Beperkte afschaling reguliere zorg ook nodig in SJG Weert

28 oktober 2020Algemeen, Coronavirus

Het aantal ziekenhuisopnames in Nederland stijgt, waardoor wij meer plek voor Covid-patiënten moeten creëren. Dit is sneller dan vooraf is voorspeld. Concreet betekent dat, dat we vanaf maandag 2 november een klein deel van onze reguliere zorg moeten gaan afschalen. In dit bericht willen we dit verder toelichten.

Belangrijk om te weten is dat patiënten áltijd door ons gebeld worden als de afspraak of operatie niet doorgaat. Wij willen u vragen om niet zelf te bellen, omdat dit onze telefoonlijnen te veel belast. Heeft u niks gehoord dan kunt u er vanuit gaan dat uw afspraak of operatie doorgaat. Het gaat op dit moment dan ook maar om een beperkt deel van de zorg.

Vergroting van het aantal IC-bedden betekent minder operaties
Net als in het voorjaar gaan we het aantal IC-bedden vergroten door een tweede Intensive Care op de verkoeverkamer van het operatiecomplex te creëren. Dit betekent echter wel dat ongeveer 30 % van de geplande operaties uitgesteld moet worden. Onze specialisten maken daarbij kritisch de afweging welke operaties door moeten gaan en welke uitgesteld kunnen worden. Voor de patiënten die dit betreft is het natuurlijk heel vervelend, maar helaas zijn deze maatregelen op dit moment noodzakelijk. Als uw operatie wordt uitgesteld, krijgt u hier persoonlijk bericht van. Nogmaals: we willen u vragen om ons niet te bellen. Hoort u niks, dan gaat uw operatie gewoon door.

Poli- en onderzoeksafspraken gaan grotendeels door
Poli- en onderzoeksafspraken gaan in principe gewoon door. Een uitzondering geldt voor een aantal specifieke poliklinieken. We hebben nu meer specialisten nodig op de verpleegafdelingen waardoor zij niet al hun normale spreekuren kunnen houden. Dit geldt slechts voor een klein deel van de poliklinieken en onderzoeksafdelingen. Ook hier geldt dat u gebeld wordt wanneer uw afspraak niet doorgaat. Gelukkig kan het overgrote deel van de afspraken wel doorgaan. Hoort u niks van ons, dan kunt u gewoon naar uw afspraak komen.

Clustermanager Riana Botter vraagt begrip voor de nieuwe maatregelen binnen SJG Weert: “Liever hadden we gezien dat dit niet nodig was, maar het is helaas niet anders. Achter elke afspraak die je af moet zeggen, schuilt een persoonlijk verhaal en treft het een individu. We begrijpen dat dat geen wenselijke situatie is. We proberen dat daarom ook alleen te doen als het echt niet anders kan. Gelukkig kan het grootste deel van de reguliere zorg nog steeds doorgaan en dat proberen we zo te houden.”

Beperkte afschaling reguliere zorg ook nodig in SJG Weert