Ondernemingsraad SJG Weert

In deze huidige tijd waarin beperkingen en bezuinigingen in de Gezondheidzorg het gesprek van de dag zijn en de verandernoodzaak voor iedereen onontkoombaar is, neemt de OR een rol aan waarin continuïteit van de organisatie en de gezamenlijke belangen van de medewerkers en de organisatie van SJG Weert niet uit het oog worden verloren. De doelstelling hierbij is de balans tussen organisatie en medewerker te waarborgen. De OR neemt een rol aan als (gesprek)partner van de organisatie om afhankelijk van de eigen toegevoegde waarde, mee te denken of geïnformeerd te worden over de beleidsvormingen.

Daarnaast heeft de OR een toetsende rol bij voorstellen die, conform de Wet op Ondernemingsraden (WOR), ter advies of instemming worden voorgelegd. De wetgeving en de CAO zullen hierbij in acht genomen worden. De OR bewaakt zo het proces van beleidsontwikkeling en de logische samenhang tussen beleidskeuzes.

groepsfoto-2018.jpg

Samenstelling

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Gienie Hopmans (verpleegkundige POK)
Vice-voorzitter: Léon Nijnens (verpleegkundige ICU/CCU)

Leden
Rob Ketelaers (fysiotherapeut)
Rachma Kasmi-Al Kamouchi (medewerker CSA)
Anita Maas  (dagcentrum)
Cindy van Bree (poli orthopedie)
Ivonne van der Meer (operatiecentrum)
Miranda van der Laan (receptie/beveiliging)
Jeanine Reijans (fysiotherapie)
Veerle Corstjens (poli cardiologie – hartfunctie)

Marieke Loijen, ambtelijk secretaris en ondersteuning OR

Bereikbaarheid

Telefoon:
0495 - 57 24 00

E-mail:
or@sjgweert.nl
m.loijen@sjgweert.nl

Dinsdagochtend overlegt het dagelijks bestuur.
Dinsdagmiddag vergadert de gehele OR in de dr. Lohmankamer.

Jaarverslag OR

Jaarverslag Ondernemingsraad 2016 
Jaarverslag Ondernemingsraad 2015 
Jaarverslag Ondernemingsraad 2014 
Jaarverslag Ondernemingsraad 2013