beeldbellen, vindt de afspraak telefonisch plaats. Om te kunnen beeldbellen installeert u de BeterDichtbij app op uw mobiele telefoon. Met deze app kunnen wij op een veilige manier met u beeldbellen. Op deze pagina staat uitgelegd hoe u dit kunt doen. Ook vindt u hier aanvullende informatie over beeldbellen.

Operaties en ingrepen

Wij nemen hiervoor telefonisch contact met u op zodra wij weten wanneer uw operatie plaats kan vinden.

Voor de operatie/ingreep:

 • U wordt door de afdeling Planbureau gebeld wanneer uw operatie of ingreep plaats kan vinden.
 • Een dag voor uw operatie wordt u door het Planbureau gebeld met de vraag of u corona-gerelateerde klachten heeft. Ook wordt gevraagd of u de afgelopen twee weken in een land of regio bent geweest waar code oranje of rood geldt. 
 • Als u de afgelopen twee weken niet in een land of regio bent geweest waar code oranje of rood geldt, maar wel corona-gerelateerde klachten heeft, wordt beoordeeld of de operatie of ingreep moet worden uitgesteld.
 • Als u de afgelopen twee weken in een land of regio bent geweest waar code oranje of rood geldt, maar u heeft geen corona-gerelateerde klachten, dan geldt het volgende: binnen de termijn van de 14 dagen thuisquarantaine wordt u zekerheidshalve in isolatie behandeld en gecontroleerd op de ontwikkeling van dergelijke klachten. Als u klachten ontwikkelt, wordt u getest. 
 • Als u de afgelopen twee weken in een land of regio bent geweest waar code oranje of rood geldt en u heeft corona-gerelateerde klachten, dan geldt het volgende: u wordt opgenomen en getest in strikte isolatie. Ook als de uitslag negatief is, wordt u gedurende de opname in isolatie behandeld en gecontroleerd, omdat de klachten binnen de termijn van 14 dagen mogelijk nog kunnen verergeren en u alsnog Covid-19 (corona) kunt ontwikkelen. Mocht dit gebeuren, of houdt u na 14 dagen nog klachten, dan wordt u opnieuw getest.

Op de dag van de operatie/ingreep:

 • Ondanks dat wij begrijpen dat een operatie of ingreep mogelijk heel spannend kan zijn, kunt u in principe tijdelijk geen begeleiding meenemen het ziekenhuis in. Mocht u met de auto worden afgezet, dan verzoeken wij uw begeleider om het ziekenhuisterrein zo spoedig mogelijk te verlaten na het afzetten. Voor zwangeren (keizersnede), kinderen en voor patiënten waarbij begeleiding noodzakelijk is (bijvoorbeeld door mantelzorger) geldt een uitzondering. Voor hen geldt dat zij maximaal 1 begeleider mee het ziekenhuis in mogen nemen.
 • Als begeleiding noodzakelijk is, geldt voor uw begeleider het volgende: woont of keert u terug uit een land of regio waar code oranje of rood geldt, dan kunt u niet mee als begeleider tot na de thuisquarantaineperiode van 14 dagen. Dat geldt ook als u in thuisquarantaine zit op last van de GGD, bijvoorbeeld omdat u nauw contact heeft gehad met een persoon die besmet is met het coronavirus.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen en desinfecteer uw handen.
 • U gaat door de draaideur bij de hoofdingang naar binnen. Heeft u een scootmobiel, dan mag u door de schuifdeur naar binnen. Vervolgens staat er een speciale balie in de hal met een grote banner met de vraag of u klachten heeft. Heeft u klachten, dan gebruikt u een mondkapje. Hierna meldt u zich bij één van de vijf aanmeldzuilen aan.

 • Het verplaatsen van uzelf binnen het ziekenhuis kan meer tijd in beslag nemen dan gebruikelijk, omdat u mogelijk moet omlopen. Zo bestaat er op sommige plekken éénrichtingsverkeer, staan er op diverse punten bij de centrale lifthal stoplichten en mogen er maximaal 3 personen tegelijkertijd met de lift. Op deze pagina staat een impressie van hoe ons ziekenhuis nu is ingericht.

Als u naar huis mag:

 • Uw begeleiding mag u ophalen op de parkeerplaats, maar hij of zij mag in principe niet het ziekenhuis in. Uitzonderingen worden gemaakt voor kinderen en wanneer begeleiding  (bijvoorbeeld door een mantelzorger) om het ziekenhuis te verlaten noodzakelijk is. In dat geval is één begeleider per patiënt toegestaan. U wordt hierover nader geïnformeerd.
 • Verlaat zo snel mogelijk het ziekenhuis.

Als u een operatie of ingreep heeft staan, gaat u door de draaideur bij de hoofdingang naar binnen. Heeft u een scootmobiel, dan mag u door de schuifdeur naar binnen. Vervolgens wordt bij een speciale balie in de hal met een grote banner gevraagd of u klachten heeft. Heeft u klachten, dan krijgt u een mondkapje. Hierna meldt u zich op de aangegeven locatie voor uw operatie/ingreep.

Uw begeleiding mag u afzetten op de parkeerplaats, maar hij of zij mag in principe helaas niet mee het ziekenhuis in. Uitzonderingen worden gemaakt voor kinderen en wanneer begeleiding (bijvoorbeeld door een mantelzorger) noodzakelijk is. In dat geval is één begeleider per patiënt toegestaan.

Voor uw begeleider geldt dan: woont of keert u terug uit een land of regio waar code oranje of rood geldt, dan kunt u niet mee als begeleider tot na de thuisquarantaineperiode van 14 dagen. Dat geldt ook als u in thuisquarantaine zit op last van de GGD, bijvoorbeeld omdat u nauw contact heeft gehad met een persoon die besmet is met het coronavirus.

Een dag voor uw operatie wordt u door het Planbureau gebeld met de vraag of u corona-gerelateerde klachten heeft. Ook wordt gevraagd of u de afgelopen twee weken in een land of regio bent geweest waar code oranje of rood geldt.

fAls u de afgelopen twee weken niet in een land of regio bent geweest waar code oranje of rood geldt, maar wel corona-gerelateerde klachten heeft, wordt beoordeeld of de operatie of ingreep moet worden uitgesteld.

Als u de afgelopen twee weken in een land of regio bent geweest waar code oranje of rood geldt, maar u heeft geen corona-gerelateerde klachten, dan geldt het volgende: binnen de termijn van de 14 dagen thuisquarantaine wordt u zekerheidshalve in isolatie behandeld en gecontroleerd op de ontwikkeling van dergelijke klachten. Als u klachten ontwikkelt, wordt u getest.

Als u de afgelopen twee weken in een land of regio bent geweest waar code oranje of rood geldt en u heeft corona-gerelateerde klachten, dan geldt het volgende: u wordt opgenomen en getest in strikte isolatie. Ook als de uitslag negatief is, wordt u gedurende de opname in isolatie behandeld en gecontroleerd, omdat de klachten binnen de termijn van 14 dagen mogelijk nog kunnen verergeren en u alsnog Covid-19 (corona) kunt ontwikkelen. Mocht dit gebeuren, of houdt u na 14 dagen nog klachten, dan wordt u opnieuw getest.

Bloedprikken/medicijnen ophalen

Bloedprikken kan alleen op afspraak, van maandag t/m vrijdag van 7:30 - 17:00 uur. U maakt uw afspraak bij voorkeur via MijnSJG. Op deze pagina staat uitgelegd hoe u dit doet. Mocht u geen computer/tablet of DigiD (o.a. kinderen) hebben, dan kunt u uw afspraak uiteraard ook telefonisch maken. U belt dan naar: 0495-572639.

Voor uw afspraak loopt u door de draaideur bij de hoofdingang naar binnen. Komt u met de scootmobiel? Dan kunt u via de schuifdeur naar binnen. Vervolgens wordt bij een speciale balie in de hal met een grote banner gevraagd of u klachten heeft. Heeft u klachten, dan krijgt u een mondkapje en volgt u de aangegeven route naar het Priklaboratorium.

Om uw medicijnen op te halen, loopt u door de draaideur bij de hoofdingang naar binnen. Komt u met de scootmobiel? Dan kunt u via de schuifdeur naar binnen. Vervolgens wordt bij een speciale balie in de hal met een grote banner gevraagd of u klachten heeft. Heeft u klachten, dan krijgt u een mondkapje. Daarna kunt u naar de apotheek om uw medicijnen op te halen.

Spoedeisende Hulp (SEH)

Uw huisarts stelt ons op de hoogte dat u naar onze Spoedeisende Hulp gaat komen. U komt naar het ziekenhuis en volgt de ingang van de Spoedeisende Hulp. U meldt zich vervolgens bij de balie waar u een mondkapje ontvangt en uw gegevens worden gecontroleerd. U kunt daarna plaatsnemen in de wachtkamer.

Ga via de ingang van de Spoedeisende Hulp naar binnen en meldt u aan de balie daar.

Bezoek

Vanaf 2 juni is één bezoeker per dag per patiënt toegestaan. Individuele uitzonderingen zijn alleen in overleg met de verpleegkundige of behandelend arts mogelijk, bijvoorbeeld bij terminale patiënten, kinderen en kraamvrouwen.

Wilt u op bezoek komen? Stem dan goed met de andere naasten af wie op welke dag op bezoek gaat. Het bezoekuur is komende tijd van maandag t/m zondag van 17.30 tot 20.00 uur. Voor het VMK en de IC geldt dat er in overleg met de verpleging afwijkende bezoektijden kunnen worden afgesproken.

Als u op bezoek wilt komen, vragen wij u om zich te houden aan een aantal regels. Deze leest u hier.

Voor bezoekers die teruggekeerd zijn uit een land of regio met code oranje of rood, geldt dat zij het ziekenhuis niet kunnen bezoeken tot na de quarantaineperiode van 14 dagen. Deze regels gelden ook al voor bezoekers die op last van de GGD in thuisquarantaine zitten, omdat zij nauw contact hebben gehad met een persoon die is besmet met het coronavirus.

Doordat er nu weer bezoek mogelijk is, komt deze tijdelijke wasgoedregeling te vervallen. Diegene die op bezoek gaat, kan het wasgoed ophalen en afgeven.

Een belteam van verpleegkundigen belt dagelijks de contactpersonen van opgenomen patiënten bij wie corona is vastgesteld of wordt vermoed. De familie krijgt dan een korte update over hoe het gaat. Mocht de conditie van uw naaste onverwachts snel verslechteren of mocht hier om een andere reden aanleiding toe zijn, dan wordt vanuit de afdeling tussentijds contact opgenomen met de contactpersoon. Ook op de 3e etage (niet-coronapatiënten) houden de verpleegkundigen de contactpersoon de hoogte. Op het VMK zijn ouders/partner van de zwangere doorgaans aanwezig op de afdeling en verloopt het contact via hen.