Eigen risico, ziekenhuisnota’s en DBC’s

22 januari 2019

Wat moet ik zelf betalen als ik specialistische zorg nodig heb? Wanneer krijg ik een ziekenhuisrekening? Hoe komt deze nota tot stand en waarom is het bedrag soms zo hoog terwijl ik maar even in het ziekenhuis ben geweest? Voor veel patiënten roept de financiële afwikkeling van de zorg een heleboel vragen op. Bart Beimans, hoofd facturering van SJG Weert schept licht in de duisternis. Wat is het eigen risico?

Dit is het bedrag dat u zelf moet betalen wanneer u ziekenhuiszorg uit het basispakket nodig heeft. Voor iedereen van 18 jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 385 euro per kalenderjaar. De overige kosten van uw specialistische behandeling betaalt uw zorgverzekeraar. In uw verzekeringspolis kunt u zien welke zorg in uw basisverzekering wordt vergoed. Om niet voor verrassingen te komen staan, is het belangrijk om vóóraf altijd goed uw polis te checken. Het eigen risico is er niet voor niks. Doordat u het eerste deel van de zorgkosten zelf betaalt, blijft uw verzekeringspremie lager. U kunt er ook voor kiezen om uw verplichte eigen risico van 385 euro vrijwillig te verhogen tot een maximum van 885 euro. In ruil daarvoor betaalt u ook minder premie voor de basisverzekering.

Geldt het eigen risico voor alle basiszorg?
Nee. Zorg van de huisarts, verloskundige en kraamverpleegkundige gaat niet ten laste van uw eigen risico. Dit geldt ook voor wijkverpleging en de ketenzorg bij bepaalde chronische ziekten. Helemaal gratis, zoals vaak wordt gezegd, is deze zorg natuurlijk niet. Via de zorgpremie die u maandelijks betaalt, betaalt u namelijk ook voor de zorg van de huisarts. De onderzoeken die de huisarts voor u in het ziekenhuis aanvraagt, zoals bloed- of röntgenonderzoek vallen wel onder het eigen risico.

Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?
Het eigen risico betaalt u wanneer u zorg uit het basispakket gebruikt. Voor sommige zorg wordt daarnaast een wettelijke eigen bijdrage gevraagd. Denk aan bepaalde medicijnen, ziekenvervoer en medische hulpmiddelen zoals orthopedische schoenen en hoortoestellen. U betaalt in dit geval eerst de eigen bijdrage. Het bedrag dat overblijft, valt onder het eigen risico. Eventuele kosten die daarna nog overblijven, betaalt de zorgverzekeraar.

Waar vind ik mijn ziekenhuisrekening en hoe is deze opgebouwd?
Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis maakt SJG Weert de rekening op. U kunt deze digitaal bekijken in uw persoonlijke ‘Mijn omgeving’ op de website van uw zorgverzekeraar. Op de nota staat: de naam van het ziekenhuis, het specialisme, de begin- en einddatum van uw behandeling, de kosten die de zorgverzekeraar vergoedt, het bedrag dat u zelf moet betalen (meestal een deel van het eigen risico) en het zorgtraject, ook wel DBC genoemd. Voor vragen over uw ziekenhuisrekening of eigen risico kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wat is een DBC?
DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie (https://www.zorgwijzer.nl/faq/dbc). Dit zijn alle stappen die nodig zijn om uw ziekte te behandelen: van het eerste consult tot en met de laatste controle, inclusief alle onderzoeken en behandelingen in de tussentijd. Voor nieuwe patiënten wordt zo’n DBCtraject vastgesteld op 90 dagen; dat is de gemiddelde duur van een behandeling in Nederland. Duurt de behandeling langer dan wordt er een vervolg-DBC voor 120 dagen geopend. Pas als het DBC is ‘gesloten’ stuurt het ziekenhuis de rekening naar de zorgverzekeraar. Dit verklaart waarom het soms maanden kan duren (en daardoor zelfs doorlopen naar een nieuw jaar) voordat u deze ontvangt.

Waarom valt de rekening soms zo hoog uit?
Of u een lage of hoge rekening ontvangt, hangt af van de zorg die u heeft gekregen. Een operatie of opname is natuurlijk aanzienlijk duurder dan een consult op de polikliniek. Daarbij kan het voorkomen dat u een hoge rekening krijgt terwijl u voor uw gevoel maar heel kort in het ziekenhuis bent geweest. De hoogte van de factuur wordt namelijk niet beïnvloed door de tijd die de behandeling in beslag neemt, maar door de specialistische verrichtingen die nodig zijn. Ziekenhuiszorg is duur. Daarom is het verstandig om met lichtere klachten en eenvoudige aandoeningen (eerst) langs de huisarts of huisartsenpost te gaan. Deze zorg is voor u immers gratis. Zo hoeft u ook geen beroep te doen op uw eigen risico en houden we de zorg samen betaalbaar.

Regel uw zorg goed

Hoe bewust bent u bezig met uw zorg of zorgverzekeraar? Sluit deze bijvoorbeeld nog wel aan bij uw zorgverzekering? En welk aanvullend pakket past daar dan weer het beste bij? Voor meer informatie bij het kiezen van een passende zorgverzekering kunt u terecht op de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering. Op de website van SJG Weert kunt u terugvinden met welke zorgverzekeraars het ziekenhuis een contract voor 2019 heeft afgesloten.


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 3  •  december 2018  •  pag. 13

Eigen risico, ziekenhuisnota’s en DBC’s