Aangescherpte bezoekersregeling

9 november 2021

Vanwege het snel oplopend aantal coronabesmettingen in onze regio, doen wij er als ziekenhuis alles aan om het risico op besmettingen zo klein mogelijk te houden. Hierom scherpen wij onze bezoekersregeling aan, met ingang van morgen 10 november. 

Dit houdt in dat vanaf morgen het middag bezoekuur van 15:00 – 16:00 uur voorlopig komt te vervallen. U kunt vanaf dan alleen tussen 17:30 – 20:00 uur op bezoek bij uw opgenomen naaste. Er blijft gelden dat er maximaal twee personen op bezoek mogen komen, voor maximaal één uur.

Wij begrijpen dat dit vervelend kan zijn voor onze patiënten en hun naasten. Maar het is nu echt noodzakelijk dat we ons samen maximaal inspannen om het aantal besmettingen te laten dalen.

Bewaar afstand tot patiënten
Wij verzoeken onze bezoekers heel nadrukkelijk om de 1,5 meter afstand te bewaren tot onze patiënten. Daarom vragen wij bezoekers om gedurende hun hele bezoek te blijven zitten aan het voeteneinde van het bed van hun opgenomen naaste, op veilige afstand.

Geldende maatregelen bezoek
Daarnaast blijven de volgende maatregelen gelden:

  • Wanneer u klachten heeft zoals (neus) verkoudheid, hoesten, keelpijn, kortademigheid of koorts, kunt u niet naar het bezoekuur komen.
  • U houdt altijd minimaal 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen.
  • Draag een eigen mondneusmasker vanaf binnenkomst totdat u het ziekenhuis weer verlaat.
  • Bij binnenkomst en vertrek desinfecteert u uw handen.
  • Uitzonderingen op deze regels zijn mogelijk bij bijvoorbeeld terminale patiënten. Dit kan echter alleen in overleg met de verpleging of de specialist.  

Hier leest u onze gehele bezoekersregeling.

Aangescherpte bezoekersregeling