Veelgestelde vragen

Over afspraken en operaties in de huidige situatie

Zorgverlening

Nee, helaas kan niet iedereen meteen terecht. Dat zou onverantwoord zijn. We bekijken steeds nauwgezet hoeveel reguliere zorg we op een veilige en verantwoorde wijze kunnen laten plaatsvinden.

Afspraken

Nee, waar mogelijk laten we de afspraken nog steeds telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden omdat we in de huidige corona-situatie het aantal contactmomenten willen beperken. Ook wisselen we de fysieke en telefonische afspraken af, zodat er steeds zo min mogelijk patiënten in de wachtkamers zijn.

Wij nemen hiervoor telefonisch contact met u op. Ook bespreken we op welke wijze uw afspraak zal plaatsvinden: op de polikliniek of via beeldbellen/telefonisch.

 • Een dag voor uw afspraak in het ziekenhuis wordt u gebeld door de polikliniek waar u de afspraak heeft, met de vraag of u klachten heeft die te maken kunnen hebben met corona. Wanneer uit dit telefoongesprek blijkt dat u mogelijk corona heeft, kijken we of het mogelijk is om de afspraak uit te stellen.
 • Als uitstellen van de afspraak niet mogelijk is, moet u een mondkapje dragen voor u het ziekenhuis binnengaat. Het mondkapje krijgt u bij het aanmelden in de tent bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Ook moet u dan langs een andere ingang naar binnen dan patiënten zonder coronaklachten.
 • U kunt tijdelijk geen begeleiding meenemen naar uw afspraak als dit niet noodzakelijk is. Kom dus alleen. Een uitzondering geldt voor kinderen en als begeleiding (bijvoorbeeld door mantelzorger) noodzakelijk is. Dan geldt dat er maximaal 1 begeleider mee mag in het ziekenhuis. Begeleidt u een kind dan is dat dus mogelijk, maar u kunt dan geen andere kinderen meenemen naar de afspraak.
 • Kom zo kort mogelijk voor uw afspraak naar het ziekenhuis.
 • Hou 1,5 meter afstand van anderen en desinfecteer uw handen.
 • Het verplaatsen van uzelf binnen het ziekenhuis kan meer tijd in beslag nemen dan gebruikelijk, omdat u mogelijk moet omlopen. Zo zijn de trappen en de poliklinieken op de eerste etage eenrichtingsverkeer geworden, staan er op diverse punten bij de centrale lifthal stoplichten en mogen er maximaal 3 personen tegelijkertijd met de lift. Wij vragen u deze looproutes voor uw eigen veiligheid en die van anderen te respecteren.
 • Verlaat na uw afspraak zo snel mogelijk het ziekenhuis.

Als u een afspraak heeft, meldt u zich bij de balie in de tent bij de hoofdingang van het ziekenhuis. U volgt dan de juiste route.  Hier wordt nogmaals gevraagd of u coronagerelateerde klachten heeft. U wordt vervolgens maximaal tien minuten voor de afspraak toegelaten tot het ziekenhuis. Dit doen we om de patiëntenstroom onder controle te houden en volle wachtruimtes te voorkomen.

Nee, dat kan helaas niet. Patiënten komen alleen naar hun afspraak, zonder begeleider. Dit geldt ook wanneer een patiënt zijn of haar kind wil meenemen. Uitzonderingen worden gemaakt voor kinderen, zwangeren (20 weken echo) en wanneer begeleiding (door een mantelzorger) noodzakelijk is. In dat geval is één begeleider per patiënt toegestaan. Indien mogelijk wachten de begeleiders niet in de wachtkamer, maar in de tent bij de hoofdingang.

Een dag voor uw afspraak wordt u gebeld door de betreffende polikliniek met de vraag of uw klachten heeft die te maken kunnen hebben met corona. U geeft dan aan waar u last van heeft. U ontvangt dan verdere instructies over uw afspraak. Het is belangrijk dat u deze instructies opvolgt zodat we u op een veilige manier kunnen helpen. Zo moet u een mondkapje dragen voor u het ziekenhuis binnengaat. U ontvangt het mondkapje als u zich aanmeldt bij de balie. Ook moet u dan langs een andere ingang naar binnen dan patiënten zonder coronaklachten.

Een dag voor uw afspraak wordt u gebeld door een verloskundige met de vraag of uw klachten heeft die mogelijk met corona te maken hebben. U ontvangt dan verdere instructies over uw afspraak. Het is belangrijk dat u deze instructies opvolgt zodat we u op een veilige manier kunnen helpen. Zo moet u een mondkapje dragen voor u het ziekenhuis binnengaat. U ontvangt het mondkapje bij het aanmelden bij de balie. Ook vindt uw afspraak dan plaats in een andere verloskamer, zodat we zwangeren met coronaklachten en zonder coronaklachten zo goed mogelijk scheiden.

Wij vragen u om deze zoveel mogelijk via MijnSJG of telefonisch te maken en niet aan de balie.

Beeldbellen is een alternatief voor de telefonische afspraak met uw arts. Het voordeel ervan is dat u uw zorgverlener ook kunt zien tijdens het gesprek. Patiënten bij wie de afspraak in het ziekenhuis vervangen kan worden door een beeldbelconsult, krijgen hierover bericht van de polikliniek waar ze onder behandeling zijn. Bij patiënten die geen smartphone hebben of die liever niet willen beeldbellen, vindt de afspraak telefonisch plaats. Om te kunnen beeldbellen installeert u de BeterDichtbij app op uw mobiele telefoon. Met deze app kunnen wij op een veilige manier met u beeldbellen. Op deze pagina staat uitgelegd hoe u dit kunt doen. Ook vindt u hier aanvullende informatie over beeldbellen.

Operaties

Wij nemen hiervoor telefonisch contact met u op zodra wij weten wanneer uw operatie plaats kan vinden.

Voor de operatie:

 • U wordt door de afdeling Zorgplanning gebeld wanneer uw operatie plaats kan vinden. Ook wordt dan gevraagd of u last heeft van klachten die te maken kunnen hebben met corona. Wanneer uit dit telefoongesprek blijkt dat u mogelijk corona heeft, kijken we of het mogelijk is om de operatie uit te stellen.
 • Twee dagen voor uw operatie wordt u getest op het coronavirus, ongeacht of u last heeft van corona-gerelateerde klachten of niet. U ontvangt hierover nadere informatie. De uitslag van de test bepaald in welke operatiekamer u wordt geopereerd en op welke afdeling u na de operatie wordt opgenomen (als opname nodig is). Hierdoor kunnen we de patiënten met en zonder coronaklachten goed van elkaar scheiden.

Op de dag van de operatie:

 • Ondanks dat wij begrijpen dat een operatie mogelijk heel spannend kan zijn, kunt u in principe tijdelijk geen begeleiding meenemen het ziekenhuis in. Mocht u met de auto worden afgezet, dan verzoeken wij uw begeleider om het ziekenhuisterrein zo spoedig mogelijk te verlaten na het afzetten. Voor zwangeren (keizersnede), kinderen en voor patiënten waarbij begeleiding noodzakelijk is (bijvoorbeeld door mantelzorger) geldt een uitzondering. Voor hen geldt dat zij maximaal 1 begeleider mee het ziekenhuis in mogen nemen.
 • Hou altijd 1,5 meter afstand van anderen en desinfecteer uw handen.
 • U meldt zich bij de balie van de tent voor de hoofdingang en volgt de juiste route. Als u klachten heeft of u gaat bevallen a.h.v. een keizersnede, volgt u de route 'Spoedpost' en krijgt u een mondkapje. U moet dit mondkapje opdoen voor u het ziekenhuis binnengaat.
 • Het verplaatsen van uzelf binnen het ziekenhuis kan meer tijd in beslag nemen dan gebruikelijk, omdat u mogelijk moet omlopen. Zo bestaat er op sommige plekken éénrichtingsverkeer, staan er op diverse punten bij de centrale lifthal stoplichten en mogen er maximaal 3 personen tegelijkertijd met de lift.

Als u naar huis mag:

 • Uw begeleiding mag u ophalen op de parkeerplaats, maar hij of zij mag in principe niet het ziekenhuis in. Uitzonderingen worden gemaakt voor kinderen en wanneer begeleiding  (bijvoorbeeld door een mantelzorger) om het ziekenhuis te verlaten noodzakelijk is. In dat geval is één begeleider per patiënt toegestaan. U wordt hierover nader geïnformeerd.
 • Verlaat zo snel mogelijk het ziekenhuis.

Als u een operatie heeft, meldt u zich bij de balie in de tent bij de hoofdingang van het ziekenhuis. U volgt dan de juiste route.  Hier wordt nogmaals gevraagd of u coronagerelateerde klachten heeft en krijgt u verdere instructie.

Uw begeleiding mag u afzetten op de parkeerplaats, maar hij of zij mag in principe helaas niet mee het ziekenhuis in. Uitzonderingen worden gemaakt voor kinderen en wanneer begeleiding (bijvoorbeeld door een mantelzorger) noodzakelijk is. In dat geval is één begeleider per patiënt toegestaan.

U wordt door de afdeling Zorgplanning gebeld waarbij ook gevraagd wordt of u last heeft van klachten die te maken kunnen hebben met corona. U geeft dan aan waar u last van heeft en ontvangt vervolgens verdere instructie. Alle patiënten die geopereerd moeten worden, worden twee dagen voor hun operatie getest op het coronavirus. Aan de hand van de uitslag van de test wordt bepaald in welke operatiekamer u wordt geopereerd en op welke afdeling u na de operatie wordt opgenomen (als opname nodig is). Hierdoor kunnen we de patiënten met en zonder coronaklachten goed van elkaar scheiden.

Bloedprikken/medicijnen ophalen

Bloedprikken kan alleen op afspraak, van maandag t/m vrijdag van 7:30 - 17:00 uur.  Voor het maken van een afspraak belt u naar: 0495-572639.  Voor patiënten die klachten ervaren is er een apart spreekuur, zodat zij niet kruisen met patiënten die klachtenvrij zijn. 

Voor uw afspraak meldt u zich bij de tent voor de hoofdingang van het ziekenhuis. Daar staat aangegeven welk pad u moet volgen voor het Priklaboratorium.

Meldt u bij de tent bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Heeft u coronagerelateerde klachten, volg dan de route 'Spoedpost'. Wij vragen u dan een mondkapje op te doen voor u het ziekenhuis betreedt. Heeft u geen klachten, volg dan de route 'ingang ziekenhuis'.

Spoedeisende Hulp (SEH)

Uw huisarts stelt ons op de hoogte dat u naar onze Spoedeisende Hulp gaat komen. U komt naar het ziekenhuis en volgt in de tent bij de hoofdingang de route 'Spoedpost'. U ontvangt dan een mondkapje wat u op moet doen.

Vervolgens wordt bij de balie van de SEH gevraagd of uw klachten heeft die met corona te maken kunnen hebben en uw temperatuur wordt opgemeten. Vervolgens hoort u in welke wachtruimte u plaats mag nemen: de wachtruimte voor patiënten zonder coronagerelateerde klachten of de wachtruimte voor patiënten die (mogelijk) corona hebben.

U meldt u in de tent bij de hoofdingang en volgt de route 'Spoedpost'.

Bezoek

Op dit moment is het helaas niet mogelijk om op bezoek te komen. Uitzonderingen op dit bezoekverbod zijn er voor ouders van opgenomen kinderen, partners van zwangeren en kraamvrouwen en delirante en terminale patiënten. Dit gaat altijd in overleg met de verpleging en/of specialist.

Bij terminale patiënten zetten we alles op alles om de naaste familie zo goed mogelijk afscheid te kunnen laten nemen van de patiënt. Er wordt dan een uitzondering gemaakt op het bezoekverbod. Dit gebeurt altijd in overleg met de verpleging en/of specialist. Voor naasten van terminale patiënten is een familiekamer ingericht. In deze kamer mogen maximaal 4 familieleden aanwezig zijn. Bij de terminale patiënt mogen maximaal twee familieleden tegelijkertijd aanwezig zijn.

Een belteam van verpleegkundigen belt dagelijks de contactpersonen van opgenomen patiënten bij wie corona is vastgesteld of wordt vermoed. De familie krijgt dan een korte update over hoe het gaat. Mocht de conditie van uw naaste onverwachts snel verslechteren of mocht hier om een andere reden aanleiding toe zijn, dan wordt vanuit de afdeling tussentijds contact opgenomen met de contactpersoon. Ook op de 3e etage (niet-coronapatiënten) houden de verpleegkundigen de contactpersoon de hoogte. Op het VMK zijn ouders/partner van de zwangere doorgaans aanwezig op de afdeling en verloopt het contact via hen.