Informatie over het coronavirus

Op deze pagina vindt u alle informatie rond het coronavirus en onze maatregelen. Heeft u een vraag over uw afspraak of een (uitgestelde) operatie? Kijkt u dan onderaan op deze pagina bij de veelgestelde vragen en antwoorden.

Laatste stand van zaken (06-12-2021):

- 15 coronapatiënten in de kliniek
- 3 coronapatiënten op de IC

Laatste stand van zaken (06-12-2021):

- 16 coronapatiënten in de kliniek
- 3 coronapatiënten op de IC

Maatregelen

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben wij maatregelen getroffen. De voornaamste maatregelen leest u hieronder:

 • Afspraak of operatie in het ziekenhuis en klachten? Neem eerst contact op.
  Neem eerst contact op met de betreffende polikliniek of het Planbureau (voor operaties) voor u naar het ziekenhuis komt als:
  - u last heeft van één of meer van de volgende klachten:
  • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
  - een huisgenoot van u het coronavirus heeft of in afwachting is van de uitslag.
 • Medische Beeldvorming en Priklaboratorium werken alleen op afspraak.
 • Max. 1 persoon begeleiding als dat nodig is
  Voor alle afspraken vragen wij om alleen naar het ziekenhuis te komen i.v.m. onze beperkte wachtkamerruimte en het kunnen garanderen van de 1,5 meter afstand. Heeft u begeleiding nodig, dan mag u maximaal 1 persoon als begeleiding meenemen. Heeft u een afspraak bij Geriatrie of heeft uw kind een afspraak? Dan mag altijd één begeleider mee naar de afspraak.
 • Dragen van een eigen mondneusmasker (vanaf 13 jaar)
  Wij vragen u om een eigen mondneusmasker te dragen als u naar het ziekenhuis komt. Dit geldt vanaf 13 jaar. Heeft u last van klachten en is het niet mogelijk om uw afspraak te verzetten, dan ontvangt u van ons een medisch mondneusmasker. 
 • Kom niet te vroeg voor uw afspraak of ingreep
  Zo voorkomen we dat onze wachtkamers te vol raken en we de 1,5 meter afstand niet kunnen garanderen.
 • Desinfecteer uw handen
  Desinfecteer uw handen bij binnenkomst in het ziekenhuis bij de aangegeven dispensers en als u het ziekenhuis verlaat.
 • Houd 1,5 meter afstand en volg de aangegeven instructies in het ziekenhuis
 • Verlaat na uw afspraak of bij ontslag zo snel mogelijk het ziekenhuis.
 • Bezoekersregeling:
  twee bezoekers per opgenomen patiënt per dag mogelijk (individuele uitzonderingen gaan altijd in overleg met verpleegkundige of specialist). Deze personen mogen gelijktijdig op bezoek komen. 
  • bezoektijd is maximaal één uur.
  • het bezoekuur is maandag t/m zondag van 17:30 - 20:00 uur. Klik hier voor de gehele bezoekersregeling.

Veelgestelde vragen

 

Algemeen

Spoedzorg (spoedoperaties, oncologische zorg, zorg voor hart-en vaatpatiënten en verloskundige zorg) gaat door. Ook de afspraken op de poliklinieken gaan in veruit de meeste gevallen door.

Dit sluit aan bij de landelijke afspraken dat in principe alle U4 en U5 zorg is afgeschaald. Enkele uitzonderingen gelden voor dagbehandelingen die de zorg in de keten (thuiszorg, huisartsen) verder ontlasten. Denk daarbij aan ingrepen rond pijnbestrijding en diagnostische ingrepen.

Mocht uw operatie of afspraak niet door kunnen gaan, dan wordt u altijd hierover gebeld door ons. U hoeft dus niet zelf te bellen.

Met onder meer gescheiden looproutes, ruim opgezette wachtkamers, mondmaskers en een streng hygiëneprotocol is SJG Weert aangepast aan de coronamaatregelen. Bij klachten die kunnen wijzen op COVID-19 wordt uitdrukkelijk gevraagd de afspraak in het ziekenhuis te annuleren, tenzij er sprake is van medische noodzaak.

Nee, coronatesten voor iedereen in de regio vinden plaats via de GGD. In ons ziekenhuis testen wij alleen patiënten op corona die in ons ziekenhuis worden opgenomen.

Afspraken

Nee, waar mogelijk laten we de afspraken telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden omdat we in de huidige corona-situatie het aantal contactmomenten willen beperken. Ook wisselen we de fysieke en telefonische afspraken af, zodat er steeds zo min mogelijk patiënten in de wachtkamers zijn.

 • Heeft u corona-gerelateerde klachten of heeft een huisgenoot het coronavirus of is deze persoon in afwachting van de uitslag, dan wordt gekeken of de afspraak kan worden uitgesteld. Is dat niet mogelijk, dan krijgt u van ons instructies om uw bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen.
 • Wij vragen u om een eigen mondkapje te dragen (uitgezonderd kinderen t/m 12 jaar).
 • Voor alle afspraken vragen wij om alleen naar het ziekenhuis te komen i.v.m. onze beperkte wachtkamerruimte en het kunnen garanderen van de 1,5 meter afstand. Heeft u begeleiding nodig, dan mag u maximaal 1 persoon als begeleiding meenemen. Heeft u een afspraak bij Geriatrie of heeft uw kind een afspraak? Dan mag altijd één begeleider mee naar de afspraak.
 • Kom zo kort mogelijk voor uw afspraak naar het ziekenhuis.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen en desinfecteer uw handen bij binnenkomst en bij het verlaten van het ziekenhuis.
 • Het verplaatsen van uzelf binnen het ziekenhuis kan meer tijd in beslag nemen dan gebruikelijk, omdat u mogelijk moet omlopen. Zo zijn de trappen en de poliklinieken op de eerste etage eenrichtingsverkeer geworden, staan er op diverse punten bij de centrale lifthal stoplichten en mogen er maximaal 3 personen tegelijkertijd met de lift. Wij vragen u deze looproutes voor uw eigen veiligheid en die van anderen te respecteren.
 • Verlaat na uw afspraak zo snel mogelijk het ziekenhuis via de schuifdeur.

U loopt, na het desinfecteren van uw handen, door de draaideur bij de hoofdingang naar binnen. Heeft u een scootmobiel? Dan mag u door de schuifdeur naar binnen. Hierna meldt u zich bij één van de aanmeldzuilen.

Voor alle afspraken vragen wij om alleen naar het ziekenhuis te komen i.v.m. onze beperkte wachtkamerruimte en het kunnen garanderen van de 1,5 meter afstand. Heeft u echt begeleiding nodig, dan mag u maximaal 1 persoon als begeleiding meenemen. Heeft u een afspraak bij Geriatrie of heeft uw kind een afspraak? Dan mag altijd één begeleider mee naar de afspraak.

Neem eerst contact op met de betreffende polikliniek voor u naar het ziekenhuis komt. U ontvangt dan nadere instructie.

Wij vragen u om deze zoveel mogelijk telefonisch te maken en niet aan de balie.

Beeldbellen is een alternatief voor de telefonische afspraak met uw arts. Het voordeel ervan is dat u uw zorgverlener ook kunt zien tijdens het gesprek. Patiënten bij wie de afspraak in het ziekenhuis vervangen kan worden door een beeldbelconsult, krijgen hierover bericht van de polikliniek waar ze onder behandeling zijn. Bij patiënten die geen smartphone hebben of die liever niet willen beeldbellen, vindt de afspraak telefonisch plaats. Om te kunnen beeldbellen installeert u de BeterDichtbij app op uw mobiele telefoon. Met deze app kunnen wij op een veilige manier met u beeldbellen. Op deze pagina staat uitgelegd hoe u dit kunt doen. Ook vindt u hier aanvullende informatie over beeldbellen.

Operaties en ingrepen

Zodra een datum voor uw operatie kan worden ingepland, ontvangt u een uitnodiging voor de preoperatieve screening en het Apotheek Service Punt (ASP). Ook zal het Planbureau u bellen om de afspraak te bevestigen. U kunt de datum dan zien in MijnSJG.
U krijgt dus van ons bericht zodra de operatiedatum bekend is.

Neem als u gezondheidsklachten hebt altijd contact op met uw huisarts of behandelend specialist. Wij doen ons best om onze patiënten zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen in deze situatie. Is het niet verantwoord om langer te wachten, dan zullen zij ook ingrijpen. Daarom is het belangrijk om bij een verergering van de klachten contact op te nemen met uw huisarts of de specialist waar u onder behandeling bent.

Neem eerst contact op met de afdeling Planbureau via 0495-572301 voor u naar het ziekenhuis komt. U ontvangt dan nadere instructie.

Voor de operatie/opname:

 • U wordt door de afdeling Planbureau gebeld wanneer uw  ingreep of operatie plaats kan vinden.
 • Een werkdag voor uw operatie wordt u door het Planbureau gebeld met het tijdstip van de ingreep of operatie en de vraag of u corona-gerelateerde klachten heeft of een huisgenoot het coronavirus heeft of in afwachting is van de uitslag.
 • Is bovenstaande het geval, dan wordt gekeken of de ingreep of operatie kan worden uitgesteld. Is dat niet mogelijk, dan krijgt u van ons instructies om uw bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Op de dag van de operatie/ingreep:

 • Wij vragen u om een eigen mondkapje te dragen waar het niet lukt om 1,5 meter afstand te houden.
 • Ondanks dat wij begrijpen dat een operatie of ingreep mogelijk heel spannend kan zijn, kunt u alleen begeleiding meenemen als dat nodig is. Als begeleiding écht nodig is, geldt max. 1 begeleider per persoon. Ook aan begeleiders vragen wij om een eigen mondkapje te dragen bij komst naar het ziekenhuis.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen en desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Het verplaatsen van uzelf binnen het ziekenhuis kan meer tijd in beslag nemen dan gebruikelijk, omdat u mogelijk moet omlopen. Zo bestaat er op sommige plekken éénrichtingsverkeer, staan er op diverse punten bij de centrale lifthal stoplichten en mogen er maximaal 3 personen tegelijkertijd met de lift. 

Als u naar huis mag:

 • Uw begeleiding mag u ophalen op de parkeerplaats, tenzij begeleiding nodig is. Als begeleiding nodig is, dan worden daarover met u afspraken gemaakt.
 • Verlaat zo snel mogelijk het ziekenhuis.

U loopt, na het desinfecteren van uw handen, door de draaideur bij de hoofdingang naar binnen. Heeft u een scootmobiel? Dan mag u door de schuifdeur naar binnen. Hierna meldt u zich bij één van de aanmeldzuilen.

Wij vragen om alleen naar het ziekenhuis te komen i.v.m. onze beperkte wachtkamerruimte en het kunnen garanderen van de 1,5 meter afstand. Heeft u echt begeleiding nodig, dan mag u maximaal 1 persoon als begeleiding meenemen. 

Bloedprikken/medicijnen ophalen

Bloedprikken kan alleen op afspraak, van maandag t/m vrijdag van 7:30 - 17:00 uur. U maakt uw afspraak bij voorkeur via MijnSJG. Op deze pagina staat uitgelegd hoe u dit doet.

Als u naar het ziekenhuis komt, vragen wij u eerst om uw handen te desinfecteren. Hierna kunt u door de draaideur bij de hoofdingang naar binnen. Heeft u een scootmobiel? Dan mag u door de schuifdeur naar binnen. Hierna meldt u zich bij één van de aanmeldzuilen.

Als u naar het ziekenhuis komt, vragen wij u eerst om uw handen te desinfecteren. Hierna kunt u door de draaideur bij de hoofdingang naar binnen. Heeft u een scootmobiel? Dan mag u door de schuifdeur naar binnen. Hierna kunt u doorlopen naar de Apotheek.

Bezoek

Er zijn twee bezoekers per dag per patiënt toegestaan. Deze personen mogen gelijktijdig op bezoek komen. Individuele uitzonderingen zijn alleen in overleg met de verpleegkundige of behandelend arts mogelijk, bijvoorbeeld bij terminale patiënten.

Het bezoekuur is van maandag t/m zondag van 17:30 tot 20:00 uur. U mag maximaal één uur op bezoek komen.

Als u op bezoek wilt komen, vragen wij u om zich te houden aan een aantal regels. Deze leest u hier. We vragen u om een eigen mondkapje te dragen (vanaf 13 jaar) en 1,5 meter afstand te houden. 

Diegene die bij ons als eerste contactpersoon vermeld staat, kan dagelijks tussen 13:30 en 14:30 uur naar de verpleegafdeling bellen om te vragen hoe het gaat. Teveel telefoontjes die tussendoor komen, gaat ten koste van de zorg voor onze patiënten. De contactpersoon kan er voor kiezen om de rest van de familie op de hoogte te stellen. Vanwege privacywetgeving kunnen wij geen informatie verstrekken aan andere familieleden. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.