De overgang, een nieuwe periode in je leven!

Datum:20 februari 2020
Tijd:19:00 - 21:00 uur
Locatie:Restaurant SJG Weert, Vogelsbleek 5, 6001 BE, Weert

In 'de overgang' wordt de basis gelegd voor de volgende fase in je leven. Elke vrouw ervaart de overgang op haar eigen manier. Voor de een gaat het geruisloos voorbij, voor de ander is het een enorme verandering in haar leven. In de overgang veranderen je hormonen, hierbij kun je lichamelijke en psychische klachten krijgen.

Gynaecologe Waltje Jager en gespecialiseerd verpleegkundigen Marjolijn de Rouw en Anne-Marie Reynen geven uitleg over de hormonale veranderingen, bespreken de mogelijke klachten en de diverse mogelijkheden om hier iets aan te doen. Naast praktische tips en behandeling met medicijnen, wordt ook gekeken wat je zelf kunt doen om zo goed mogelijk deze nieuwe levensfase in te gaan.

De poli Gynaecologie heeft een speciaal menopauze-spreekuur. Tijdens de bijeenkomst wordt dit kort toegelicht. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen.

Meer informatie
Afdeling Patiënteninformatie
E-mail: patienteninformatie@sjgweert.nl
Telefoon: 0495 - 57 22 05

Deelname is gratis.

De overgang, een nieuwe periode in je leven!