Coronavirus

6 februari 2020

Net als andere ziekenhuizen in Nederland bereidt SJG Weert zich voor op het coronavirus. Of en in welke mate het coronavirus zich in Nederland zal manifesteren is op dit moment nog niet duidelijk.

Het ziekenhuis volgt bij de voorbereidingen nauwgezet de richtlijnen en instructies van het RIVM. Daarom ligt er een protocol klaar voor mensen die ziekteverschijnselen vertonen. Deze wordt tevens volgens de richtlijnen van het RIVM geactiveerd op cruciale plaatsen in het ziekenhuis.

Voorkomen
Er zijn simpele maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van een virus te voorkomen. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. En dus ook eventueel bij het nieuwe coronavirus. Het is altijd belangrijk om deze maatregelen op te volgen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Aanvullende informatie
Voor meer aanvullende informatie over het coronavirus en mogelijke antwoorden op je vragen kun je terecht op de website van het RIVM, de GGD en de PAMM:

Over het coronavirus
Het nieuwe coronavirus (genaamd 2019-nCoV) kan naast griepverschijnselen een dodelijke longontsteking veroorzaken waarbij patiënten met multi-gezondheidsproblematiek het kwetsbaarst zijn. Iemand die besmet is met het virus kan verschijnselen hebben zoals verkoudheid, koorts en luchtwegklachten. Er zijn ook mensen die het virus bij zich dragen en er helemaal niet van merken. Toch kunnen zij het virus verspreiden.  

Coronavirus