Actuele informatie coronavirus

Hieronder leest u alle updates die betrekking hebben op het coronavirus, voor zover deze relevant zijn voor patiënten en bezoekers van SJG Weert.

Dinsdag 2 juni 12:00 uur

Zoals u kunt zien, plaatsen we niet meer zo vaak een update en dat is goed nieuws. Het is qua corona-patiënten momenteel rustig in het ziekenhuis en hopelijk blijft dat zo. Hierdoor hebben we ook weer het bezoekuur kunnen instellen. Hier leest u er meer over.

Zondag 10 mei 12:30 uur

Er is weer meer ruimte voor reguliere zorg, maar het is belangrijk dat we dat met zijn allen ook zo veilig mogelijk doen. Hier leest u meer informatie over hoe dat gaat in het nieuwe anderhalvemeter-ziekenhuis.

Eerdere updates

Maandag 4 mei 17:00 uur

Op woensdag 6 mei is de Huisartsenpost om 17 uur weer actief op de Spoedpost in het ziekenhuis. Patiënten dienen zoals altijd eerst te bellen met de Huisartsenpost. Heeft u klachten die mogelijk op corona kunnen wijzen, dan wordt u voor nu nog op een andere locatie geholpen.

Dinsdag 28 april 17:15 uur

Vanwege het teruglopende aantal coronapatiënten is er geen noodzaak meer voor de triagetent op ons ziekenhuisterrein. Sinds vandaag is de triagetent dan ook gesloten. Voor patiënten die vanuit de huisarts zijn doorverwezen naar onze Spoedeisende Hulp (SEH), betekent dit het volgende:

Patiënten die tussen 08:00 - 23:00 uur naar de SEH komen:
Patiënten betreden het ziekenhuis weer gewoon via de Spoedpost ingang aan de voorzijde van het ziekenhuis. Vervolgens melden zij zich bij de receptie van de SEH. Daar wordt bepaald in welke wachtruimte patiënten plaats mogen nemen: de wachtruimte voor patiënten zonder coronagerelateerde klachten of de wachtruimte voor patiënten die (mogelijk) corona hebben.

Patiënten die tussen 23:00 - 08:00 uur naar de SEH komen:
Patiënten melden zich eerst bij de Receptie in de centrale hal via de intercom bij de draaideur van het hoofdgebouw. De Receptie neemt vervolgens telefonisch contact op met de SEH en kondigt de komst van de patiënt aan. Patiënten ontvangen van de Receptie nadere instructie.

Maandag 6 april 19:30 uur

Beeldbellen 4e etage: vandaag is gestart met beeldbellen voor patiënten van de 4e etage en hun familie, zodat zij elkaar toch even kunnen zien. Patiënten kunnen dit in veel gevallen zelf regelen, maar voor patiënten die hier wat ondersteuning bij kunnen gebruiken, staat een team van medewerkers klaar om te helpen. Zij brengen op het afgesproken tijdstip een tablet naar de patiënt om zo via Skype of Facetime te beeldbellen. De bedoeling is dat beeldbellen binnenkort wordt uitgebreid naar de andere etages in ons ziekenhuis. Op deze pagina leest u meer over beeldbellen.

Woensdag 1 april 16:45 uur

 • Huisartsenpost (HAP) anders georganiseerd
  De Spoedpost is zoals gebruikelijk, ook in de nacht, bereikbaar via 0495-677677. Mocht de huisarts bij u op huisbezoek moeten komen, vindt dit ook nog steeds in de nacht plaats.

  Mocht u naar de huisartsenpost toe moeten komen, is er voor uw veiligheid gekozen voor een scheiding van de patiëntenstroom. Dit zodat niet-coronapatiënten niet in aanraking komen met coronapatiënten. U ontvangt hierover verdere instructie nadat u het centrale telefoonnummer heeft gebeld.

 • Familiekamer: in gebouw 2 is een familiekamer ingericht voor naasten van terminale patiënten. In deze kamer mogen maximaal 4 familieleden aanwezig zijn. Bij de terminale patiënt mogen maximaal twee familieleden tegelijkertijd aanwezig zijn.

Woensdag 25 maart 16:00 uur

 • Overplaatsingen: er zijn gisteren meer dan 10 patiënten overgeplaatst naar ziekenhuizen elders in het land, om zo ruimte te houden voor patiënten die met spoed binnenkomen.

 • Triagetent: Dinsdag is de triagetent om 16 uur open gegaan. De poort van de triagetent is momenteel de enige ingang voor spoedpatiënten.

 • Contact met familie: Er worden momenteel oplossingen georganiseerd om patiënten regelmatig contact te laten hebben met hun familie. Hierover volgt later meer informatie. Familieleden kunnen wel al kaartjes meegeven door deze in de zak te doen waar de schone was in wordt aangeleverd.

Dinsdag 24 maart 19:15 uur

 • Triagetent: Vanmiddag is om 16.00 uur de triagetent in gebruik genomen. Dit betekent dat alle spoed-patiënten het ziekenhuis vanaf nu binnenkomen via de triagetent aan de achterzijde van de Spoedeisende Hulp (zijde Boerhaavestraat). Gisteren is de huisartsenpost al verhuisd naar de overkant van de straat. De ingang van nde spoedpost wordt momenteel dus niet meer gebruikt.

 • Spandoek: De Junior Kamer Weert heeft ons allen een hart onder de riem gestoken door een enorm spandoek aan de gevel op te hangen.

Maandag 23 maart 19:30 uur

 • Transport IC-patiënten naar andere ziekenhuizen: de overplaatsingen van Limburgse en Brabantse IC-patiënten naar ziekenhuizen boven de rivieren wordt goed opgepakt. Naast het vervoer van (IC-) patiënten m.b.v. ambulances zal vanaf morgen 24 maart ook vervoer via een traumahelikopter ingezet worden. Voor het landen gebruikt de traumahelikopter het achterste gedeelte van het parkeerdek dat daarvoor is afgezet. Het blijft mogelijk om auto’s te parkeren op het bovendek.
 • Huisartsenpost tijdelijk verhuisd: De Huisartsenpost (HAP) is tijdelijk verhuisd naar hun voormalige locatie aan de Vogelsbleek tegenover het ziekenhuis. De HAP is telefonisch bereikbaar via het gebruikelijke nummer: 0495 – 677 677
 • Toegangscontrole ziekenhuis: De afdeling Receptie en Beveiliging bevraagd sinds vandaag alle bezoekers/patiënten bij de toegang van het ziekenhuis naar hun reden van komst. Personen die geen afspraak hebben binnen het ziekenhuis of geen anderszins geldende reden hebben (b.v. uitzondering op bezoekersregeling) worden niet toegelaten. Dit alles om te voorkomen dat bezoekers zonder geldige reden het ziekenhuis betreden.
 • Nepnieuws in omloop: Vanmiddag werd duidelijk dat nepnieuws in omloop is (via een Whatsapp-bericht) waarin vermeld werd dat SJG Weert waarschuwde dat het coronavirus zich snel via benzinepompen verspreidt en men daarom bepaalde regels in acht moet nemen. Wij willen u nadrukkelijk vragen om dit soort berichten niet serieus te nemen en ook niet te delen of te versturen, maar vooral de website en/of social mediakanalen van het ziekenhuis te gebruiken als informatiebron. Daarnaast attenderen wij u graag voor actueel en betrouwbaar nieuws op de websites van het RIVM en de GGD.

Zaterdag 21 maart 19:00 uur

Actuele situatie

 • Het Landelijk Coördinatiecentrum IC-zorg is in werking. Zij gaan zorgdragen dat andere ziekenhuizen in Nederland IC-patiënten gaan overnemen. Vanmiddag zijn 4 IC-patiënten van SJG Weert overgeplaatst naar het Martini ziekenhuis in Groningen.
 • Ook de coördinatie van de ambulanceritten gaat landelijk en regionaal geregeld worden en is vanaf  17:00 uur vandaag van toepassing. Centraal worden alle ambulanceritten gecoördineerd zodat er een goed overzicht is over de beschikbaarheid van ambulances en de ambulancedienst ook buitenregionaal ondersteund kan worden indien dat nodig zal zijn.
 • De veiligheidsregio Limburg gaat actief de bevoorrading van beschermingsmaterialen coördineren.

Vrijdag 20 maart 19:00 uur

 • Centraal depot middelen voor Limburg: voor Limburg is er nu een centraal depot actief die schaarse middelen als mondkapjes voor persoonlijke beschermingsmiddelen verzamelt. De veiligheidsregio zorgt ervoor dat alle spullen op een goede manier over de Limburgse ziekenhuizen verdeeld worden.
 • Het aantal beademingsbedden is bijna verdrievoudigd en er zijn extra IC bedden beschikbaar.
 • Bent u zwanger en maakt u zich zorgen of u meer risico loopt vanwege het coronavirus en of u extra maatregelen moet nemen? In dit filmpje geeft onze gynaecoloog Ivo van Dooren antwoord op deze vragen.
 • Voor onze medewerkers zijn nieuwe roosters opgesteld en kamers ingericht zodat medewerkers kunnen blijven slapen. We zullen alle menskracht hard nodig hebben, dus als er nog mensen zijn met een verzorgende of verpleegkundige achtergrond die willen helpen: meld u aan via P&O-secretariaat@sjgweert.nl

Donderdag 19 maart 18:50 uur

Actuele situatie

 • Priklab: Onze medewerkers van het priklab gaan tot nader order niet meer naar de huisartsenpraktijken om daar bloed af te nemen of patiëntenmateriaal op te halen. Wel is er één centrale prikpost in het ziekenhuis (op het terrein bij de hoofdingang). Deze is geopend van maandag t/m vrijdag van 7:30 – 17:00 uur. Patiënten kunnen hier vanaf vrijdag 20 maart alleen nog op afspraak terecht.
 • Beeldbellen: patiënten kunnen sinds vandaag al met enkele beschouwende specialismen beeldbellen met de app BeterDichtbij. Beeldbellen is het alternatief voor de telefonische consult. De komende dagen wordt deze functionaliteit uitgebreid voor alle specialisten en specialistisch verpleegkundigen die spreekuur houden.
 • De verpleegafdelingen en Spoedeisende Hulp zijn anders ingedeeld om verdachte en bewezen coronapatiënten te scheiden van de andere patiënten.

Woensdag 18 maart 20:00 uur

Actuele situatie

 • Vanaf nu geven wij geen update meer over het aantal patiënten dat opgenomen ligt met het coronavirus in SJG Weert. Dit wisselt zo snel, dat het bijhouden van een actueel beeld onmogelijk wordt. De meest actuele cijfers staan op de website van het RIVM: www.rivm.nl
 • Vanaf donderdag 19 maart worden alle (in behandeling zijnde) oncologische patiënten gezien op één locatie in het ziekenhuis. Hiervoor is een aparte afdeling ingericht op de 1e etage van het ziekenhuis (route 59). Hier vinden de spreekuren en de oncologische dagbehandeling plaats, en waar mogelijk aanvullend onderzoek. Wij centraliseren de zorg voor onze oncologische patiënten, zodat deze (kwetsbare) patiëntengroep zoveel mogelijk buiten de patiëntenstroom van verdachte en en bewezen coronapatiënten wordt gehouden.
 • Triage van patiënten aan de poort. Vandaag zijn medical-units en tenten geplaatst bij de achteringang van de SEH. Op deze locatie zal de zogenaamde triage van patiënten gaan plaatsvinden. Artsen en verpleegkundigen onderzoeken met welke klachten patiënten naar het ziekenhuis komen en zorgen ervoor dat coronapositieve patiënten of patiënten met een verdenking op coronabesmetting ‘gescheiden’ worden van de andere patiëntenstroom. Dit alles natuurlijk om besmetting te voorkomen. Ook staat op deze locatie een mobiele CT-scan waarmee longfoto’s gemaakt kunnen worden. Medewerkers zijn druk doende om e.e.a. operationeel te maken.
 • De ziekenhuizen Viecuri, Zuyderland, MUMC en SJG Weert hebben gezamenlijk een plasma apparaat aangeschaft, die mondkapjes tot 2x kan reinigen. Het reinigen zal in Maastricht gaan gebeuren. Hiermee hopen we te voorkomen dat er te weinig mondkapjes beschikbaar zijn.
 • Om de zorg zoveel mogelijk door te laten gaan, wordt patiënten de mogelijkheid tot beeldbellen geboden. We gebruiken hiervoor de app BeterDichtbij. Vanaf donderdag 19 maart kunnen al enkele van de beschouwende specialismen als eerste beeldbellen. In de loop van de komende dagen wordt deze functionaliteit voor alle specialisten en specialistische verpleegkundigen die spreekuren houden, uitgerold. Medisch specialisten en andere zorgverleners die spreekuren verzorgen, worden hierover nader geïnstrueerd.
 • In aanloop naar de te verwachten piek in patiëntenopvang en de daarbij benodigde personele ondersteuning worden in gebouw 2 logeermogelijkheden voor medewerkers ingericht.
 • Er komen veel reacties binnen van mensen die willen komen helpen als verpleegkundige, verzorgden, arts, vrijwilliger of anderszins. De komende dagen bekijken we wie we waar en wanneer kunnen inzetten. Nu kunnen we het nog af met ons eigen personeel, maar dat er verse zorgkrachten nodig zullen zijn staat vast.

Dinsdag 17 maart 19:15 uur

Actuele situatie

 • Op dit moment zijn er 8 coronavirus-patiënten in SJG Weert.
 • Het is hartverwarmend hoeveel reacties de oproep om hulp voor de komende tijd heeft opgeleverd. De afdeling P&O inventariseert nu wie waar en wanneer ingezet kan worden.
 • Er wordt gewerkt aan een distributiesysteem voor het wasgoed van opgenomen patiënten. Als tijdelijke oplossing kunnen contactpersonen van patiënten wel al schoon wasgoed afgeven bij de receptie. Dit mag alleen kleding zijn in een goed gesloten plastic zak, voorzien van naam, geboorte datum, woonplaats en afdeling waar de patiënt verblijft.

Let op!
Volg de reguliere communicatielijnen zoals onze website www.sjgweert.nl en onze social mediakanalen.

Maandag 16-03, 19:30 uur

Actuele situatie

 • Op dit moment zijn er vijf coronavirus-patiënten in SJG Weert. Zij worden in quarantaine verpleegd in speciale isolatiekamers met onderdruk.
 • Algeheel bezoekverbod. Vanaf maandag 16 maart geldt er vanaf 18:00 uur een algeheel bezoekverbod voor het ziekenhuis. Uitzonderingen op dit bezoekverbod zijn er voor ouders van opgenomen kinderen, partners van zwangeren en kraamvrouwen en  en delirante en terminale patiënten. Uiteraard in overleg met de verpleging en/of arts.
 • Alle uitstelbare zorg wordt uitgesteld, met als doel om het aantal mensen (patiëntbewegingen) in het ziekenhuis zo laag mogelijk te houden en mankracht en middelen te sparen. Dit geldt voor operaties en ingrepen, maar ook voor poliklinische zorg en onderzoeken voor medische beeldvorming. De behandelend specialist beslist overigens welke zorg uitstelbaar is. Patiënten worden hierover telefonisch benaderd.
 • In de loop van de week worden op het ziekenhuisterrein speciale tenten geplaatst voor de acute opvang en triage van mensen met ernstige luchtwegklachten. We scheiden daarmee de patiëntenstromen, zodat de kans op besmetting van medewerkers en andere patiënten geminimaliseerd is.
 • Het crisisteam heeft besloten dat de 4e etage geschikt wordt gemaakt voor opname van alleen maar corona-positieve en corona-verdachte patiënten. De voorbereidingen hierop zijn in volle gang zodat de afdeling zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen.

Let op!
Volg de reguliere communicatielijnen zoals onze website www.sjgweert.nl en onze social mediakanalen.

Maandag 16 maart 15:00 uur

Uitzonderingen bezoekverbod

Zoals gisteren aangekondigd, is er vandaag vanaf 18:00 uur een algeheel bezoekverbod voor het ziekenhuis. Inmiddels is duidelijk voor welke groepen patiënten een uitzondering gemaakt wordt. Dit is het geval bij terminale patiënten en delirante (onrustige) patiënten. Op het Vrouw-Moeder-Kind-centrum mogen de ouders van het kind en de partner van de zwangere/kraamvrouw komen. Ook bij de uitzonderingen gelden strikte voorwaarden. Daarom graag eerst afstemmen met de verpleging of dienstdoende arts.

Zondag 15 maart 19:30 uur

Actuele situatie

 •  Op dit moment zijn er vier coronavirus-patiënten in SJG Weert. Zij worden in quarantaine verpleegd in speciale isolatiekamers met onderdruk.

 • In de persconferentie van vanmiddag 17:00 uur heeft de regering aanvullende maatregelen afgekondigd zoals dat scholen en kinderopvang die dichtgaan vanaf morgen. De medewerkers van de kritische afdelingen, die voor morgen ingepland staan, zijn telefonisch benaderd of er daardoor problemen ontstaan in hun beschikbaarheid. Dat is niet het geval. Voor het regelen van kinderopvang van zorgmedewerkers zijn de gemeente Weert en punt Welzijn ingeschakeld. Hierover volgt morgen nadere informatie.

 • Algeheel bezoekverbod. Vanaf maandag 16 maart geldt er vanaf 18:00 uur een algeheel bezoekverbod voor het ziekenhuis. Een ingrijpende maatregel maar noodzakelijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om mogelijke schaarste van beschermende middelen te voorkomen. Over uitzonderingen op die regel volgt morgen duidelijkheid, maar daarbij valt te denken aan onrustige (delirante) en terminale patiënten.

 • Zoals eerder gecommuniceerd worden niet-urgente planbare operaties uitgesteld. Patiënten die dit betreft worden/zijn hiervan telefonisch op de hoogte gesteld.

 • Beschikbaarheid medewerkers
  - Per direct zijn de verloven van alle medewerkers ingetrokken tot 6 april aanstaande.  
  - De komende tijd zullen de medewerkers hard nodig zijn. Zij worden benaderd of ze extra kunnen komen werken.
  - Vanmiddag is een externe oproep gedaan, via social media, onze website en de Limburgse en lokale media, aan verpleegkundigen, artsen, IG-verzorgenden en helpenden om zich beschikbaar te stellen voor ons ziekenhuis. Weet jij iemand in je kenniskring laat hem dan via een mail aan p&o-secretariaat@sjgweert.nl het volgende doorgeven: naam, geboorte datum, woonplaats, beknopt vermelden opleiding, werkervaring, datum van (laatste) BIG-registratie en beschikbaarheid. Telefonisch aanmelden is niet mogelijk.

 • Nepnieuws. Een Brabants ziekenhuis meldde last te hebben van nepnieuws dat zorgt voor onrust en extra druk om dit nepnieuws te ontkrachten. Nepnieuws is lastig te onderscheiden van de waarheid. Advies: Geloof niet alles wat je onder ogen krijgt en kijk op de website van SJG Weert voor het actuele nieuws en op de websites van RIVM en GGD.

 • Vanaf vandaag is het versturen van een e-card via onze website tijdelijk buiten gebruik gesteld. Dit om te voorkomen dat medewerkers/vrijwilligers onnodig risico lopen op verspreiding of besmetting van het coronavirus.

Nieuwe maatregelen
Vanaf maandag 16 maart wordt op 18:00 uur de bezoekregeling opgeschort en is geen bezoek meer mogelijk. Een ingrijpende maatregel maar noodzakelijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om mogelijke schaarste van beschermende middelen te voorkomen. Over mogelijke uitzonderingen hierop volgt morgen meer duidelijkheid, maar daarbij valt te denken aan onrustige (delirante) en terminale patiënten. Zoals reeds gecommuniceerd, is het restaurant voor bezoekers gesloten.

Let op!
Volg onze reguliere communicatielijnen zoals onze website www.sjgweert.nl en onze social mediakanalen.

Zondag 15 maart 16:26 uur

Vanwege de te verwachten toestroom van coronapatiënten zijn we dringend op zoek naar verpleegkundigen en artsen (bij voorkeur BIG geregistreerd), verzorgende IG en helpenden die de komende periode inzetbaar zijn.

Ben jij als verpleegkundige, arts, verzorgende IG of helpende de komende periode beschikbaar? Meld je dan aan!

Wij vragen nadrukkelijk om geen telefonisch contact op te nemen of naar het ziekenhuis te komen als je je wilt aanmelden. Reageer uitsluitend per e-mail via p&o-secretariaat@sjgweert.nl.

Vermeld in je e-mail beknopt je opleiding, werkervaring, datum van BIG-registratie en beschikbaarheid. Voor aanvullende vragen kun je bovenstaand mailadres ook gebruiken.

Nadrukkelijk verzoeken wij mensen die niet voldoen aan bovenstaand profiel, om niet dit mailadres te gebruiken om hun diensten aan te bieden. Dit om te voorkomen dat deze mailbox overvol raakt.

Mochten wij op een ander moment andersoortige hulp nodig hebben, zullen wij dit bekendmaken.

Vrijdag 13 maart 19:00 uur

Stand van zaken corona-besmettingen
Op dit moment is het coronavirus vastgesteld bij zeven medewerkers van SJG Weert. Zij zitten in thuisisolatie. Daarnaast zijn twee patiënten besmet. Zij worden in isolatie verpleegd.

Testen
Zoals gisteravond gemeld, worden medewerkers van SJG Weert niet meer getest op Corona. Het beperkte aantal testen dat beschikbaar is, gebruiken we voor patiënten. Daarnaast vindt verspreiding van het virus ook buiten het ziekenhuis plaats. Medewerkers die koorts hebben of plotselinge veranderingen ervaren van luchtwegklachten blijven thuis.

Afzeggen operaties
Een deel van het operatieprogramma is afgezegd. Per dag wordt bekeken welke zorg er uitgesteld kan worden, om zo de bedden op de verpleegafdelingen vrij te houden voor patiënten waarvoor de zorg echt niet kan wachten. Patiënten van wie de operatie of ingreep niet door kan gaan, krijgen hierover telefonisch bericht.

Bereikbaarheid en thuiswerken
Voor zover het werk het toelaat, gaan medewerkers van SJG Weert thuiswerken om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit betekent dat een aantal (ondersteunende) afdelingen, zoals patiënteninformatie en de klachtenfunctionaris) in principe alleen via mail bereikbaar zijn. Mailadressen: patienteninformatie@sjgweert.nl en klachtenfunctionaris@sjgweert.nl
Ook andere (administratieve) afdelingen zullen telefonisch minder goed bereikbaar zijn.

Overige maatregelen

 • Restaurant gesloten voor bezoekers en patiënten. Besloten is om het restaurant alleen nog maar voor medewerkers toegankelijk te laten zijn. Dit wederom om verspreiding van het virus te voorkomen. 
 • Toegang tot ziekenhuis en Spoedpost alleen via hoofdingang. De ingang vanaf het parkeerdek tot de Spoedpost is afgesloten. Patiënten / bezoekers hebben uitsluitend toegang tot ziekenhuis via de centrale hoofdingang.
 • Uitbreiding Intensive Care capaciteit. Vanwege de verwachte toestroom van acute patiënten verdubbelen we de capaciteit van onze intensive care. Daarnaast wordt OK-personeel nu versneld opgeleid om te kunnen assisteren op de IC.
 • Maximaal 1 begeleider per Spoedpostpatiënt. Ook voor patiënten die de SEH / Spoedpost bezoeken geldt dat zij maximaal 1 begeleider mogen meenemen.

Donderdag 12 maart 2020 23:00 uur

Stoppen testen van medewerkers ziekenhuizen
Vanavond hebben de Brabantse ziekenhuizen en SJG Weert bekend gemaakt om vanaf morgen, vrijdag 13 maart, te stoppen met het testen van medewerkers op de aanwezigheid van het coronavirus (COVID-19). Dat is vandaag besloten in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) waarin de Brabantse ziekenhuizen vertegenwoordigd zijn. SJG Weert is bij dit overleg aangesloten omdat er in ons ziekenhuis veel Brabantse patiënten komen. 

Er zijn diverse redenen om te stoppen met het testen van medewerkers. Allereerst is het aantal testen beperkt en er ook niet genoeg capaciteit en mankracht om ze allemaal af te nemen. De testen die er zijn, dienen voor de patiëntenzorg.

Bovendien is het erg moeilijk om een goede afweging te maken welke personen wel en niet getest moeten worden. Er zijn mensen met minimale klachten die een virus bij zich dragen (het kan naast COVID-19 ook een ander virus zijn), en mensen die erg ziek zijn maar die niet positief getest worden (en dus geen virus hebben).

Tot slot vindt verspreiding van COVID-19 plaats in zowel in het ziekenhuis als daarbuiten. Dat wordt niet voorkomen met het testen van medewerkers.

Ziek naar huis
Ook zijn afspraken gemaakt over wanneer zorgmedewerkers wel of niet naar huis worden gestuurd. Dat is als zij klachten hebben die acuut veranderen. Het gaat dan om mensen met hoestklachten die acuut verergeren, koorts hebben, rillerig zijn of ineens een griepgevoel hebben. Ze komen pas weer werken als ze 24 uur klachtenvrij zijn. Bij (mild) hoesten of neusverkoudheid blijven medewerkers gewoon werken.

Het besluit om niet meer te testen is resultaat van de samenwerking binnen het opgeschaalde ROAZ. De betrokken ziekenhuizen hebben afgesproken om gezamenlijk de virusproblematiek aan te pakken.

De volgende ziekenhuizen stoppen met het testen van de eigen medewerkers:

 • Amphia 
 • Bravis Ziekenhuis
 • Catharina Ziekenhuis
 • Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
 • Elkerliek ZiekenhuisJeroen Bosch Ziekenhuis
 • Maasziekenhuis Pantein
 • Maxima Medisch Centrum
 • St. Anna Ziekenhuis
 • St. Jans Gasthuis Weert (Limburg)
 • Ziekenhuis Bernhoven

Over het ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) maken ketenpartners betrokken bij de acute zorg in Brabant in regionaal verband afspraken over een betere samenwerking. Zie: www.nazb.nl/roaz.

Donderdag 12 maart 2020 20:09 uur

Nieuwe maatregelen coronavirus
De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar in snel tempo op. Tijdens het landelijk crisisoverleg vanmiddag is een aantal nieuwe maatregelen vastgesteld. SJG Weert vertaalt deze maatregelen naar de ziekenhuissituatie.

Eén van die maatregelen is dat een deel van de planbare operaties wordt uitgesteld. Dit gaat al in vanaf vrijdag 13 maart. Patiënten die dit betreft, worden door een medewerker van SJG Weert gebeld. Wij begrijpen dat dit teleurstelling met zich meebrengt. De reden voor deze maatregel is echter dat er voldoende bedden beschikbaar moeten zijn voor de opvang van mogelijk ernstig zieke coronapatiënten.

Afspraken poliklinieken
Vooralsnog gaan de afspraken op onze poliklinieken gewoon door. Bent u verkouden, hoest u of heeft u koorts? Kom dan niet naar het ziekenhuis, maar neem telefonisch contact op met de betreffende polikliniek of afdeling. In sommige gevallen kan de afspraak ook telefonisch plaatsvinden.

Telefonisch contact SJG Weert beperken
Wij realiseren ons dat de te nemen maatregelen veel vragen kunnen oproepen. Toch willen wij u met klem verzoeken om eerst op onze website te kijken voor actuele informatie. Hiermee willen we voorkomen dat medewerkers van poliklinieken en afdelingen kostbare tijd kwijt zijn aan telefoontjes. De informatie op onze website wordt doorlopend aangepast en zal aangevuld worden met vragen en antwoorden.

Wij verzoeken u de berichtgeving op onze website in de gaten te houden voor de actuele stand van zaken.

De eerder aangegeven maatregelen voor patiënten en bezoekers blijven onverminderd van kracht:

 • Bezoekersbeleid
  Het bezoekbeleid is als volgt: maximaal 1 bezoeker per patiënt per dag, tenzij hierover met u andere afspraken zijn gemaakt. Bezoekers met klachten van verkoudheid, hoesten of koorts mogen niet naar het ziekenhuis komen.
 • Afspraak polikliniek of onderzoeksafdeling
  Bent u verkouden, hoest u of heeft u koorts? Kom dan niet naar het ziekenhuis. Neem alstublieft telefonisch contact op met de betreffende polikliniek of afdeling om te bespreken of uw klachten het toelaten om de afspraak uit te stellen. In sommige gevallen kan de afspraak ook telefonisch plaatsvinden. Er wordt een nieuwe afspraak ingepland zodra u klachtenvrij bent.
 • Informatiebijeenkomsten afgelast
  Alle informatiebijeenkomsten in ons ziekenhuis, die gepland staan tot 10 april, zijn afgelast. Betrokkenen zijn hierover geïnformeerd.
 • Hygiënemaatregelen voor bezoekers
  -
  Schud geen handen.
  - Desinfecteer je handen zoals voorgeschreven is. Bij de ingang van het ziekenhuis en op diverse andere locaties zijn dispensers geplaatst met reinigingsinstructies.
Heeft u klachten, vermijd dan het ziekenhuis.

Woensdag 11 maart 2020 16:56 uur

Nieuwe coronabesmettingen
In SJG Weert zijn nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Het betreft vier medewerkers waarvan bij drie niet traceerbaar is waar zij de besmetting hebben opgelopen. Al deze medewerkers zijn in thuisisolatie. Door het ziekenhuis is contactonderzoek rondom deze vier medewerkers opgestart. Dit betekent dat bij patiënten, bezoekers en medewerkers die contact hebben gehad met de besmette medewerkers gekeken wordt of zij mogelijk ook besmet zijn. Voor patiënten waarvoor dit van toepassing is en die inmiddels ontslagen zijn uit het ziekenhuis, ontvangen hierover schriftelijk bericht.  

Maatregelen SJG Weert
Ons beleid is erop gericht om de veiligheid van onze zorg voor onze patiënten en voor onze medewerkers te waarborgen. We vragen bezoekers en patiënten nadrukkelijk om zich aan de maatregelen te houden die het ziekenhuis heeft ingesteld.

 • Bezoekersbeleid
  Het bezoekbeleid is als volgt: maximaal 1 bezoeker per patiënt per dag, tenzij hierover met u andere afspraken zijn gemaakt. Bezoekers met klachten van verkoudheid, hoesten of koorts worden dringend verzocht om niet naar het ziekenhuis te komen.
 • Afspraak polikliniek of onderzoeksafdeling
  Bent u verkouden, hoest u of heeft u koorts? Dan verzoeken we u om niet naar het ziekenhuis te komen. Neem alstublieft telefonisch contact op met de betreffende polikliniek of afdeling om te bespreken of uw klachten het toelaten om de afspraak uit te stellen. In sommige gevallen kan de afspraak ook telefonisch plaatsvinden. Er wordt een nieuwe afspraak ingepland zodra u klachtenvrij bent.
 • Informatiebijeenkomsten afgelast
  Vooralsnog zijn alle informatiebijeenkomsten in ons ziekenhuis, die gepland staan tot 10 april afgelast. Betrokkenen zijn of worden hierover geïnformeerd.
 • Hygiënemaatregelen voor bezoekers
  - Schud geen handen.
  - Desinfecteer je handen zoals voorgeschreven is. Bij de ingang van het ziekenhuis en op diverse  
    andere locaties zijn dispensers geplaatst met reinigingsinstructies.
  - Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  - Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na eenmalig gebruik in de prullenbak.

Meer informatie
Om te voorkomen dat een toeloop van telefoontjes ontstaat, willen wij nadrukkelijk wijzen op de website van de RIVM www.rivm.nl voor algemene informatie. Daar staan veel vragen en antwoorden.

Ook op onze website www.sjgweert.nl vindt u ziekenhuisspecifieke vragen en antwoorden.

Dinsdag 10 maart 2020 9:08 uur

Vanaf dinsdag 10 maart is de bezoekersregeling in SJG Weert aangepast om besmetting van het coronavirus over-en-weer zoveel mogelijk te voorkomen. Uit voorzorg mogen patiënten tijdelijk slechts één bezoeker per dag ontvangen. Dus wilt u op bezoek komen, overleg dan met uw naaste(n) wie er op een bepaalde dag op bezoek mag komen. 

Bezoekers die koorts of klachten aan hun luchtweg (zoals hoesten of griep) hebben en/of de laatste 14 dagen in één van de corona-risicogebieden zijn geweest, kunnen niet op bezoek komen.
De reguliere bezoektijden blijven gelden: 15:00-19:30 uur.

Uitzonderingen/specifieke omstandigheden gelden voor rooming-inn situaties met kinderen, kwetsbare patiëntengroepen en palliatieve/terminale zorg.

In afstemming met medisch specialist en/of verpleging zijn maatwerkafspraken van toepassing.

Maandag 9 maart 2020 22:20 uur

Er is in SJG Weert één patiënt positief getest op COVID-19 (Corona-virus). Deze persoon wordt momenteel volgens de richtlijnen in strikte isolatie verzorgd. De opname heeft geen gevolgen voor onze dienstverlening. Deze gaat gewoon door.

De patiënt is recent opgenomen en er zijn diverse testen uitgevoerd. Weliswaar voldeed de patiënt niet aan het risicoprofiel Corona, maar sinds vorige week test het lab bij een aantal testen ook op Corona. Deze test bleek positief. Er vindt nog een standaard bevestigingstest plaats. Inmiddels is een contactonderzoek opgestart om eventuele verdere verspreiding in kaart te brengen. Ook is de route die de persoon binnen het ziekenhuis heeft afgelegd in kaart gebracht. Iedereen die in contact is geweest met de patiënt, is persoonlijk op de hoogte gesteld.

Zoals gezegd gaat de zorg in SJG Weert gewoon door. Om verspreiding van het virus te minimaliseren zijn al enige tijd maatregelen van kracht binnen SJG Weert, die vindt u hier.

Zaterdag 7 maart 2020 17:59 uur

In verband met Coronavirus adviseert het RIVM inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken.

Wij vragen onze patiënten en bezoekers uit Noord-Brabant het advies van het RIVM ter harte te nemen en niet naar het ziekenhuis te komen wanneer dit niet noodzakelijk is en wanneer zij verkoudheidsklachten hebben, hoesten of koorts hebben.

Meer informatie

Op de website van het RIVM vindt u uitgebreide informatie over het corona-virus. Ook staan hierop veel vragen en antwoorden.

Andere sites met relevante informatie zijn: