Medicatie huidziekten en het corona-virus

19 maart 2020

Slikt u voor de behandeling van uw huidziekte een medicijn dat het immuunsysteem beinvloedt? Dan is deze informatie belangrijk voor u.

Het gaat om de medicijnen in de onderstaande tabel. Lees goed na of u een van deze medicijnen slikt of spuit.

tabel-1.jpg
De adviezen die we hieronder geven zijn in lijn met die van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV).

U heeft geen verschijnselen van een Corona-infectie (geen koorts, geen hoest, geen keelpijn, geen neusverkoudheid).

Zolang u geen verschijnselen heeft van een Corona-infectie is er vanuit de NVDV geen dringend medisch advies om met deze medicijnen te stoppen.

Maar, de WHO (World Health Organisation) en het RIVM beschouwen mensen die immuunmedicatie gebruiken (zie de tabel) als een risicogroep die een grotere kans heeft om een ernstige Corona-infectie te krijgen. Op dit moment is er echter nog onbekend hoeveel groter die kans is.

Het is goed om te beseffen dat nadat u bent gestopt met de medicatie, de werking ervan nog enige tijd kan aanhouden (weken tot maanden), afhankelijk van welk medicijn u gebruikt. Dat betekent dat als u stopt op het moment dat u geinfecteerd bent het medicijn nog een tijd het immuunsysteem beinvloedt.

Daarom kunnen wij ons voorstellen dat u toch de afweging maakt om te willen stoppen met uw medicatie.

Indien u besluit om door te gaan met de medicatie dan houdt u de gebruikelijke controles op de polikliniek Dermatologie (voorlopig telefonische consulten).

Indien u besluit om te stoppen met de medicatie dan verzoeken we u dat door te geven aan de secretaresse van de polikliniek Dermatologie.

Als uw huidziekte (fors) toeneemt na stoppen met de medicatie kunt u contact opnomen met de poli Dermatologie.

U heeft wel verschijnselen van een mogelijke Corona-infectie (koorts en/of hoesten en/of keelpijn en/of neusverkoudheid).

In dit geval adviseren we u de immuunmedicatie direct te stoppen.

Daarnaast adviseren we u om de richtlijnen van het RIVM te volgen (zie hieronder). 

Als uw huidziekte (fors) toeneemt na het stoppen met de medicatie kunt u contact opnomen met de poli Dermatologie.

Bovenstaande informatie kan wijzigen ten gevolge van nieuwe informatie of nieuwe inzichten.

Adviezen van het RIVM bij infectie verschijnselen.

Heeft u verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?
Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. U hoeft de huisarts niet te bellen. Uw klachten zijn mild.

Worden je klachten erger: u heeft koorts (meer dan 38 graden Celsius) en u hoest of ademt moeilijk?
Bel met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

 

 

Medicatie huidziekten en het corona-virus