Verpleegkundig en Paramedisch Stafbestuur (VPSB)

vpsb-JAN.jpg

Het VPSB wil zich ervoor inzetten dat in de toekomst, binnen SJG Weert verpleegkundigen werken die professioneel bewust zijn, die bekwaam handelen en die verantwoordelijkheid nemen én krijgen voor het eigen werkproces. Verpleegkundigen die staan voor hun beroep en die streven naar de best mogelijke zorg. Een professie die met recht en trots laat zien dat zij één van de belangrijke pijlers zijn van de zorg voor onze patiënten. Het VPSB heeft een bestuurlijk verantwoordelijkheid binnen SJG Weert en wordt gezien als een gelijkwaardig gesprekspartner. Het VPSB bestaat uit vijf gemotiveerde en enthousiaste verpleegkundigen.

De keuze voor een formeel verpleegkundig orgaan bevordert de positie van de verpleegkundige als zorgprofessional en de duidelijke rol van de verpleegkundige professie binnen het ziekenhuisbeleid.

VPSB-leden
Anne-Marie Reynen, (verpleegkundige VMK) voorzitter
Loes Gerlings, (verpleegkundige ICU/CCU) vice voorzitter
Marja van Doorn, (gespecialiseerd verpleegkundige) secretaris en portefeuille visie
Manon Schaefer, (verpleegkundige VNK) portefeuille professionaliteit en kwaliteit