Informatie over het coronavirus

Op deze pagina vindt u alle informatie rondom het coronavirus. Ook houden we u op de hoogte van de actuele stand van zaken. Heeft u een vraag over uw afspraak of operatie? Kijkt u dan onderaan op deze pagina bij de veelgestelde vragen en antwoorden.

Stand van zaken

Hieronder staat het overzicht van het aantal opgenomen coronapatiënten in ons ziekenhuis.

Bewezen coronapatiënten op de verpleegafdelingen

6

Verdachte coronapatiënten op de verpleegafdelingen 2
Bewezen coronapatiënten op de IC 4
Verdachte coronapatiënten op de IC 0Peildatum: 15-04-2021
Let op: deze cijfers worden één keer per week gepubliceerd en zijn een momentopname. Op het moment van publiceren kunnen de cijfers al weer achterhaald zijn.

Stand van zaken

Hieronder staat het overzicht van het aantal opgenomen coronapatiënten in ons ziekenhuis.

6 bewezen coronapatiënten op de verpleegafdelingen
2 verdachte coronapatiënt op de verpleegafdelingen
4 bewezen coronapatiënten op de IC
0 verdachte coronapatiënten op de IC

Daarnaast liggen er nog 3 patiënten op ozne verpleegafdeling die niet meer besmettelijk zijn, maar nog wel herstellende zijn van Covid-19.

Peildatum: 15-04-2021
Let op: deze cijfers worden één keer per week gepubliceerd en zijn een momentopname. Op het moment van publiceren kunnen de cijfers al weer achterhaald zijn.

Maatregelen

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben wij maatregelen getroffen. De voornaamste maatregelen leest u hieronder:

 • Afspraak of operatie in het ziekenhuis en klachten? Neem eerst contact op.
  Neem eerst contact op met de betreffende polikliniek of het Planbureau (voor operaties) voor u naar het ziekenhuis komt als:
  - u last heeft van één of meer van de volgende klachten:
  • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
  - een huisgenoot van u het coronavirus heeft of in afwachting is van de uitslag.
 • Medische Beeldvorming en Priklaboratorium werken alleen op afspraak.
 • Geen begeleiding
  Voor alle afspraken en ingrepen geldt dat er momenteel géén begeleiding mee naar binnen mag, tenzij dit echt noodzakelijk is. Wordt u door iemand gebracht, dan moet deze persoon dus buiten wachten. Heeft uw kind een afspraak of heeft u een afspraak bij Geriatrie? Dan mag één begeleider mee. Voor verloskamers geldt dat bij een bevalling één persoon is toegestaan en evt. de eerstelijns verloskundige. Bij Spoedconsulten op de verloskamer is één persoon toegestaan en bij geplande CTG-controles en polikliniek-afspraken komt de zwangere zonder begeleiding.
 • Dragen van een mondmasker
  Wij vragen u om een eigen mondmasker te dragen als u naar ons ziekenhuis komt. In onze centrale hal krijgt u van ons een medisch mondmasker. Draag het medische masker totdat u het ziekenhuis weer verlaat. 
 • Kom niet te vroeg voor uw afspraak of ingreep
  Zo voorkomen we dat onze wachtkamers te vol raken.
 • Desinfecteer uw handen
  Desinfecteer uw handen bij binnenkomst in het ziekenhuis bij de aangegeven dispensers en als u het ziekenhuis verlaat.
 • Houd 1,5 meter afstand en volg de aangegeven instructies in het ziekenhuis
 • Verlaat na uw afspraak of bij ontslag zo snel mogelijk het ziekenhuis.
 • Bezoekersregeling:
  • 
  één bezoeker per opgenomen patiënt per dag mogelijk (individuele uitzonderingen gaan altijd in overleg met verpleegkundige of specialist). 
  • het dringende advies is om het aantal verschillende bezoekers te beperken tot twee vaste personen.
  • bezoektijd is maximaal een half uur. We adviseren dringend om maar een kwartier te komen.
  • het bezoekuur is maandag t/m zondag van 17:30 - 20:00 uur. Klik hier voor de gehele bezoekersregeling.

Nieuws

Veelgestelde vragen

 

Algemeen

Als uw afspraak of operatie wordt afgezegd, hoort u dit altijd van ons. U wordt dan persoonlijk gebeld. In principe gaat uw afspraak dus gewoon door. Bekijk voorafgaand de bezoekersinstructies van het ziekenhuis om uw afspraak en het werk van onze medewerkers veilig te laten verlopen.

Met onder meer gescheiden looproutes, ruim opgezette wachtkamers, mondmaskers en een streng hygiëneprotocol is SJG Weert aangepast aan de coronamaatregelen. Bij klachten die kunnen wijzen op COVID-19 wordt uitdrukkelijk gevraagd de afspraak in het ziekenhuis te annuleren, tenzij er sprake is van medische noodzaak.  

Afspraken

Nee, waar mogelijk laten we de afspraken nog steeds telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden omdat we in de huidige corona-situatie het aantal contactmomenten willen beperken. Ook wisselen we de fysieke en telefonische afspraken af, zodat er steeds zo min mogelijk patiënten in de wachtkamers zijn.

Wij nemen hiervoor telefonisch contact met u op. Ook bespreken we op welke wijze uw afspraak zal plaatsvinden: op de polikliniek of via beeldbellen/telefonisch.

 • Heeft u corona-gerelateerde klachten of heeft een huisgenoot het coronavirus of is deze persoon in afwachting van de uitslag, dan wordt gekeken of de afspraak kan worden uitgesteld. Is dat niet mogelijk, dan krijgt u van ons instructies om uw bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen.
 • Wij vragen u om een eigen mondkapje te dragen als u naar ons ziekenhuis komt. U draagt het eigen mondkapje vanaf binnenkomst totdat u het ziekenhuis weer verlaat.
 • U kunt tijdelijk geen begeleiding meenemen naar uw afspraak als dit niet noodzakelijk is. Kom dus alleen. Een uitzondering geldt voor kinderen en als begeleiding (bijvoorbeeld door mantelzorger) noodzakelijk is. Dan geldt dat er maximaal 1 begeleider mee mag in het ziekenhuis. Begeleidt u een kind dan is dat dus mogelijk, maar u kunt dan geen andere kinderen meenemen naar de afspraak. Ook aan begeleiders vragen wij om een eigen mondkapje te dragen bij komst naar het ziekenhuis.
 • Kom zo kort mogelijk voor uw afspraak naar het ziekenhuis.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen en desinfecteer uw handen bij binnenkomst en bij het verlaten van het ziekenhuis.
 • Het verplaatsen van uzelf binnen het ziekenhuis kan meer tijd in beslag nemen dan gebruikelijk, omdat u mogelijk moet omlopen. Zo zijn de trappen en de poliklinieken op de eerste etage eenrichtingsverkeer geworden, staan er op diverse punten bij de centrale lifthal stoplichten en mogen er maximaal 3 personen tegelijkertijd met de lift. Wij vragen u deze looproutes voor uw eigen veiligheid en die van anderen te respecteren.
 • Verlaat na uw afspraak zo snel mogelijk het ziekenhuis via de schuifdeur.

U loopt, na het desinfecteren van uw handen, door de draaideur bij de hoofdingang naar binnen. Heeft u een scootmobiel? Dan mag u door de schuifdeur naar binnen. Hierna meldt u zich bij één van de aanmeldzuilen.

Wij vragen u om een eigen mondneusmasker te dragen vanaf uw binnenkomst totdat u het ziekenhuis weer verlaat.

Nee, dat kan helaas niet. Kom dus alleen naar uw afspraak. Uitzonderingen worden gemaakt voor kinderen, zwangeren (20 weken echo) en wanneer begeleiding (bijvoorbeeld door een mantelzorger) noodzakelijk is. In dat geval is één begeleider per patiënt toegestaan. Indien mogelijk wachten de begeleiders buiten het ziekenhuis.

Neem eerst contact op met de betreffende polikliniek, Medische Beeldvorming of het Priklaboratorium voor u naar het ziekenhuis komt. U ontvangt dan nadere instructie.

Neem eerst contact op voor u naar het ziekenhuis komt.  De afspraak vindt dan plaats in een andere verloskamer, zodat we zwangeren met coronaklachten en zonder coronaklachten zo goed mogelijk scheiden.

Wij vragen u om deze zoveel mogelijk telefonisch te maken en niet aan de balie.

Beeldbellen is een alternatief voor de telefonische afspraak met uw arts. Het voordeel ervan is dat u uw zorgverlener ook kunt zien tijdens het gesprek. Patiënten bij wie de afspraak in het ziekenhuis vervangen kan worden door een beeldbelconsult, krijgen hierover bericht van de polikliniek waar ze onder behandeling zijn. Bij patiënten die geen smartphone hebben of die liever niet willen beeldbellen, vindt de afspraak telefonisch plaats. Om te kunnen beeldbellen installeert u de BeterDichtbij app op uw mobiele telefoon. Met deze app kunnen wij op een veilige manier met u beeldbellen. Op deze pagina staat uitgelegd hoe u dit kunt doen. Ook vindt u hier aanvullende informatie over beeldbellen.

Operaties en ingrepen

Wij nemen hiervoor telefonisch contact met u op zodra wij weten wanneer uw operatie plaats kan vinden.

Voor de operatie/opname:

 • U wordt door de afdeling Planbureau gebeld wanneer uw  ingreep of operatie plaats kan vinden.
 • Een werkdag voor uw operatie wordt u door het Planbureau gebeld met het tijdstip van de ingreep of operatie en de vraag of u corona-gerelateerde klachten heeft of een huisgenoot het coronavirus heeft of in afwachting is van de uitslag.
 • Is bovenstaande het geval, dan wordt gekeken of de ingreep of operatie kan worden uitgesteld. Is dat niet mogelijk, dan krijgt u van ons instructies om uw bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Op de dag van de operatie/ingreep:

 • Wij vragen u om een eigen mondkapje te dragen als u naar ons ziekenhuis komt. Draag uw mondkapje vanaf binnenkomst in het ziekenhuis totdat wordt aangegeven dat deze af mag.
 • Ondanks dat wij begrijpen dat een operatie of ingreep mogelijk heel spannend kan zijn, kunt u in principe tijdelijk geen begeleiding meenemen het ziekenhuis in. Mocht u met de auto worden afgezet, dan verzoeken wij uw begeleider om het ziekenhuisterrein zo spoedig mogelijk te verlaten na het afzetten. Voor zwangeren (keizersnede), kinderen en voor patiënten waarbij begeleiding noodzakelijk is (bijvoorbeeld door mantelzorger) geldt een uitzondering. Voor hen geldt dat zij maximaal 1 begeleider mee het ziekenhuis in mogen nemen. Ook aan begeleiders vragen wij om een eigen mondkapje te dragen bij komst naar het ziekenhuis.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen en desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Het verplaatsen van uzelf binnen het ziekenhuis kan meer tijd in beslag nemen dan gebruikelijk, omdat u mogelijk moet omlopen. Zo bestaat er op sommige plekken éénrichtingsverkeer, staan er op diverse punten bij de centrale lifthal stoplichten en mogen er maximaal 3 personen tegelijkertijd met de lift. 

Als u naar huis mag:

 • Uw begeleiding mag u ophalen op de parkeerplaats, maar hij of zij mag in principe niet het ziekenhuis in. Uitzonderingen worden gemaakt voor kinderen en wanneer begeleiding  (bijvoorbeeld door een mantelzorger) om het ziekenhuis te verlaten noodzakelijk is. In dat geval is één begeleider per patiënt toegestaan. 
 • Verlaat zo snel mogelijk het ziekenhuis.

U loopt, na het desinfecteren van uw handen, door de draaideur bij de hoofdingang naar binnen. Heeft u een scootmobiel? Dan mag u door de schuifdeur naar binnen. Hierna meldt u zich bij één van de aanmeldzuilen.

Wij vragen u om een eigen mondneusmasker te dragen vanaf uw binnenkomst totdat u het ziekenhuis weer verlaat.

Uw begeleiding mag u afzetten op de parkeerplaats, maar hij of zij mag in principe helaas niet mee het ziekenhuis in. Uitzonderingen worden gemaakt voor kinderen en wanneer begeleiding (bijvoorbeeld door een mantelzorger) noodzakelijk is. In dat geval is één begeleider per patiënt toegestaan.

Neem eerst contact op met de afdeling Planbureau via 0495-572301 voor u naar het ziekenhuis komt. U ontvangt dan nadere instructie.

Bloedprikken/medicijnen ophalen

Bloedprikken kan alleen op afspraak, van maandag t/m vrijdag van 7:30 - 17:00 uur. U maakt uw afspraak bij voorkeur via MijnSJG. Op deze pagina staat uitgelegd hoe u dit doet.

Als u naar het ziekenhuis komt, vragen wij u eerst om uw handen te desinfecteren. Hierna kunt u door de draaideur bij de hoofdingang naar binnen. Heeft u een scootmobiel? Dan mag u door de schuifdeur naar binnen. Hierna meldt u zich bij één van de aanmeldzuilen.

Wij vragen u om een eigen mondneusmasker te dragen vanaf uw binnenkomst totdat u het ziekenhuis weer verlaat.

Als u naar het ziekenhuis komt, vragen wij u eerst om uw handen te desinfecteren. Hierna kunt u door de draaideur bij de hoofdingang naar binnen. Heeft u een scootmobiel? Dan mag u door de schuifdeur naar binnen. Hierna kunt u doorlopen naar de Apotheek.

Wij vragen u om een eigen mondneusmasker te dragen vanaf uw binnenkomst totdat u het ziekenhuis weer verlaat.

Spoedeisende Hulp (SEH)

Uw huisarts stelt ons op de hoogte dat u naar onze Spoedeisende Hulp gaat komen. U komt naar het ziekenhuis en volgt de ingang van de Spoedeisende Hulp.

Wij vragen u om bij komst naar de SEH een eigen mondkapje te dragen. U meldt zich bij de balie waar u van ons een medisch mondkapje ontvangt en dit mondkapje draagt in plaats van uw eigen mondkapje. Uw gegevens worden vervolgens gecontroleerd en u kunt hierna plaatsnemen in de wachtkamer. 

Ga via de ingang van de Spoedeisende Hulp naar binnen en meldt u aan de balie daar.

Bezoek

Er is één bezoeker per dag per patiënt toegestaan. Individuele uitzonderingen zijn alleen in overleg met de verpleegkundige of behandelend arts mogelijk, bijvoorbeeld bij terminale patiënten. Daarnaast het dringende advies om het aantal verschillende bezoekers te beperken tot twee vaste personen.

Het bezoekuur is van maandag t/m zondag van 17:30 tot 20:00 uur. U mag maximaal een half uur op bezoek komen, maar wij adviseren dringend om maar een kwartier te komen om zo te voorkomen dat u onbewust het virus kunt overbrengen op uw naaste.

Als u op bezoek wilt komen, vragen wij u om zich te houden aan een aantal regels. Deze leest u hier. Ook vragen wij u om een mondkapje te dragen vanaf binnenkomst totdat u het ziekenhuis weer verlaat. Dus ook in de patiëntenkamer moet een mondkapje op worden gehouden.

Diegene die bij ons als eerste contactpersoon vermeld staat, kan dagelijks tussen 13:30 en 14:30 uur naar de verpleegafdeling bellen om te vragen hoe het gaat. Teveel telefoontjes die tussendoor komen, gaat ten koste van de zorg voor onze patiënten. De contactpersoon kan er voor kiezen om de rest van de familie op de hoogte te stellen. Vanwege privacywetgeving kunnen wij geen informatie verstrekken aan andere familieleden. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

Coronavaccin

Alleen onze patiënten die vallen onder de medische hoog-risicogroep worden in ons ziekenhuis gevaccineerd. Inmiddels is de eerste lichting patiënten hiervoor ingepland. Er zal nog een tweede lichting volgen, maar wanneer is nu nog niet bekend. Hiervoor geldt dat als u hiervoor in aanmerking komt, u altijd door een medewerker van het ziekenhuis wordt gebeld. Het verzoek om hiervoor niet zelf naar het ziekenhuis te bellen.

Voor alle andere groepen patiënten geldt dat zij van de GGD of huisarts een oproep ontvangen als zij aan de beurt zijn.

Op de website van het RIVM vindt u meer informatie over het coronavaccin. Hier vindt u ook informatie over het vaccin in combinatie met een bepaalde aandoening/ziekte of medicatie.

Patiënten met een longaandoening kunnen ook op de website van het Longfonds terecht voor specifiekere informatie.